Startupsvar.dk
Powered by DANA
info@startupsvar.dk

A-kasse for selvstændige

En selvstændig kan blive medlem af en a-kasse på samme måde som en lønmodtager.

I Danmark er der kun én a-kasse der kun fokuserer på selvstændige erhvervsdrivende og iværksættere – og det er a-kassen DANA.

Man kan godt blive stående i sin lønmodtager a-kasse. Men er man lønmodtager og bliver selvstændig, er det ikke ubetinget en fordel at fortsætte medlemskab der.
Som selvstændig får du nemlig nogle helt andre behov, end da du var lønmodtager, og derfor er det en fordel for både dig og din virksomhed, at stå i en a-kasse der hjælper dig i livet som selvstændig.

En person kan optages i en af a-kasserne, hvis:

 • Arbejdet med virksomheden er hovedbeskæftigelsen
 • Den selvstændige virksomhed drives her i landet for egen regning og risiko og med henblik på opnåelse af et økonomisk udbytte
 • Der er bopæl her i landet
 • Der er tale om at være selvstændig mere end midlertidigt
 • Virksomhedsformen og branchen er uden betydning.

NYT.NYT. Nemmere at optjene dagpenge som selvstændig

Fra maj 2017 blev det meget nemmere at optjene ret til dagpenge, når man er iværksætter og selvstændig.
Den nye model for selvstændige vil sikre, at:

 • Selvstændige, honorarlønnede og freelancere i langt højere grad ligestilles med lønmodtagere.
 • Dagpengeret kan optjenes med en kombination af selvstændig virksomhed og lønarbejde og honorarer.
 • De nuværende regler, som i høj grad er baseret på skøn, erstattes af klare, enkle betingelser, hvilket vil styrke retssikkerheden og skabe klarhed for det enkelte medlem.
 • Systemet bliver mere objektivt og registerbaseret, hvilket letter administrationen.
 • Enhver form for beskæftigelse under ledighed skal kunne betale sig.
  Kilde DANA-A-kasse. Læs mere om de nye regler

Overflyttes

Er du medlem af en arbejdsløshedskasse, der ikke optager selvstændige, kan dit medlemskab overflyttes til f.eks. DANA. Den anciennitet og dagpengeret, du allerede har, bevares.

Nyt medlem

Hvis du ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, når du starter virksomhed, opnår du som lønmodtagere først dagpengeret efter 1 års medlemsskab.

Hvor meget får jeg i dagpenge

Som medlem af en a-kasse for selvstændige udregnes din dagpengeret på basis af overskuddet i din virksomhed. Har du ikke haft overskud, får du heller ingen dagpenge, selvom du har været betalende medlem 1 år.

Du skal have overskud i virksomheden på omkring 262.000 kr. for at oppebære maksimal dagpengeret eller give dig selv en månedsløn på ca. 18.000 kr. Har du kun et overskud på 50.000 vil du kun modtage 90 % af de 50.000 kr.

Ejer du et iværksætterselskab eller et anpartsselskab udregnes dagpengesatsen også af selskabets overskud + din udbetalte løn fra selskabet. Har selskabet underskud fratrækkes dette ved beregningen af dine dagpenge.

Betingelser for dagpenge

For at der kan udbetales dagpenge, skal virksomheden lukkes, sælges, bortforpagtes eller udlejes.

Der kan altså ikke udbetales dagpenge, blot fordi man i en periode har et meget lavt salg fra sin virksomhed.

A-kasse kun for selvstændige...

Hvorfor stå i en A-kasse, når man er selvstændig?
En A-kasse er en arbejdsløshedsforsikring der sikrer dig økonomisk.

I Danmark har man mulighed for at modtage forskellige ledighedsydelser, alt efter ens situation, dette gælder også selvstændige.

En af ydelserne hedder dagpenge, dette er den højeste ydelse man kan opnå som ledig, og det er en væsentlig højere sats end kontanthjælp - Det kræver at man er medlem af en arbejdsløshedskasse, også kaldet en A-kasse.

Så se mere om en a-kasse for selvstændige: danaakasse.dk

Jamen, jeg er allerede medlem af en anden a-kasse? – Det gør ikke noget, det er nemt nok, DANA opsiger dit medlemsskab og sikrer, at din anciennitet flytter med og hvis du har betalt forud får du de penge retur.

Så tøv ikke se mere her: danaakasse.dk

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Succes er blot udtryk for held. Bare spørg alle dem der fejler.
- Earl Wilson, afdød amerikansk journalist

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Hvis du bliver syg som selvstændig
A-kasse når du lukker virksomheden
Barselsorlov som selvstændige
A-kasse for selvstændige
Virksomhedsordningen - skat af overskud
Corporate Social Responsibility - CSR- introduktion
Statsautoriseret revisor eller registreret revisor
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden