Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Corporate Social Responsibility - CSR- introduktion

CSR for mindre virksomheder - en praktisk introduktion

Af Dennis Friis Thaagaard, direktør for Sustainor ApS

Som selvstændig er du stolt af dit arbejde og din virksomhed. Du ved at du skaber værdi for dine kunder. Og du ved at du gør en forskel. Men hvordan får du dette til at blive et aktiv i din virksomheds udvikling?

Og hvordan kan du få flere kunder, flere kvalificerede ansatte, og flere investorer ved at fokusere på din indvirkning på verden? Svaret hedder CSR – og nej, det er ikke kun for de store virksomheder!

Hvad er CSR?

På dansk har vi ikke rigtigt noget godt udtryk for Corporate Social Responsibility (CSR) - virksomhedens samfundsmæssige ansvar. Normalt kalder vi det bare samfundsansvar eller måske bæredygtighed.

Hvorfor er CSR vigtigt?

De senere årtiers stadigt stigende fokus på globale udfordringer er meget tydelig. Det drejer sig fx om klimakrise, forurening, udryddelse af dyrearter, dårlig dyrevelfærd, mangel på ressourcer, overbefolkning, mangel på respekt for menneskerettigheder, ulighed, sult og fattigdom.

Disse globale udfordringer har gjort det tydeligt i verden, at virksomheder også har et ansvar for at løse problemerne. Og når denne holdning er udbredt blandt almindelige mennesker, er den det også blandt dine kunder, forhandlere, ansatte og mulige investorer.

Derfor er det yderst vigtigt, at du forholder dig til din virksomheds samfundsmæssige ansvar, og konkret vælger hvad du vil gøre ved det.

Hvor meget skal du gøre?

Udgangspunktet må være, at du skal gøre lige nøjagtigt det, som kan betale sig! Se CSR som en investering – og ikke en omkostning. For øvrigt viser talrige undersøgelser, at det er en supergod forretning at investere i CSR.
Som mindre virksomhed er det vigtigt, at du starter stille og roligt, og ikke sætter flere skibe i søen end du selv kan overskue. Nye projekter kræver ledelsesfokus – og den skal ikke smøres for tyndt ud.
Overvej også om du har bygget din virksomhed på nogle stærke værdier, som leder dig på vej. Er din virksomhed sat i verden for at gøre noget godt for verden? Er der et specielt område du gerne vil hjælpe verden med – fx

  • socialt udsatte,
  • miljøet eller
  • kvinder i Afrika?

Mange nystartede virksomheder har dette drive, som virker som en helt utrolig stærk motor for virksomheden og dens ansatte.
Har du ikke dette samfundsfokus, så fortvivl ikke – der er masser af gode ideer at gribe fat i.

Her skal du starte?

Undersøg først om du allerede har et fokusområde, som du vil arbejde med (fx klima, miljø, socialt udsatte).

Tag et kig på dine konkurrenter, og se om du kan få lidt inspiration her. Se også gerne på de største og bedste virksomheder i din branche globalt. Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken.

Find ud af hvorfor du vil arbejde med CSR. Er det fordi du vil have flere kunder? Vil du differentiere dine produkter, så du kan tage en højere pris? Vil du tiltrække nye kolleger, som vil tænde på dit samfundsansvar? Vil du tiltrække nye investorer, som ved at en struktureret tilgang til CSR giver et højere afkast?

Alt efter dit mål skal du vælge de CSR tiltag, som hjælper med at nå målet. Herunder kommer en kort ideliste af CSR tiltag, som måske kunne give mening lige nu i din virksomhed.

Miljø og klima

Det er ofte en god ide at starte med at se på de enkle og lette CSR tiltag. Fx kan du klimakompensere strømforbrug på dit website. Du kan sortere dit affald bedre – og måske prøve at skabe mindre affald (fx genbrug af emballage eller mindre udprintning). Det er desuden helt oplagt at se om du kan spare på energien, og derved spare både på kronerne og CO2-udslippet. Det energi du bruger kan du prøve at gøre så bæredygtig som muligt.
Har du fysiske produkter, kan du overveje at få disse miljømærket med fx FSC, Svanen, EU Blomsten eller Cradle2Cradle. Det giver også et fantastisk input i din markedsføring.

Social ansvarlighed

Respekt for menneskerettigheder er meget vigtig, men svær at få skovlen under som mindre virksomhed. Det vigtigste du kan gøre er dog at stille krav til dine leverandører om at de (og deres leverandører) respekterer menneskerettighederne. Dette gør du ved at lave et Etisk Leverandørkodeks (Code of Conduct), som leverandørerne skal skrive under.
Du kan også overveje at hjælpe folk på kanten af arbejdsmarkedet, ved at ansætte en fleksjobber, tilbyde samfundstjeneste eller anden social ordning. Det kan give dig en super motiveret medarbejder. Kontakt dit lokale jobcenter for at få kontakt med socialt udsatte.

God ledelse

Som samfundsansvarlig virksomhed skal du sørge for at andre kan se, hvordan din virksomhed fungerer. Kodeordene er gennemsigtighed og ansvarlighed.
Du kan med fordel opsætte en CSR strategi, http://www.csrkompasset.dk/hvad-er-csr en række politikker og mål for hvad du vil opnå, en handleplan for hvordan du vil opnå det, og en beskrivelse af hvad du har gjort for at tage et samfundsansvar.

Hvordan markedsfører jeg mig på CSR?

Det er vigtig at gøre sig klart hvorfor du skal markedsføre dig, og til hvem.
Som udgangspunkt vil det normalt give god mening at fortælle om sine CSR-bedrifter på en særskilt underside på dit website.

Herudover giver det mening at lave en kort ā€CSR rapportā€ årligt, hvor du opridser dine mål, bedrifter og planer for det kommende år. Hvis du har mindst 10 ansatte kan det anbefales at melde sig ind i FNs Global Compact,Ā  og indsende en årlig CSR rapport, hvorefter man må reklamere med deres logo.


Derudover er det jo vigtigt, at dine CSR historier kommer ud at leve blandt din målgruppe. Det gøres oftest bedst via indlæg på de sociale medier.

Endelig er produktcertificeringer og mærkningsordninger jo flot reklame i sig selv.

Kom i gang!

Jeg håber du har fået blod på tanden, og allerede er i gang med at udtænke din helt egen CSR strategi. Husk på at hver virksomhed er unik, og du ikke bare kan kopiere din nabos CSR plan.

Der er desværre ikke en CSR facitliste du kan følge slavisk. Du skal blot gå i gang, og så følge din mavefornemmelse. Så er jeg sikker på at du vil komme til at se CSR som en værktøjskasse med masser af spændende metoder til at udvikle din virksomhed – til fordel for dig selv, dine kolleger, kunder og verden.


Vi må væk fra, at det kun er de rige, der kan lave business, og de fattige skal have hjælp
- Professor Yunus, Nobelpristage og stifter af Grameen Bank

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Hvis du bliver syg som selvstændig
A-kasse når du lukker virksomheden
Barselsorlov som selvstændige
A-kasse for selvstændige
Virksomhedsordningen - skat af overskud
Corporate Social Responsibility - CSR- introduktion
Statsautoriseret revisor eller registreret revisor
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden