Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Ansættelsesbevis skal udarbejdes

Når du ansætter en medarbejder i din virksomhed, har han krav på et skriftligt ansættelsesbevis.

Medarbejderen skal have modtaget beviset senest en måned efter at ansættelsesforholdet er påbegyndt, hvis den ugentlige arbejdstid er over 8 timer eller efterfølgende kommer til at overstige 8 timer over 4 uger. Laves der ikke et ansættelsesbevis risikerer du at skulle betale en godtgørelse til din medarbejder.

Ansættelsesbevisets lovpligtige indhold

Et ansættelsesbevis skal indeholde minimum følgende oplysninger:

 • Arbejdsgiverens og arbejdstagerens navn og adresse
 • Arbejdsstedets beliggenhed eller hvor arbejdet udføres fra
 • Beskrivelse af arbejdsopgaver og stilling/funktion
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 • Forventet varighed af ansættelsen (tidsbegrænset/opgavebestemt/tidsubestemt)
 • Arbejdstid og vilkår herfor, herunder pauser mv.
 • Ferievilkår
 • Opsigelsesvarsler for medarbejder og arbejdsgiver
 • Lønvilkår
 • Angivelse af evt. kollektive overenskomster eller andre aftaler af vigtighed for ansættelsen
 • Andre oplysninger som er vigtige for ansættelsen (ex. pension, barsel, medarbejderhåndbog etc.)

Ansættelsesbevis skal være skriftligt

Som det fremgår, har en ansat krav på skriftlige informationer om alle væsentlige forhold vedr. ansættelsen. Listen ovenfor er alene en minimumsliste og alle væsentlige forhold skal medtages i ansættelsesbeviset.

Er du i tvivl så skriv det ind i beviset.

Forhold som er vigtige for ansættelsen

Derudover kan kontrakten typisk indeholde bestemmelser om følgende:

 • Pension
 • Barsel
 • Medarbejderens ret til andre hverv
 • Krav til besiddelse af kørekort
 • Prøvetid og opsigelsesvarsel i prøvetiden
 • Kunde-/eller konkurrenceklausul – alene ved ansatte i betroet stilling.

Find skabelon til ansættelsesbevis og andre ansættelsesdokumenter på startvækst.dk


Hvis du synes undervisning er dyrt, så prøv uvidenhed.
- Derek Bok, underviser på Harvard University

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Ansattes rettigheder i virksomheden
Lønadministration - hold styr på ansatte
Lønsystemer - få et overblik
Ansættelsesbevis skal udarbejdes
Afskedigelse af en medarbejder
Ansætte en timelønnet medarbejder
Ansætte en funktionær
Forsikring af ansatte
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden