Startupsvar.dk
co/ Navitas, Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C
info@startupsvar.dk

Hvis du bliver syg som selvstændig

Hvis du som selvstændig bliver syg, udbetaler kommunen sygedagpenge til dig efter 14 dage.

Du kan tegne forsikring mod arbejdsskade og ulykker.

Sygedagpenge

Bliver du syg og kan du ikke arbejde i din virksomhed, kan du få sygedagpenge fra kommunen - hvis du opfylder beskæftigelseskravet. Med mindre du tegner en frivillig forsikring, kan du først få sygedagpenge fra den 15. dag.

Sygedagpenge er 2/3 af minimumsydelse for dagpenge.

Frivillig sygepengeforsikring

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du tegne en frivillig forsikring. Forsikringen giver dig følgende fordele:

  • Sygedagpenge med minimumsydelsen fra 1. eller 3. sygedag i stedet for fra 15. sygedag
  • Ret til minimumsydelsen i hele sygeperioden, det vil sige også ud over de første 2 uger

Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en 9-måneders periode. Inden de 22 uger er gået, foretager kommunen en revurdering af din situation, hvor den tager stilling til, om der er mulighed for at forlænge din sygedagpengeperiode.

Den frivillige forsikring tegnes via borger.dk

Sygdom i anpartsselskab

Er du ansat i dit eget selskab, kan du få sygedagpenge som almindelige lønmodtagere.
Læs mere on sygedagpenge på Borger.dk

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring - AES

AES giver dig mulighed for at få erstatning, hvis du får en erhvervssygdom. En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene.

Der kan gå flere år, fra man har været udsat for en skadelig påvirkning, til sygdommen viser sig.
Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring tegnes hos Borger.dk.

Ulykker

Ulykkesforsikring tegnes i private forsikringsselskaber.


Jeg kan godt lide ideen om at arbejde hårdt nu og så tjene mange penge senere.
– Alex Fraiser, iværksætter og studerende

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Hvis du bliver syg som selvstændig
A-kasse når du lukker virksomheden
Barselsorlov som selvstændige
A-kasse for selvstændige
Virksomhedsordningen - skat af overskud
Corporate Social Responsibility - CSR- introduktion
Statsautoriseret revisor eller registreret revisor
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden