Startupsvar.dk
Powered by DANA
info@startupsvar.dk

Om at bruge en advokat

En advokat kan hjælpe dig med alle juridiske problemstillinger, du oplever ved at starte og drive en virksomhed.

Det er ikke gratis at bruge advokat. Derfor er det en god idé først at drøfte behovet for advokatbistand med en anden selvstændig eller en fra dit netværk.

Måske behøver du slet ikke bistanden fra advokaten og kan klare problemstillingen selv – med hjælp fra internettet. Fx kan du her læse, hvordan man laver en aftale med en anden virksomhed.

Advokaten kan bl.a. hjælpe dig med:

  • Valg af virksomhedsform
  • Samarbejdskontrakter
  • Salgskontrakter
  • Lejekontrakter
  • Agent- og forhandlerkontrakter
  • Skøder
  • Franchisekontrakter
  • Ansættelsessager
  • Copyright-tolkninger

Skulle det blive nødvendigt, kan advokaten naturligvis også yde juridisk rådgivning og repræsentere dig i retssager, hvis der opstår tvister i forbindelse med udøvelsen af din virksomhed.

Kontakt
Navne og adresser på advokater finder du på nettet eller ved at kontakte dit netværk.

Honorar
Du kan altid ringe til en advokat og høre om hans indstilling til dit problem, og om han kan løse det. Det koster ikke noget. Men så snart han går i gang med at arbejde for dig, tæller timerne.

Vær sikker på at du har en klar og skriftlig aftale med advokaten om den opgave, han skal løse og hvad prisen bliver.

Erhvervsrådgivning er en kerneydelse for ADVODAN Hillerød.

Vi er med til at udvikle vores erhvervsklienter gennem løbende sparring. Vi tænker kommerciel jura, og det vil sige, at vi sætter resultaterne før juristeriet. Vi er til for erhvervsklienterne og prøver at sætte os i erhvervsklienternes sted.

Sparring og udvikling er også hovedbestanddelene i vores bestyrelsesarbejde for erhvervsklienterne. Når vi er indtrådt i bestyrelsen, påtager vi os ansvaret for det gode bestyrelsesarbejde og den værdiskabende ledelse. Vi evner både at sikre de formelle rammer omkring bestyrelsesarbejdet, og vi tager også del i det kommercielle arbejde med strategi og opfølgning.

Vi rådgiver om bestyrelsesansvar og forsikringer, honorar til bestyrelsen og alle andre selskabsretlige forhold, ligesom vi sammen med selskabets revisor bistår i den økonomiske og strategiske rådgivning. Læs mere om bestyrelse her.

Vi bistår ved opretning af selskaber, fusion eller spaltning heraf, herunder rådgivning om de skattemæssige konsekvenser og udformer alle relevante selskabsretlige dokumenter samt registrerer disse. Læs mere om selskaber her.

Hvis du har brug for at drøfte din sag, så kontakt os!

Thomas Vang Christensen
Advokat
48 20 74 01
thch@advodan.dk

Phillipp N. Quedens
Advokat
48 20 74 02
phqe@advodan.dk

Henrik Hornsleth
Advokat
48 20 74 00
horn@advodan.dk

Tina Skov Westerberg
Advokatsekretær
48 20 74 10
tiwe@advodan.dk

Du har en fordel på advokatrådgivning og inkasso som medlem af A-kassen DANA - se mere her!

 

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Så snart en virksomhed mener at man har opnået succes så stopper al udvikling.
- Thomas J. Watson, den første direktør for IBM

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Aftaler som virksomheden laver
Konkurrenceklausul mv.
Salgs- og leveringsbetingelser
Købeloven - salg til forbrugere
Beskyttelse af varemærkerettigheder
Hæftelse for gæld
Om at bruge en advokat
Forsikringer i virksomheden - se hvilke du behøver
Samtykkeerklæring nyhedsbrev
CE Mærkning
Ejerbog og ejerregistrering
Baggrundsmusik i virksomheden
Anpartsselskab, ApS - fordele og ulemper ved ApS
Holdingselskab - fordele og ulemper ved holdingselskab
Ejeraftale er en aftale mellem ejere i et selskab
Skattefri virksomhedsomdannelse
Selskabsloven
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden