Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

A-kasse når du lukker virksomheden

Er du medlem af en A-kasse som selvstændig, vil du først blive betragtet som ledig, når du kan bevise, at virksomheden er lukket.

Du er ledig, når afviklingen af virksomheden er så fremskreden, at der reelt ikke længere er en virksomhed at drive. Du skal kunne dokumentere en endelig afviklingen af virksomheden.

Dokumentationen skal blandt andet indeholde:

  • Bekræftelse af at lokaler er afhændet
  • Kreditnota, faktura eller regning for salg af driftsmidler, varelager og inventar
  • Bekræftelse på at virksomhedens CVR-nummer er afmeldt.
  • Opsigelse af ansatte, erhvervsforsikringer, erhvervstelefon, samarbejdsaftaler, hjemmeside, medlemskab af brancheorganisationer, sygeforsikring m.m.

Lokaler

Hvis du har drevet virksomheden fra lejede lokaler, skal Dana bruge en kopi af opsigelsen. Udlejer skal have accepteret opsigelsen.
Hvis du har drevet virksomheden fra egne lokaler, skal lokalerne som udgangspunkt være solgt eller udlejet. Her bruges ofte kopi af skøde eller lejekontrakt.

Ansatte

Hvis du har haft personale ansat, skal de være opsagt og fratrådt på lukningstidspunktet.

Driftsmidler, inventar og varelager

Driftsmidler og inventar skal afhændes. Det gælder, uanset om det er ting, du har anskaffet, inden du startede din virksomhed, eller om de er skattemæssigt afskrevet.
Du kan i begrænset omfang beholde, hvad der anses som normalt i et privat hjem.

Du skal oplyse, hvilke ting der er tale om og skriftligt erklære, at de ikke længere vil blive brugt erhvervsmæssigt.

Lejede eller leasede driftsmidler

Hvis du har brugt lejede eller leasede driftsmidler, skal disse aftaler være opsagt og genstanden returneret. Der skal være dokumentation fra fx leasingselskabet på, at aftalen mellem jer er ophørt.

Bil

Hvis du har brugt en bil i virksomheden, skal denne som udgangspunkt sælges, overdrages eller skrottes. Der skal bruges en kvittering eller faktura som dokumentation.

Størrelse af dagpenge

Som medlem af en a-kasse for selvstændige udregnes din dagpengeret på basis af overskuddet i din virksomhed. Har du ikke haft overskud, får du heller ingen dagpenge, selvom du har været betalende medlem 1 år.

Du skal have overskud i virksomheden på omkring 262.000 kr. for at oppebære maksimal dagpengeret. Har du kun et overskud på 50.000 vil du kun modtage 90 % af de 50.000 kr.

Ejer du et iværksætterselskab eller et anpartsselskab udregnes dagpengesatsen også af selskabets overskud + den udbetalte løn.  Har selskabet underskud fratrækkes dette ved beregningen af dine dagpenge.

Læs mere om de krav der skal opfyldes, når du lukker virksomheden på A-kassen Fries hjemmeside

A-kasse for iværksættere og selvstændige...

Hvorfor stå i en A-kasse, når man er selvstændig?
En A-kasse er en forsikring imod arbejdsløshed der sikrer dig økonomisk.

I Danmark har man mulighed for at modtage forskellige ledighedsydelser, alt efter ens situation, dette gælder også selvstændige.

En af ydelserne hedder dagpenge, dette er den højeste ydelse man kan opnå som ledig, og det er en væsentlig højere sats end kontanthjælp.

Det kræver at man er medlem af en arbejdsløshedskasse, også kaldet en A-kasse.

Så se mere om en a-kasse for selvstændige: Frie.dk

Jamen, jeg er allerede medlem af en anden a-kasse? – Det gør ikke noget, det er nemt nok, Frie opsiger dit medlemsskab og sikrer, at din anciennitet flytter med. Og hvis du har betalt forud får du de penge retur igen.

Så tøv ikke. Se mere her: Frie.dk

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Hvis du ikke forfølger din egen drøm, vil du blive ansat til at bygge en andens drøm.
- Ukendt klog mand

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Hvis du bliver syg som selvstændig
A-kasse når du lukker virksomheden
Barselsorlov som selvstændige
A-kasse for selvstændige
Virksomhedsordningen - skat af overskud
Corporate Social Responsibility - CSR- introduktion
Statsautoriseret revisor eller registreret revisor
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden