Startupsvar.dk
Powered by DANA
info@startupsvar.dk

Ansættelsesbevis skal udarbejdes

Når du ansætter en medarbejder i din virksomhed, har han krav på et skriftligt ansættelsesbevis.

Medarbejderen skal have modtaget beviset senest en måned efter at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Laves der ikke et ansættelsesbevis risikerer du at skulle betale en godtgørelse til din medarbejder.

Ansættelsesbevisets lovpligtige indhold

Et ansættelsesbevis skal lovpligtigt indeholde følgende oplysninger:

 • Arbejdsgiverens og arbejdstagerens navn og adresse
 • Arbejdsstedets beliggenhed eller hvor arbejdet udføres fra
 • Beskrivelse af arbejdsopgaver og stilling/funktion
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 • Forventet varighed af ansættelsen (tidsbegrænset/opgavebestemt/tidsubestemt)
 • Arbejdstid og vilkår herfor, herunder pauser mv.
 • Ferievilkår
 • Opsigelsesvarsler for medarbejder og arbejdsgiver
 • Lønvilkår
 • Angivelse af evt. kollektive overenskomster eller andre aftaler af vigtighed for ansættelsen
 • Andre oplysninger som er vigtige for ansættelsen (ex. pension, barsel, medarbejderhåndbog etc.)

Ansættelsesbevis skal være skriftligt

Som det fremgår, har en ansat krav på skriftlige informationer om alle væsentlige forhold vedr. ansættelsen. Listen ovenfor er alene en minimumsliste og alle væsentlige forhold skal medtages i ansættelsesbeviset.

Er du i tvivl så skriv det ind i beviset.

Forhold som er vigtige for ansættelsen

Derudover kan kontrakten typisk indeholde bestemmelser om følgende:

 • Pension
 • Barsel
 • Medarbejderens ret til andre hverv
 • Krav til besiddelse af kørekort
 • Prøvetid og opsigelsesvarsel i prøvetiden
 • Kunde-/eller konkurrenceklausul – alene ved ansatte i betroet stilling.

Find skabelon til ansættelsesbevis og andre ansættelsesdokumenter på startvækst.dk

Vidste du at der er ting der SKAL stå i en ansættelseskontrakt?

Der er faktisk 10 ting du skal overholde...

Ifølge Ansættelsesbevisloven er der 10 urokkelige punkter, som skal stå i aftalen. Ud over disse punkter skal alle andre væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet også stå beskrevet i kontrakten - Få de 10 punkter her: Serop.dk

Hvad kan SEROP gøre for min virksomhed? SEROP kan hjælpe med alt indenfor HR & Personalejura og det har vi gjort i flere år for en lang række virksomheder.

Vores motto er: Fokuser på dine kunder, så klarer vi resten! - Derfor får du vores hjælp på abonnement, så kan du altid få den hjælp du har behov for, når du har brug for det.

Få de 10 urokkelige punkter, som skal stå i aftalen her: Serop.dk

Fokuser på dine kunder, så klarer vi resten!

TILBUD

Skal du til at ansætte? Eller er du i tvivl om du overholder loven?
Få gennemgået din ansættelseskontrakt uden beregning!

Du kan få hjælp af os til at sikre at du overholder gældende regler inden for ansættelse!

SEROP gentager succesen fra sidste år, ved at hjælpe danske virksomheder med en gennemgang af en af deres ansattes ansættelseskontrakter helt uden beregning.

Hvis vi finder fejl/mangler i ansættelseskontrakten så informeres du herom.

Klik her og få gennemgået virksomhedens ansættelseskontrakt uden beregning!

Tilbuddet gælder resten af 2018

Vi ser desværre tit at virksomheder modtager krav om godtgørelse fra de ansattes fagforeninger grundet ukorrekte og /eller mangler i dennes ansættelseskontrakt (ansættelsesbevis).

For det meste er der tale om punkter, som enten helt mangler eller ikke er ukorrekt udfyldte, hvilket er penge virksomheden nemt kunne have sparet ved, at lade os gennemgå kontrakten og sikre at den er i overensstemmelse med gældende regler og nuværende lovgivninger.

Læs mere på Serop.dk, her kan du også finde hjælp til HR- og personalejura og GDPR

 

 

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Hvis du synes undervisning er dyrt, så prøv uvidenhed.
- Derek Bok, underviser på Harvard University

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Ansattes rettigheder i virksomheden
Lønadministration - hold styr på ansatte
Lønsystemer - få et overblik
Ansættelsesbevis skal udarbejdes
Afskedigelse af en medarbejder
Ansætte en timelønnet medarbejder
Ansætte en funktionær
Forsikring af ansatte
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden