Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Fokusér på dækningsbidrag

Dækningsbidrag er det vigtigste tal i regnskabet, hvis du har en handelsvirksomhed.

Dækningsbidraget viser, hvor mange penge du har til at dække dine faste omkostninger, renter og overskud.

Eksempel på dækningsbidrag

Sælger du f.eks. CD´er til 140 kr. over internettet og kunden selv betaler porto, kunne din udregning for salg af en CD se sådan ud:

Salgspris, excl. moms: (incl. moms 140) 112,00 kr.
- Købspris hos pladeselskab: 88,00 kr.
- Pakning og kuvert: 2,00 kr.
= Dækningsbidrag: 22,00 kr.


Dette regnestykke fortæller dig, at for hver gang du sælger en CD til 140 kr., har du 22 kr. tilbage til at betale alle andre udgifter end lige dem, der er gået til direkte at købe og pakke CD´en.

Dette beløb kaldes dækningsbidrag eller bruttofortjeneste.

Jo støre dækningsbidrag, jo bedre

Det siger sig selv, at jo større dækningsbidrag du har, jo bedre er det. Der er tre måder at få større dækningsbidrag på:

  1. Du kan hæve salgsprisen
  2. Du kan forhandle en bedre købspris
  3. Du kan kombinere de to

Dækningsgrad

Man kan også regne dækningsbidraget ud i %, så hedder det dækningsgrad. Det gør du på følgende måde:

  • Dækningsbidrag x 100 / salgspris = Dækningsgrad

I det konkrete tilfælde med salg af CD´er, bliver dækningsgraden:

  • 22 kr. x 100 / 112 kr. = 19,6 %

Dækningsbidrag ved serviceydelser

Dækningsbidraget er meget forskelligt fra branche til branche. Eksemplet med salg af CD´er viser et forholdsvis lille dækningsbidrag.

Sælger du derimod foredrag om lean og effektivisering og får 7.000 kr. pr. foredrag, har du muligvis kun direkte udgifter for 200 kr. til en taxa for at komme til hotellet, hvor foredraget skal holdes. Det giver dig et dækningsbidrag på 6.900 kr. (98%).

Til gengæld har du ofte højere faste omkostninger og kan nok ikke forvente at udfakturere foredrag 37 timer om ugen.

Det samme billede gør sig gældende for f.eks. revisorer, advokater og psykologer.

Når der er minimale direkte udgifter i din virksomhed, tager man dem normalt ikke med i regnskabet, men tager dem med under faste udgifter.

A-kasse for iværksættere og selvstændige...

Hvorfor stå i en A-kasse, når man er selvstændig?
En A-kasse er en forsikring imod arbejdsløshed der sikrer dig økonomisk.

I Danmark har man mulighed for at modtage forskellige ledighedsydelser, alt efter ens situation, dette gælder også selvstændige.

En af ydelserne hedder dagpenge, dette er den højeste ydelse man kan opnå som ledig, og det er en væsentlig højere sats end kontanthjælp.

Det kræver at man er medlem af en arbejdsløshedskasse, også kaldet en A-kasse.

Så se mere om en a-kasse for selvstændige: Frie.dk

Jamen, jeg er allerede medlem af en anden a-kasse? – Det gør ikke noget, det er nemt nok, Frie opsiger dit medlemsskab og sikrer, at din anciennitet flytter med. Og hvis du har betalt forud får du de penge retur igen.

Så tøv ikke. Se mere her: Frie.dk

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Ingen taler om iværksætteri som overlevelse, men det er præcis, hvad det er.
- Anita Roddick, stifter af Body Shop

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Få et større overskud
Covid 19 - Coronahjælpepakker
Covid 19 - Coronahjælpepakker & Udskydelse af moms m.m.
Covid 19 - Udfasning af ordning om lønkompensation
Covid 19 - Udskydelse af moms, A-skat og lønsumsafgift
Likviditet i virksomheden
Dækningsbidrag så du kan forstå det
Ophør af virksomhed
Betalingsbetingelser du skal bruge i virksomheden
Kalkuler prisnedsættelse
Kalkulation af din pris
Inkasso - få kunden til at betale
Driftsøkonomiske begreber
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden