Startupsvar.dk
Powered by DANA
info@startupsvar.dk

Anpartsselskab - ApS

Et anpartsselskab (ApS) er en selvstændig juridisk enhed som du eller flere personer kan eje.

At anpartsselskabet er en selvstændig juridisk enhed betyder, at den har sit eget selvstændige liv. Du ejer måske alle kapital-andelene (anparterne) i anpartsselskabet, men selskabet har sit eget liv – måske med dig som ansat direktør.


Anpartsselskabet er en af flere virksomhedsformer man kan vælge, når man vil drive en virksomhed.

Du hæfter ikke for tab

En af fordelene ved et anpartsselskab er, at hvis anpartsselskabet ved et uheld kommer til at skylde fx en leverandør penge, kan leverandøren ikke komme efter dine personlige penge og værdier.
Leverandøren kan tage alle værdierne i selskabet, men han kan ikke kræve dit hus og personlige formue.

Skal selskabet låne penge i banken, vil banken sandsynligvis kræve, at du personligt kautionerer for beløbet. Gør du det, vil du personligt miste det kautionerede beløb, hvis det går galt.

Du kan ikke trække underskud fra

Har du en enkelmandsvirksomhed og du kører med underskud, kan du trække underskuddet fra i din lønindkomst eller fra din ægtefælles indkomst. På den måde kommer SKAT til at betale noget af dit underskud.

Har du et selskab, kan du ikke trække underskud fra din personlige indkomst.

Karakteristika for et ApS

De karakteristika der er ved et have et ApS er:

  • Selskabet skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, og der skal være mindst 50.000 kr. i selskabet for at kunne foretage registrering
  • Som ejer hæfter du ikke personligt for selskabets gæld og andre forpligtelser udover med de værdier, der er indskudt i selskabet
  • Selskabets formue er selskabets og ikke ejernes – det er forbudt at låne penge af sit selskab
  • Selskabet skal have en ledelse – fx dig, der bliver ansat som direktør
  • Selskabet kan have en eller flere ejere

Oprette et anpartsselskab ApS

Du kan selv oprette dit ApS hos Erhvervsstyrelsen , men du skal have forberedt forskellige ting før du kan registrere dig. Bl.a. skal du:

  • Bevise at du har 50.000 kr. i banken eller i værdier i virksomheden
  • Udarbejde et stiftelsesdokument
  • Udarbejde vedtægter

Opretter du anpartsselskab kan det være en fordel samtidigt at oprette et holdingselskab.

Få hjælp til at oprette ApS

Det kan være lidt besværligt at holde rede på de forskellige trin i registeringen af et anpartsselskab, så du kan købe dig til hjælp med oprettelsen.
Har du en revisor i dag, kan du få ham til at hjælpe dig eller kontakt en advokat.

Læs evt selskabsloven der ligger bag anpartsselskaber.

Erhvervsrådgivning er en kerneydelse for ADVODAN Hillerød.

Vi er med til at udvikle vores erhvervsklienter gennem løbende sparring. Vi tænker kommerciel jura, og det vil sige, at vi sætter resultaterne før juristeriet. Vi er til for erhvervsklienterne og prøver at sætte os i erhvervsklienternes sted.

Sparring og udvikling er også hovedbestanddelene i vores bestyrelsesarbejde for erhvervsklienterne. Når vi er indtrådt i bestyrelsen, påtager vi os ansvaret for det gode bestyrelsesarbejde og den værdiskabende ledelse. Vi evner både at sikre de formelle rammer omkring bestyrelsesarbejdet, og vi tager også del i det kommercielle arbejde med strategi og opfølgning.

Vi rådgiver om bestyrelsesansvar og forsikringer, honorar til bestyrelsen og alle andre selskabsretlige forhold, ligesom vi sammen med selskabets revisor bistår i den økonomiske og strategiske rådgivning. Læs mere om bestyrelse her.

Vi bistår ved opretning af selskaber, fusion eller spaltning heraf, herunder rådgivning om de skattemæssige konsekvenser og udformer alle relevante selskabsretlige dokumenter samt registrerer disse. Læs mere om selskaber her.

Hvis du har brug for at drøfte din sag, så kontakt os!

Thomas Vang Christensen
Advokat
48 20 74 01
thch@advodan.dk

Phillipp N. Quedens
Advokat
48 20 74 02
phqe@advodan.dk

Henrik Hornsleth
Advokat
48 20 74 00
horn@advodan.dk

Tina Skov Westerberg
Advokatsekretær
48 20 74 10
tiwe@advodan.dk

Du har en fordel på advokatrådgivning og inkasso som medlem af A-kassen DANA - se mere her!

 

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


De færreste virksomheder dør på grund af ambitioner, de dør, fordi de mangler fokus.
- Satya Patel, Partner i Homebrew

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Aftaler som virksomheden laver
Konkurrenceklausul mv.
Salgs- og leveringsbetingelser
Købeloven - salg til forbrugere
Beskyttelse af varemærkerettigheder
Hæftelse for gæld
Om at bruge en advokat
Forsikringer i virksomheden - se hvilke du behøver
Samtykkeerklæring nyhedsbrev
CE Mærkning
Ejerbog og ejerregistrering
Baggrundsmusik i virksomheden
Anpartsselskab, ApS - fordele og ulemper ved ApS
Holdingselskab - fordele og ulemper ved holdingselskab
Ejeraftale er en aftale mellem ejere i et selskab
Skattefri virksomhedsomdannelse
Selskabsloven
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden