Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Arbejde hjemme eller ude

For mange iværksættere er det nemt og billigt at sidde hjemme og arbejde. Måske vil det være bedre at flytte ud.

Der kan være mange gode grunde til at din virksomhed skal foregå fra din privatbolig. Der kan være private grunde, som du ønsker at være tæt på dine børn eller mere rationelle grunde, som at du ikke har penge til ekstern husleje, eller det, du arbejder med, ikke kan fjernes fra hjemmet.

Overspringshandlinger

Et af problemer ved at arbejde hjemme er, at det er yderst nemt at gå ned i gear i forhold til virksomheden. Det er nemt at lave overspringshandlinger som at vaske tøj eller polere bilen, starte tidligt på maden eller bruge for lang tid på avisen.

Arbejde og fritid flyder sammen og fritid/privatliv kan tage for meget af arbejdstiden.

Ude giver energi

Har du kontor ude i byen, skal du af sted ”på arbejde”, også selv om du måske ikke ved, hvad du skal lave i dag. Når du har egen virksomhed, har du altid noget at lave, også selvom det ikke haster vildt meget eller er noget, du helst ikke vil lave. Disse arbejdsopgaver kan du så lave, når du kommer ”på arbejde”.

Der er ingen vej udenom, og du skal måske være der otte timer, så det trælse arbejde bliver lavet, og du begynder på det fremtidige arbejde.

Kollegaer

En anden fordel ved at arbejde ude i fx et kontorhotel er at du får kollegaer. At være iværksætter kan være meget ensomt, også selvom du møder mange kunder. Kunder er ikke kollegaer.

Kollegaer kender ens arbejdsmæssige situation og udfordringer. Kollegaer er nogen, man kan snakke med og trække energi fra.

Kunder fra kollegaer

I et kontorhotel er der mange forskellige typer iværksættere, som møder mange forskellige typer kunder. Kender man til, hvad du laver – du har givet dine kollegaer din elevatortale – så tænker de på dig, ligesom du tænker på dem, når du besøger dine kunder. Kollegaer er gode salgsambassadører.

God investering

Det kan være en god investering at bruge 2-3.000 kr. om måneden på at have kontor sammen med andre. Den ekstra indsats, du kommer til at lægge i dit firma og de kunder, dine kollegaer kan finde, vil ofte kunne opveje den ekstra udgift.


Du skal altid være sulten. Er du sulten, kan du spise.
– Syed Balkhi, pakistansk online iværksætter

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Succesfulde iværksættere - brug 5 principper og få succes
Start som freelancer - organiser dig som solo iværksætter
Ledighed og virksomhed - hvad må jeg?
Arbejde hjemme eller ude
8 råd til at fejle som iværksætter
Købe en virksomhed frem for at starte fra bunden
Du kan godt gå i gang
4 typer af iværksættere
Iværksætterydelse
Iværksætterbøger
Guide til at starte virksomhed i Danmark
Andre emner:
Kom i gang med markedsføring
Registrering af virksomhed
Administration & Bøvl
Finansiering af start
Succesfulde iværksættere
Socialøkonomisk virksomhed