Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Om at bruge en advokat

En advokat kan hjælpe dig med alle juridiske problemstillinger, du oplever ved at starte og drive en virksomhed.

Det er ikke gratis at bruge advokat. Derfor er det en god idé først at drøfte behovet for advokatbistand med en anden selvstændig eller en fra dit netværk.

Måske behøver du slet ikke bistanden fra advokaten og kan klare problemstillingen selv – med hjælp fra internettet. Fx kan du her læse, hvordan man laver en aftale med en anden virksomhed.

Advokaten kan bl.a. hjælpe dig med:

  • Valg af virksomhedsform
  • Samarbejdskontrakter
  • Salgskontrakter
  • Lejekontrakter
  • Agent- og forhandlerkontrakter
  • Skøder
  • Franchisekontrakter
  • Ansættelsessager
  • Copyright-tolkninger

Skulle det blive nødvendigt, kan advokaten naturligvis også yde juridisk rådgivning og repræsentere dig i retssager, hvis der opstår tvister i forbindelse med udøvelsen af din virksomhed.

Kontakt
Navne og adresser på advokater finder du på nettet eller ved at kontakte dit netværk.

Honorar
Du kan altid ringe til en advokat og høre om hans indstilling til dit problem, og om han kan løse det. Det koster ikke noget. Men så snart han går i gang med at arbejde for dig, tæller timerne.

Vær sikker på at du har en klar og skriftlig aftale med advokaten om den opgave, han skal løse og hvad prisen bliver.


Så snart en virksomhed mener at man har opnået succes så stopper al udvikling.
- Thomas J. Watson, den første direktør for IBM

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Aftaler som virksomheden laver
Konkurrenceklausul mv.
Salgs- og leveringsbetingelser
Købeloven - salg til forbrugere
Beskyttelse af varemærkerettigheder
Hæftelse for gæld
Om at bruge en advokat
Forsikringer i virksomheden - se hvilke du behøver
Samtykkeerklæring nyhedsbrev
Baggrundsmusik i virksomheden
Ejerbog og ejerregistrering
Anpartsselskab, ApS - fordele og ulemper ved ApS
Holdingselskab - fordele og ulemper ved holdingselskab
Ejeraftale er en aftale mellem ejere i et selskab
Skattefri virksomhedsomdannelse
Selskabsloven
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden