Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Betalingsbetingelser

Når du sælger dine varer eller ydelser, skal du huske klart at angive, hvornår du ønsker, at kunden skal betale.

Fra branche til branche er der forskellige betalingskutymer. Det er bedst for dig, hvis kunden betaler hele beløbet forud og værst, hvis kunden først betaler efter 5 måneder – eller slet ikke betaler.

Bliv inspireret til at vælge dine betalingsbetingelser ud fra disse eksempler:

Betale forud

Hvis du kan få en kunde til at betale hele det ønskede beløb forud for levering, vil det være helt perfekt. Så er der ingen risiko for, at du Ikke får dine penge. Kunden vil sandsynligvis stritte meget imod, da det nu er ham, der står med hele risikoen i handlen.

Det kan dog i visse tilfælde være nødvendigt at få betaling forud, fx hvis du ved, at kunden sjældent betaler til tiden eller er i økonomiske problemer.

Kontant ved levering

Sælger du online, har en butik eller restaurant, er der næsten altid kontant betaling, når varen bliver sendt/leveret.
Er der tale om lidt større ordrer som udarbejdelse af hjemmesider, mekanikerregninger eller konsulentrapporter, skriver man ofte Netto kontant eller Netto 8 dage på fakturaen, selvom det er kontant betaling.

Du kan vælge en fast dato - f.eks. den 12. oktober - hvis den ligger 8 dage fremme. Så er kunden ikke i tvivl om sidste dag for betaling.

Betaling i rater

Skal du levere et arbejde til en kunde, hvor du har mange udgifter forbundet med produktionen, vil det være normalt at få betaling i rater. Skal du udvikle en specialmaskine, lave en rapport, der kræver længere udlandsrejser, eller bygge et hus, kan betalingen deles op i rater.

Definer klart hvornår raterne skal betales, f.eks. når 3D tegningen af maskinen er godkendt, når markedsanalysen for marked 1 er udarbejdet, eller når fundamentet er støbt.

Abonnement

Visse ydelser egner sig godt til at blive betalt som abonnement. Flere online ydelser som spil, hjemmesider og regnskabsprogrammer sælges på abonnement. Også fitnesscentre sikrer en god betaling via abonnementsløsninger.

Åben kredit

Åben kredit betyder, at du leverer produktet til kunden, før købsprisen er betalt. Åben kredit er den betalingsbetingelse, der repræsenterer den største kreditrisiko for dig. Denne type kredit bruges oftest inden for industrien, hvor f.eks. en grossist leverer jern til en virksomhed op til et fast aftalt kreditloft.

Ryk hurtigst muligt

Når du sender en regning ud og har anført en betalingsfrist på 8 dage, og kunden efter 30 dage ikke har betalt, behøver du ikke at være tilbageholdende med at rykke efter de 30 dage.

Er du dygtig til at styre din likviditet, rykker du efter 9 dage, hvis det forekommer rimeligt at gøre det.

Når du skal rykke en kunde for betaling, kan du gøre det pr. brev, telefonisk eller på anden måde. Det er op til dig at tage telefonen eller skrive brevet – selvom du synes det er for dårligt, at de ikke bare betaler.

Betaler kunden ikke efter at have modtaget en rykker, kan du indlede en inkassosag.

Rentetilskrivning

Du kan vælge at tilskrive renter på tilgodehavendet hos din kunde, hvis kunden ikke betaler til tiden. Mange bogføringssystemer kan tilskrive renter automatisk.

Der findes retsregler om størrelsen af sådanne renter, men disse er i praksis ikke ret vigtige. Uanset med hvilken sats du tilskriver renter, så vælger kunderne nemlig oftest at betale beløbet uden renter, når de får en rentenota.

Du må se sådan på det, at hvis en rentenota får folk til at betale, hvad de skylder, så er det vel godt nok, også selv om de ikke altid betaler renterne.

Afprøv gratis et regnskabsprogram

Toke er iværksætteren bag regnskabsprogrammet Billy. Han satte sig for at lave Danmarks nemmeste regnskabssystem.

Han er så stolt af det, at han giver dig en 30 dages gratis prøveperiode - Der er ingen binding efter 30 dage.
20.000 virksomheder bruger allerede programmet.

2 minutter og du er i gang
Billy er et online regnskabsprogram. Når du registrerer dig, får du en kort introduktion, og du er klar til at bruge programmet. Så nemt er det faktisk.
Klik, indtast email og kom i gang

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Hvis du tror du kommer til at elske noget, så prøv det. Du vil blive sur resten af livet, hvis du ikke prøver.
- Joe Penna, musiker

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Få et større overskud
Covid 19 - Coronahjælpepakker
Covid 19 - Coronahjælpepakker & Udskydelse af moms m.m.
Covid 19 - Udfasning af ordning om lønkompensation
Covid 19 - Udskydelse af moms, A-skat og lønsumsafgift
Likviditet i virksomheden
Dækningsbidrag så du kan forstå det
Ophør af virksomhed
Betalingsbetingelser du skal bruge i virksomheden
Kalkuler prisnedsættelse
Kalkulation af din pris
Inkasso - få kunden til at betale
Driftsøkonomiske begreber
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden