Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Ansætte en funktionær

Har du egen virksomhed og skal ansætte en funktionær, skal du som arbejdsgiver følge reglerne i funktionærloven.

Funktionærloven indeholder regler, der beskytter din medarbejder på væsentlige områder som opsigelse, sygdom, graviditet m.v.
Loven begrænser din handlefrihed, til gengæld giver den nogle klare regler at holde sig til.

Hvem er funktionær

I Funktionærlovens § 1 kan du se, hvilke grupper af ansatte loven omfatter:

  • Handels- og kontormedhjælpere, der er beskæftiget ved køb/salg, ved kontorarbejde eller dermed ligestillet lagerekspedition. (Fx: Butiksassistenter, sælgere, ejendomsmæglere, bankansatte og receptionister)

  • Personer, der er beskæftiget med teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværksmæssig eller -fabriksmæssig art, og andre medhjælpere, som udfører et arbejde, der kan sidestilles hermed. (Fx: Teknisk tegner, konstruktør, reklametegnere, laboranter og maskinteknikere)

  • Personer, hvis arbejde overvejende er af den ovenfor nævnte art. (Fx: Klinikassistenter, fysioterapeuter, dyrlægeassistenter og tandlæger)

  • Personer, hvis arbejde udelukkede eller i det væsentlige består i at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde (Fx: Leder, mellemledere, formænd, værkførere og forretningsførere)

Selv om du ansætter en person, som ikke er omfattet af Funktionærloven, kan du vælge at ansætte vedkommende på funktionærlignende vilkår.

Fravige funktionærloven

Funktionærloven er en lov, der har til formål at beskytte medarbejdere, der er funktionærer. Derfor kan loven som hovedregel ikke fraviges. Når du derfor ansætter en funktionær er det muligt at aftale prøvetid i begyndelsen af ansættelsen og derved har du mulighed for, at se den første tid an.

Læs mere om regler med ansættelse på hjemmesiden Ansæt selv


Iværksætteri er at leve et par år af dit liv som de fleste mennesker ikke vil, så du kan tilbringe resten af ​​dit liv som de fleste mennesker ikke kan.
- Ukendt

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Ansattes rettigheder i virksomheden
Lønadministration - hold styr på ansatte
Lønsystemer - få et overblik
Ansættelsesbevis skal udarbejdes
Afskedigelse af en medarbejder
Ansætte en timelønnet medarbejder
Ansætte en funktionær
Forsikring af ansatte
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden