Startupsvar.dk
Powered by DANA
info@startupsvar.dk

Udskydelse af moms-, A-skat og lønsumsafgift

Staten har valgt at forbedre likviditeten i de danske virksomheder ved at udskyde en række betalinger af skatter til et senere tidspunkt.

Dvs. at modsat kompensationsordningerne, hvor man rent faktisk får penge i hånden, har man her valgt at virksomhederne rentefrit kan låne en række forskellige midler i en kortere eller længere periode.

Momslån

Små og mellemstore virksomheder kan indtil den 15. juni ansøge om at få udbetalt den senest angivne moms – altså momsen for 4. kvartal 2019 eller momsen for 2. halvår 2019.

Lånet er, som alle de øvrige udskydelser af betalinger, rentefrit.

Lånet skal betales tilbage senest den 1. april 2021.

Lånet kan være ganske fornuftigt at tage, da det er rentefrit og heller ikke koster nogen penge i oprettelse. Lånet er ret kort, men kræver ingen dokumentation – heller ikke nogen begrundelser for, at man rent faktisk har behov for lånet, så det er dybest set åbent for alle.

Selve ansøgningen

Sker på www.virk.dk og udbetales ret hurtigt efter at ansøgningen er indsendt.

Dokumentation

Ingen.

Fristen for ansøgningen er den 15. juni 2020.

Ændrede betalingsbetingelser

Moms, A-skat, B-skat og lønsumsafgift har fået rykket sine betalingsterminer. Og det har man for alle virksomheder – uanset om de har ansøgt eller er ramt af coronakrisen eller ej.

Til gengæld har SKAT åbnet op for, at man kan betale frivilligt på skattekontoen, hvis man ikke ønsker at bruge sin kredit hos SKAT – f.eks. hvis man betaler negative renter i sin bank, er det ikke attraktivt at have for mange penge stående.

Så vær opmærksom på særligt denne pointe.

Ændring i betaling af moms

Små virksomheder, der angiver moms halvårligt, får en dramatisk 1. marts 2021. Her skal de nemlig indbetale moms for både 1. og 2. halvår 2020 – altså et helt års moms på én gang!

Mellemstore virksomheder får udskudt 1. kvartals momsbetaling 2020 med 3 måneder, således at de skal betale 1. og 2. kvartals moms den 1. september 2020.

Ændring af betaling af B-skat

B-skatten betaler selvstændigt erhvervsdrivende 10 gange om året. Man har historisk holdt juni og december betalingsfri.

I forbindelse med coronakrisen har man valgt at flytte rundt på betalingerne, så april måneds B-skat er flyttet til juni, og maj måneds B-skat er flyttet til december.

Ændring af A-skat

Små virksomheder, der betaler den 10. måneden efter lønudbetalingen, har fået rykket betalingen i maj til september, betalingen i juni til oktober og betalingen i juli til november. Dvs. at september, oktober og november bliver dobbeltbetaling af A-skat!

Hvis du ikke som virksomhedsejer er opmærksom på dette, vil du derfor have en skjult gæld, og likviditeten kan blive hårdt presset i efteråret, når der skal betales A-skat for to måneder ad gangen.

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Få et større overskud
Covid 19 - Coronahjælpepakker
Covid 19 - Coronahjælpepakker & Udskydelse af moms m.m.
Covid 19 - Udfasning af ordning om lønkompensation
Covid 19 - Udskydelse af moms, A-skat og lønsumsafgift
Likviditet i virksomheden
Dækningsbidrag så du kan forstå det
Ophør af virksomhed
Betalingsbetingelser du skal bruge i virksomheden
Kalkuler prisnedsættelse
Kalkulation af din pris
Inkasso - få kunden til at betale
Driftsøkonomiske begreber
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden