Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Bogholder

En bogholder er den person som holder orden i dine regnskabsbøger/online regnskabsprogram. Bogholder registrer dine bilag i dit regnskabsprogram.

Navnet bogholder kommer fra din tid hvor regnskab blev udført i bøger og den der lavede bogføring blev kaldt bogholder.

Bogholder arbejdsopgaver

Bogholderen i dag laver det samme arbejde som før i tiden men nu bruger hun IT regnskabsprogrammer til bogføring.
En ansat bogholders arbejde består bl.a. i

 • Kontrollerer om regninger bilag har den rette kvalitet
 • Kontrollerer om regninger er på det rette beløb og om virksomheden har købt det pågældende produkt
 • Sender regninger ud
 • Rykker på ikke betalte regninger
 • Indtaster regninger og bilag i regnskabsprogram – laver bogføringen
 • Laver momsindberetning
 • Beregning af løn og skat

Hvis du ikke har en bogholder til at lave dette arbejde, skal du selv udføre arbejdet for arbejdet skal laves.

Ansætte en bogholder

Om du skal fuldtidsansætte en bogholder til din virksomhed afhænger af mængden af arbejde indenfor bogholderens arbejdsopgaver.

Har du en mindre virksomhed vil det sandsynligvis være rigeligt kun at tilknytte en bogholdervirksomhed nogle timer om ugen eller måneden.
Find en bogholder fra Foreningen af freelancebogholdere

Bogholder eller revisor

Bogholderen er den der gør regnskabet klar til at en revisor kan vurdere om virksomheden har en fornuftig drift. Bogholderen har sjældent den viden der skal til for at lave skatteregnskab og budgetter.
En statsautoriseret revisor eller registreret revisor opgave er:

 Udarbejdelse af budgetter

 •  Møde med pengeinstitut eller anden finansieringskilde
 •  Start af EDB-bogføring
 •  Udarbejdelse af periodebalancer, herunder momsopgørelser
 •  Udarbejdelse af årsregnskaber
 •  Udarbejdelse af selvangivelse
 •  Forhandlinger med SKAT
 •  Revision af regnskabet hvis det er krævet

Herudover bør din revisor være naturlig sparringspartner i den daglige drift.

En revisor har ofte tilknyttet en bogholder til at udføre bogholderarbejdet.


Husk, enten har du kontrol over pengene eller også har pengene kontrol over dig.
T. Harv Eker, forfatter og taler

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Bogføring og regnskab
Fradrag i skatteregnskabet
Faktura - hvordan ser den ud
Skatteregnskab for din virksomhed
Fradrag i momsregnskabet
Kasseregnskab og kontanter
Regnskabsprogram vælg det bedste
Kontoplan - et spejlbillede på virksomhedens aktivitet
Transaktioner og bogføring
Brug af bogføringsprogram
Få altid et bilag til dit regnskab
Fejl i bogføringen - sådan retter du fejl
Regning til det offentlige - NemHandel
Daglige rutiner
Topskat som selvstændig
Økonomistyring i små virksomheder
Momsindberetning
Bogholder
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden