Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Ansætte en "timelønnet" medarbejder / ikke-funktionær

Medarbejdere, der ikke er omfattet af funktionærloven, bliver ofte betegnet som timelønnede medarbejdere.

De kaldes timelønnede medarbejdere, fordi de aflønnes på basis af en fastsat timesats. De kan også kaldes ikke-funktionærer

Løn
Timelønnede kan være omfattet af en "kollektiv overenskomst" Hvis der ikke gælder en overenskomst for ansættelsesforholdet, kan man som hovedregel frit aftale timelønnen.

Ingen overenskomst
Har du som virksomhedsejer ikke indgået kollektiv overenskomst med en af fagforeningerne, er der ikke nogen speciel overenskomst at tage hensyn til.

Du skal dog følge de regler, den danske stat har vedtaget. Det er f.eks, ferie-, sygedagpenge- og ligebehandlingsloven.

Læg dig i hælene på en overenskomst
Lønniveauet findes på de respektive fagforeningers hjemmeside, men du har ikke pligt til at følge det. Det vil ofte være en fordel at lægge sig tæt op ad de kollektive overenskomster, da det ofte skaber ro på arbejdspladsen.

Du kan finde indholdet i en kollektiv overenskomst ved at besøge hjemmesiden for den fagforening, din medarbejder er medlem af.

Ansættelsesbevis
Husk at din medarbejder skal have et ansættelsesbevis senest en måned efter start.


Iværksætteri er hverken en videnskab eller en kunstart. Det er handling.
– Peter Drucker, virksomhedskonsulent og forfatter

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Ansattes rettigheder i virksomheden
Lønadministration - hold styr på ansatte
Lønsystemer - få et overblik
Ansættelsesbevis skal udarbejdes
Afskedigelse af en medarbejder
Ansætte en timelønnet medarbejder
Ansætte en funktionær
Forsikring af ansatte
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden