Startupsvar.dk
Powered by DANA
info@startupsvar.dk

Ansætte en timelønnet medarbejder

Medarbejdere, der ikke er omfattet af funktionærloven, bliver betegnet som lønmodtagere eller timelønnede medarbejdere.

De kaldes timelønnede medarbejdere, fordi de til forskel fra funktionærer ikke får lønnen udbetalt månedsvis, men hver uge eller hver 14. dag på basis af en fastsat timesats.

Løn
Timelønnede kan være omfattet af en "kollektiv overenskomst", hvis de er medlem af en fagforening. Er lønmodtageren f.eks. "metalarbejder" har fagforeningen Dansk Metal forhandlet sig frem til en timeløn og andre rettigheder med arbejdsgiverne.

Ingen overenskomst
Har du som virksomhedsejer ikke indgået kollektiv overenskomst med en af fagforeningerne, er der ikke nogen speciel overenskomst at tage hensyn til.

Du skal dog følge de regler, den danske stat har vedtaget. Det er f.eks, ferie- , dagpenge- sygedagpenge- og ligebehandlingsloven.

Læg dig i hælene på en overenskomst
Lønniveauet findes på de respektive fagforeningers hjemmeside, men du har ikke pligt til at følge det. Det vil ofte være en fordel at lægge sig tæt op ad de kollektive overenskomster, da det ofte skaber ro på arbejdspladsen.

Du kan finde indholdet i en kollektiv overenskomst ved at besøge hjemmesiden for den fagforening, din medarbejder er medlem af.

Ansættelsesbevis
Husk at din medarbejder skal have et ansættelsesbevis senest en måned efter start.

UBEGRÆNSET RÅDGIVNING OM HR OG PERSONALEJURA

De fleste virksomheder har brug for hjælp med HR og personalejura.

Du får ubegrænset adgang til professionel rådgivning ved at tegne et abonnement hos os. Vi sikrer at du overholder gældende regler og du behøver ikke at bekymre dig om hvor ofte og hvor mange timer du bruger os.

Vi rådgiver dig også, når der opstår konflikter med dine medarbejdere, så de bliver løst hurtigt og effektivt.

Vores rådgivning sparer dig for tid og penge, som du i stedet kan bruge på at udvikle din forretning.

Hvilken typer opgaver kan SEROP hjælpe min virksomhed med?

 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter
 • Sygdom og forpligtelser for personale
 • Graviditet og barsel for personale
 • Ferie og feriepenge
 • Overenskomstforhold
 • Kunde- og konkurrenceklausuler
 • Forhold vedr. elever og flexjobbere
 • Udarbejdelse af advarsel, opsigelse, bortvisning
 • Funktionærlov og anden ansættelsesretlig lovgivning
 • Personaleforhold ved overtagelse af virksomhed
 • Arbejdsmiljø, herunder arbejdspladsvurdering (APV), og anmeldelse af arbejdsskader
 • Rådgivning om sygeforsikring og sygedagpenge for ejer
 • Rettigheder og økonomi under barsel for ejer

Se mere om vores service her

Tag kontakt til os her www.serop.dk/bliv-kontaktet/

Fokusér på dine kunder, så klarer vi resten!

TILBUD

Skal du til at ansætte? Eller er du i tvivl om du overholder loven?
Få gennemgået din ansættelseskontrakt uden beregning!

Du kan få hjælp af os til at sikre at du overholder gældende regler inden for ansættelse!

SEROP gentager succesen fra sidste år, ved at hjælpe danske virksomheder med en gennemgang af en af deres ansattes ansættelseskontrakter helt uden beregning.

Hvis vi finder fejl/mangler i ansættelseskontrakten så informeres du herom.

Klik her og få gennemgået virksomhedens ansættelseskontrakt uden beregning!

Tilbuddet gælder resten af 2018

Vi ser desværre tit at virksomheder modtager krav om godtgørelse fra de ansattes fagforeninger grundet ukorrekte og /eller mangler i dennes ansættelseskontrakt (ansættelsesbevis).

For det meste er der tale om punkter, som enten helt mangler eller ikke er ukorrekt udfyldte, hvilket er penge virksomheden nemt kunne have sparet ved, at lade os gennemgå kontrakten og sikre at den er i overensstemmelse med gældende regler og nuværende lovgivninger.

Læs mere på Serop.dk, her kan du også finde hjælp til HR- og personalejura og GDPR

 

 

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Iværksætteri er hverken en videnskab eller en kunstart. Det er handling.
– Peter Drucker, virksomhedskonsulent og forfatter

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Ansattes rettigheder i virksomheden
Lønadministration - hold styr på ansatte
Lønsystemer - få et overblik
Ansættelsesbevis skal udarbejdes
Afskedigelse af en medarbejder
Ansætte en timelønnet medarbejder
Ansætte en funktionær
Forsikring af ansatte
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden