Startupsvar.dk
Powered by DANA
info@startupsvar.dk

Afskedigelse af en medarbejder

De færreste kan lide at afskedige personale, men det kan være nødvendigt for at virksomheden kan overleve eller for at rette op på en fejlansættelse.

Som indehaver af virksomheden må du tage ansvaret på dig og udføre en "god afskedigelse". Det er altid en fordel, når en medarbejder kan gå fra en virksomhed og have en vis forståelse for, hvorfor man blev afskediget.

Mavefornemmelse
Har du ansat en medarbejder og din mavefornemmelse siger, at jeres forhold aldrig bliver godt, så bør du afskedige vedkommende. Med en eller to ansatte i din virksomhed, er det vigtigt, at der er god kemi mellem jer.

Skal du afskedige en funktionær, så gør det inden prøveperioden udløber, det gør afskedigelsesproceduren meget nemmere.

Lovlig og saglig fyring
Før afskedigelsen skal du sætte dig ind i hvilke love, du skal følge. Bliver de ikke fulgt, kan den afskedigede med hjælp fra sin fagforening sagsøge dig for uberettiget fyring. Det kan blive dyrt og besværligt.

Gennemlæs ansættelseskontrakten og læs funktionærloven. Dine begrundelser skal være saglige og må ikke skyldes, at du synes, at din medarbejder er "træls".

Mundtlig og skriftlig afskedigelse
Sørg for, at den skriftlige afskedigelse ligger klar til den samtale, du skal have med medarbejderen. Baggrunden og dit budskab for opsigelsen skal frem få minutter inde i samtalen – klart og direkte. F.eks.:

 • Kære Jens
  Jeg har på vegne af MoogThoms Etiketter desværre måttet træffe den beslutning at opsige dig pr. 30. november med stop af arbejde pr. 28. februar.
  Det er med stor beklagelse, vi har måttet opsige dig, da vi har været yderst tilfredse med din arbejdsindsats.

  Opsigelsen skyldes udelukkende vores svære økonomiske situation og det faktum, at vi på trods af fokus på markedsføring stadig ikke har øget vores omsætning og overskud.
  Vi vil på alle måder være dig behjælpelige med at finde et andet arbejde.

Den mundtlige begrundelse bør altid være identisk med den skriftlige for at undgå at forvirre medarbejderen og for at undgå retslige sanktioner.

Giv plads til reaktioner
Det er altid et chok at blive fyret, og mennesker reagerer forskelligt. Nogle græder og andre skælder dig ud, så forbered dig på stærke reaktioner. Det er dig, der er chef, og du bør kunne håndtere følelsesudbruddene på en professionel måde.

Advarsel
Er du utilfreds med den måde, en ansat varetager sit job på, skal du give den pågældende en advarsel og ikke straks afskedige eller bortvise ham.

Medarbejderen skal skrive under på, at advarslen er modtaget. Advarslen skal være meget præcis, f.eks.:

 • Jens Hansen
  Du får her en advarsel for ikke at leve op til de aftaler, som du og jeg mundtlig har indgået. Dette betragter jeg som en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet.
  Det drejer sig konkret om, at du senest onsdag den 1. oktober skulle have afleveret 15 færdige emner af XP-28 til lager. De var stadig ikke leveret i dag den 2. oktober.

  Er de 15 XP-28 emner + yderligere 5 XP-28 emner ikke afleveret til lager fredag den 3. oktober kl. 14.00, vil en yderligere advarsel og senere opsigelse/bortvisning kunne komme på tale.
  Du indkaldes til møde på mit kontor mandag den 6. oktober, hvor vi kan vurdere, om du har levet op til denne advarsels intentioner.

Bortvisning
Bortvisning betyder at man uden varsel ophæver ansættelsesforholdet til en medarbejder. Ved grove forhold, hvor der f.eks. er stjålet fra arbejdspladsen eller lignende, kan du bortvise en ansat uden videre.

Med mindre grove forhold, f.eks. for sen møde tid mv. vil det typisk kræve en eller flere skriftlige advarsler inden du kan bortvise medarbejderen.

Få hjælp
Ved bortvisning og andre komplicerede afskedigelser kan det være en idé at få professionel hjælp fra en advokat.

UBEGRÆNSET RÅDGIVNING OM HR OG PERSONALEJURA

De fleste virksomheder har brug for hjælp med HR og personalejura.

Du får ubegrænset adgang til professionel rådgivning ved at tegne et abonnement hos os. Vi sikrer at du overholder gældende regler og du behøver ikke at bekymre dig om hvor ofte og hvor mange timer du bruger os.

Vi rådgiver dig også, når der opstår konflikter med dine medarbejdere, så de bliver løst hurtigt og effektivt.

Vores rådgivning sparer dig for tid og penge, som du i stedet kan bruge på at udvikle din forretning.

Hvilken typer opgaver kan SEROP hjælpe min virksomhed med?

 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter
 • Sygdom og forpligtelser for personale
 • Graviditet og barsel for personale
 • Ferie og feriepenge
 • Overenskomstforhold
 • Kunde- og konkurrenceklausuler
 • Forhold vedr. elever og flexjobbere
 • Udarbejdelse af advarsel, opsigelse, bortvisning
 • Funktionærlov og anden ansættelsesretlig lovgivning
 • Personaleforhold ved overtagelse af virksomhed
 • Arbejdsmiljø, herunder arbejdspladsvurdering (APV), og anmeldelse af arbejdsskader
 • Rådgivning om sygeforsikring og sygedagpenge for ejer
 • Rettigheder og økonomi under barsel for ejer

Se mere om vores service her

Tag kontakt til os her www.serop.dk/bliv-kontaktet/

Fokusér på dine kunder, så klarer vi resten!

TILBUD

Skal du til at ansætte? Eller er du i tvivl om du overholder loven?
Få gennemgået din ansættelseskontrakt uden beregning!

Du kan få hjælp af os til at sikre at du overholder gældende regler inden for ansættelse!

SEROP gentager succesen fra sidste år, ved at hjælpe danske virksomheder med en gennemgang af en af deres ansattes ansættelseskontrakter helt uden beregning.

Hvis vi finder fejl/mangler i ansættelseskontrakten så informeres du herom.

Klik her og få gennemgået virksomhedens ansættelseskontrakt uden beregning!

Tilbuddet gælder resten af 2018

Vi ser desværre tit at virksomheder modtager krav om godtgørelse fra de ansattes fagforeninger grundet ukorrekte og /eller mangler i dennes ansættelseskontrakt (ansættelsesbevis).

For det meste er der tale om punkter, som enten helt mangler eller ikke er ukorrekt udfyldte, hvilket er penge virksomheden nemt kunne have sparet ved, at lade os gennemgå kontrakten og sikre at den er i overensstemmelse med gældende regler og nuværende lovgivninger.

Læs mere på Serop.dk, her kan du også finde hjælp til HR- og personalejura og GDPR

 

 

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Når du ser en succesfuld virksomhed, er der nogen der engeng har taget en modig beslutning.
- Peter Drucke, managementkonsulent

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Ansattes rettigheder i virksomheden
Lønadministration - hold styr på ansatte
Lønsystemer - få et overblik
Ansættelsesbevis skal udarbejdes
Afskedigelse af en medarbejder
Ansætte en timelønnet medarbejder
Ansætte en funktionær
Forsikring af ansatte
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden