Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Barselsorlov som selvstændige

På same måde som lønmodtagere har selvstændige også mulighed for barselsorlov.

Den selvstændige skal dog have haft en skattepligtig indkomst, der berettiger til dagpenge under barsel.

A-kassen DANA har sammenfattet reglerne på denne måde:

De grundlæggende regler:

  • Som kvinde har du ret til fire ugers graviditetsorlov og herefter 14 ugers barselsorlov
  • De første 2 ugers barselsorlov skal holdes. De næste 12 uger er frivillige, men kan ikke udskydes.
  • Fædre har ret til to ugers fædreorlov, der skal holdes inden for de første 14 uger efter fødslen.
  • Når de 14 uger efter fødslen er gået, har både mor og far ret til at holde op til 32 ugers orlov hver.

Selvstændige erhvervsdrivende
Når du opfylder beskæftigelseskravet, har du ret til barselsdagpenge som selvstændig:

Hvad får du udbetalt?
Dine barselsdagpenge som selvstændig svarer til den seneste årsindkomst, der er oplyst til skattemyndighederne, dog begrænset af et maksimumbeløb.

Har du ikke arbejdet som selvstændig hele dette år, må du kontakte kommunen for at få oplyst, hvordan din indkomst skal opgøres.

Har du tegnet sygeforsikring som selvstændig, er du sikret mindst 2/3 af barselsdagpengenes maksimumbeløb uanset dit indkomstgrundlag.

Hvis du som selvstændig delvist genoptager arbejdet under orloven, får du udbetalt 50 % af de fulde barselsdagpenge. I dette tilfælde beregnes dagpengene altså ikke på baggrund af timetallet på hhv. arbejde og orlov!

Kontakt altid din a-kasse for at få de opdaterede regler ved barsel.


Iværksætteri er hverken en videnskab eller en kunstart. Det er handling.
– Peter Drucker, virksomhedskonsulent og forfatter

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Hvis du bliver syg som selvstændig
A-kasse når du lukker virksomheden
Barselsorlov som selvstændige
A-kasse for selvstændige
Virksomhedsordningen - skat af overskud
Corporate Social Responsibility - CSR- introduktion
Statsautoriseret revisor eller registreret revisor
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden