Startupsvar.dk
Powered by DANA
info@startupsvar.dk

Ansætte en funktionær

Har du egen virksomhed og skal ansætte en funktionær, skal du som arbejdsgiver følge reglerne i funktionærloven.

Funktionærloven indeholder regler, der beskytter din medarbejder på væsentlige områder som opsigelse, sygdom, graviditet m.v.
Loven begrænser din handlefrihed, til gengæld giver den nogle klare regler at holde sig til.

Hvem er funktionær

I Funktionærlovens § 1 kan du se, hvilke grupper af ansatte loven omfatter:

 • Handels- og kontormedhjælpere, der er beskæftiget ved køb/salg, ved kontorarbejde eller dermed ligestillet lagerekspedition. (Fx: Butiksassistenter, sælgere, ejendomsmæglere, bankansatte og receptionister)

 • Personer, der er beskæftiget med teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværksmæssig eller -fabriksmæssig art, og andre medhjælpere, som udfører et arbejde, der kan sidestilles hermed. (Fx: Teknisk tegner, konstruktør, reklametegnere, laboranter og maskinteknikere)

 • Personer, hvis arbejde overvejende er af den ovenfor nævnte art. (Fx: Klinikassistenter, fysioterapeuter, dyrlægeassistenter og tandlæger)

 • Personer, hvis arbejde udelukkede eller i det væsentlige består i at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde (Fx: Leder, mellemledere, formænd, værkførere og forretningsførere)

Selv om du ansætter en person, som ikke er omfattet af Funktionærloven, kan du vælge at ansætte vedkommende på funktionærlignende vilkår.

Fravige funktionærloven

Når du har ansat en funktionær, skal du vide, at Funktionærloven kun kan fraviges på enkelte punkter, f.eks.

 • Vedr. ansættelse på prøve
 • Midlertidigt arbejde
 • Muligheden for opsigelse med et forkortet varsel ved længerevarende sygdom (120 dages reglen).

Ikke funktionærer = timelønnede

Ansatte på restauranter, pizzeriaer, cafeer og lignende er ikke omfattet af funktionærloven. Det skyldes, at man betragter dette arbejde som håndværkspræget.

Arbejdere på en produktionsvirksomhed eller i bageri, chauffører og lagerarbejdere er heller ikke omfattet. I lovgivningssprog kaldes disse medarbejdere timelønnede.

Alle ansatte skal have en ansættelsesbevis.

Mere om funktionær

Læs hele Funktionærloven på Retsinformation

Læs mere om regler med ansættelse på hjemmesiden Ansæt selv

UBEGRÆNSET RÅDGIVNING OM HR OG PERSONALEJURA

De fleste virksomheder har brug for hjælp med HR og personalejura.

Du får ubegrænset adgang til professionel rådgivning ved at tegne et abonnement hos os. Vi sikrer at du overholder gældende regler og du behøver ikke at bekymre dig om hvor ofte og hvor mange timer du bruger os.

Vi rådgiver dig også, når der opstår konflikter med dine medarbejdere, så de bliver løst hurtigt og effektivt.

Vores rådgivning sparer dig for tid og penge, som du i stedet kan bruge på at udvikle din forretning.

Hvilken typer opgaver kan SEROP hjælpe min virksomhed med?

 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter
 • Sygdom og forpligtelser for personale
 • Graviditet og barsel for personale
 • Ferie og feriepenge
 • Overenskomstforhold
 • Kunde- og konkurrenceklausuler
 • Forhold vedr. elever og flexjobbere
 • Udarbejdelse af advarsel, opsigelse, bortvisning
 • Funktionærlov og anden ansættelsesretlig lovgivning
 • Personaleforhold ved overtagelse af virksomhed
 • Arbejdsmiljø, herunder arbejdspladsvurdering (APV), og anmeldelse af arbejdsskader
 • Rådgivning om sygeforsikring og sygedagpenge for ejer
 • Rettigheder og økonomi under barsel for ejer

Se mere om vores service her

Tag kontakt til os her www.serop.dk/bliv-kontaktet/

Fokusér på dine kunder, så klarer vi resten!

TILBUD

Skal du til at ansætte? Eller er du i tvivl om du overholder loven?
Få gennemgået din ansættelseskontrakt uden beregning!

Du kan få hjælp af os til at sikre at du overholder gældende regler inden for ansættelse!

SEROP gentager succesen fra sidste år, ved at hjælpe danske virksomheder med en gennemgang af en af deres ansattes ansættelseskontrakter helt uden beregning.

Hvis vi finder fejl/mangler i ansættelseskontrakten så informeres du herom.

Klik her og få gennemgået virksomhedens ansættelseskontrakt uden beregning!

Tilbuddet gælder resten af 2018

Vi ser desværre tit at virksomheder modtager krav om godtgørelse fra de ansattes fagforeninger grundet ukorrekte og /eller mangler i dennes ansættelseskontrakt (ansættelsesbevis).

For det meste er der tale om punkter, som enten helt mangler eller ikke er ukorrekt udfyldte, hvilket er penge virksomheden nemt kunne have sparet ved, at lade os gennemgå kontrakten og sikre at den er i overensstemmelse med gældende regler og nuværende lovgivninger.

Læs mere på Serop.dk, her kan du også finde hjælp til HR- og personalejura og GDPR

 

 

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Iværksætteri er at leve et par år af dit liv som de fleste mennesker ikke vil, så du kan tilbringe resten af ​​dit liv som de fleste mennesker ikke kan.
- Ukendt

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Ansattes rettigheder i virksomheden
Lønadministration - hold styr på ansatte
Lønsystemer - få et overblik
Ansættelsesbevis skal udarbejdes
Afskedigelse af en medarbejder
Ansætte en timelønnet medarbejder
Ansætte en funktionær
Forsikring af ansatte
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden