Startupsvar.dk
Powered by DANA
info@startupsvar.dk

Aftaler som virksomheden laver

Når du som virksomhed laver aftaler med en anden virksomhed, har I aftalefrihed.

Det betyder, at I, under respekt af lovgivningen, frit kan aftale de vilkår der bedst passer jer.

Forskellige slags aftaler

I Købeloven, Funktionærloven, Lejeloven m.v. er der dog en række bestemmelser, som ikke kan fraviges:

 • Købeloven regulerer de regler, du skal følge ved salg til private/forbrugere
 • Funktionærloven regulerer de regler, du skal følge, når du har ansatte funktionærer
 • Lejeloven regulerer, hvad du må som udlejer af lokaler og ejendomme.
 • E-handelsloven og forbrugeraftaleloven regulerer salg af varer og tjenesteydelser på nettet.

Aftaler mellem virksomhed og virksomhed

Indgår du en aftale med an anden virksomhed om samarbejde, salg af ydelser eller andet, bør I udarbejde en skriftlig aftale. Beskriv i aftalen så tydeligt som muligt, hvad I samarbejder om.

Beskriv i aftalen f.eks.:

 • Hvem er parterne i aftalen - husk CVR nr.
 • Aftalens formål
 • Aftalen indeholder følgende områder…
 • Levering – hvor og hvornår?
 • Betaling - hvor meget og hvornår?
 • Definitioner – forstår I det samme ved aftalen?
 • Specielle betingelser, I skal leve op til
 • Garanti – hvor længe og hvor meget er dækket?
 • Hemmeligholdelse og konkurrenceklausul
 • Rettigheder - hvem har rettigheder til hvad?
 • Sikkerhed – forsikringer og aftale betaling
 • Bestemmelser om misligholdelse
 • Aftalens start og ophør
 • Konfliktløsning - hvis det går galt, hvad så?
 • Bilag – tegninger og andre beskrivelser
 • Underskrifter der bevidner aftalen

Aftale uden advokat

I behøver ikke at få en advokat til at udarbejde aftalen for at den er juridisk bindende. Begges underskrift – eller en mail fra begge, der bekræfter aftalens indhold, er tilstrækkelig.

Ved komplicerede aftaler er det dog en fordel at have en advokat med på råd. Advokaten kan sikre, at alle områder er dækket, og måske sikrer advokatens indblanding større respekt for aftalen hos begge parter.

Mundtlig aftale

En mundtlig aftale er også en gyldig aftale – hvis den kan bevises. Har du aftalt noget mundtlig med en partner, så skynd dig at skrive det ned og send en mail for at sikre, at I har forstået den mundtlige aftale ens.

Hvis en mundtlig aftale skal kunne gøres gældende, bør den altså bekræftes skriftligt.

Læs mere om aftaler mellem virksomheder på på Startvækst.dk

Erhvervsrådgivning er en kerneydelse for ADVODAN Hillerød.

Vi er med til at udvikle vores erhvervsklienter gennem løbende sparring. Vi tænker kommerciel jura, og det vil sige, at vi sætter resultaterne før juristeriet. Vi er til for erhvervsklienterne og prøver at sætte os i erhvervsklienternes sted.

Sparring og udvikling er også hovedbestanddelene i vores bestyrelsesarbejde for erhvervsklienterne. Når vi er indtrådt i bestyrelsen, påtager vi os ansvaret for det gode bestyrelsesarbejde og den værdiskabende ledelse. Vi evner både at sikre de formelle rammer omkring bestyrelsesarbejdet, og vi tager også del i det kommercielle arbejde med strategi og opfølgning.

Vi rådgiver om bestyrelsesansvar og forsikringer, honorar til bestyrelsen og alle andre selskabsretlige forhold, ligesom vi sammen med selskabets revisor bistår i den økonomiske og strategiske rådgivning. Læs mere om bestyrelse her.

Vi bistår ved opretning af selskaber, fusion eller spaltning heraf, herunder rådgivning om de skattemæssige konsekvenser og udformer alle relevante selskabsretlige dokumenter samt registrerer disse. Læs mere om selskaber her.

Hvis du har brug for at drøfte din sag, så kontakt os!

Thomas Vang Christensen
Advokat
48 20 74 01
thch@advodan.dk

Phillipp N. Quedens
Advokat
48 20 74 02
phqe@advodan.dk

Henrik Hornsleth
Advokat
48 20 74 00
horn@advodan.dk

Tina Skov Westerberg
Advokatsekretær
48 20 74 10
tiwe@advodan.dk

Du har en fordel på advokatrådgivning og inkasso som medlem af A-kassen DANA - se mere her!

 

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Afbryd aldrig din fjende (konkurrent) når han er ved at lave en fejltagelse.
- Napoleon Bonaparte

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Aftaler som virksomheden laver
Konkurrenceklausul mv.
Salgs- og leveringsbetingelser
Købeloven - salg til forbrugere
Beskyttelse af varemærkerettigheder
Hæftelse for gæld
Om at bruge en advokat
Forsikringer i virksomheden - se hvilke du behøver
Samtykkeerklæring nyhedsbrev
CE Mærkning
Ejerbog og ejerregistrering
Baggrundsmusik i virksomheden
Anpartsselskab, ApS - fordele og ulemper ved ApS
Holdingselskab - fordele og ulemper ved holdingselskab
Ejeraftale er en aftale mellem ejere i et selskab
Skattefri virksomhedsomdannelse
Selskabsloven
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden