Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Afskedigelse af en medarbejder

De færreste kan lide at afskedige personale, men det kan være nødvendigt for at virksomheden kan overleve eller for at rette op på en fejlansættelse.

Som indehaver af virksomheden må du tage ansvaret på dig og udføre en "god afskedigelse". Det er altid en fordel, når en medarbejder kan gå fra en virksomhed og have en vis forståelse for, hvorfor man blev afskediget.

Mavefornemmelse
Har du ansat en medarbejder og din mavefornemmelse siger, at jeres forhold aldrig bliver godt, så vil du måske overveje en afskedigelse. Med en eller to ansatte i din virksomhed, er det vigtigt, at der er god kemi mellem jer.

Skal du afskedige en funktionær, så gør det inden prøveperioden udløber, det gør afskedigelsesproceduren meget nemmere.

Lovlig og saglig fyring
Før afskedigelsen skal du sætte dig ind i hvilke love, du skal følge. Bliver de ikke fulgt, kan den afskedigede måske føre sag om uberettiget fyring. Det kan blive dyrt og besværligt.

Det er også meget vigtigt, at du er opmærksom på særlige regler for handicap, graviditet og anden forskelsbehandling.

Lad være med at afskedige i ren frustration og tænk gerne en ekstra gang, inden du skrider til afskedigelse af en medarbejder. Det kan ende med, at blive en dyr affære.


Mundtlig og skriftlig afskedigelse
Sørg for, at den skriftlige afskedigelse ligger klar til den samtale, du skal have med medarbejderen. Indhold, årsag og virkning af afskedigelsen skal fremstå klart og tydeligt.

Den mundtlige begrundelse bør altid være identisk med den skriftlige og skal afspejle virkeligheden.

Giv plads til reaktioner
Det er altid et chok at blive fyret, og mennesker reagerer forskelligt. Nogle græder og andre skælder dig ud, så forbered dig på stærke reaktioner. Det er dig, der er chef, og du bør kunne håndtere følelsesudbruddene på en professionel måde.

Advarsel
Er du utilfreds med den måde, en ansat varetager sit job på, er det måske smart at give pågældende en advarsel og ikke straks afskediger ham.

Få gerne medarbejderen til at kvittere for advarslen, hvilket dog ikke nødvendigvis betyder, at medarbejderen er enig i advarslen. Advarslen skal være meget præcis, f.eks.:

  • Jens Hansen
    Du får her en advarsel for ikke at leve op til de aftaler, som du og jeg mundtlig har indgået. Dette betragter jeg som en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet.
    Det drejer sig konkret om, at du senest onsdag den 1. oktober skulle have afleveret 15 færdige emner af XP-28 til lager. De var stadig ikke leveret i dag den 2. oktober.

    Er de 15 XP-28 emner + yderligere 5 XP-28 emner ikke afleveret til lager fredag den 3. oktober kl. 14.00, vil en yderligere advarsel og senere opsigelse/bortvisning kunne komme på tale.
    Du indkaldes til møde på mit kontor mandag den 6. oktober, hvor vi kan vurdere, om du har levet op til denne advarsels intentioner.

Bortvisning
Bortvisning betyder at man uden varsel ophæver ansættelsesforholdet til en medarbejder. Ved grove forhold, hvor der f.eks. er stjålet fra arbejdspladsen eller lignende, kan du bortvise en ansat uden videre.

Med mindre grove forhold, f.eks. for sen møde tid mv. vil det typisk kræve en eller flere skriftlige advarsler inden du kan bortvise medarbejderen.

Få hjælp
Ved bortvisning og andre komplicerede afskedigelser kan det være en idé at få professionel hjælp fra en advokat.


Når du ser en succesfuld virksomhed, er der nogen der engeng har taget en modig beslutning.
- Peter Drucke, managementkonsulent

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Ansattes rettigheder i virksomheden
Lønadministration - hold styr på ansatte
Lønsystemer - få et overblik
Ansættelsesbevis skal udarbejdes
Afskedigelse af en medarbejder
Ansætte en timelønnet medarbejder
Ansætte en funktionær
Forsikring af ansatte
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden