Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Driftsbudget – en beskrivelse

Driftsbudgettet viser de indtægter og udgifter, du forventer, der kommer i virksomheden, når den er startet.

Normalt laver man driftsbudgettet for et år ad gangen for at kunne vurdere driften over en længere periode end blot f.eks. en måned.

Hold styr på din økonomi
Den vigtigste grund til at lave et driftsbudget er, at det giver dig mulighed for at vurdere, om du er i stand til at tjene tilstrækkeligt med penge til, at du kan overleve som privatperson.

Budgettet giver også mulighed for at sammenligne tallene med dit regnskab, som jo er en afspejling af virkeligheden. Følges de ad eller går det dårligere eller bedre?

Et driftsbudget er opdelt i følgende hovedelementer:

Salg/omsætning (excl. moms)
- Vareforbrug/direkte omkostninger
= Bruttofortjeneste/dækningsbidrag
- Faste omkostninger
- Renter
- Afskrivninger
= Overskud (din løn)

Forklaring på driftsbudgettets hovedelementer:

Salg/omsætning
Med salg forstås det beløb (ekskl.. moms), du modtager fra din kunde, når hun har købt en ydelse eller et produkt af dig. Hvis du forventer at levere 5 timers konsulentydelse til 500 kr. i timen + moms til en kunde, vil denne ydelse vise sig som en omsætning på 2.500 kr. i dit budget.

På den regning, du sender til din kunde, vil der stå:

5 timers konsulentydelse a 500 kr. 2.500 kr.
+ 25 % moms 625 kr.
At betale: 3.125 kr.

Grunden til at din omsætning ikke er 3.125 kr. skyldes, at de 625 kr. i moms skal videresendes til SKAT.

Vareforbrug/variable omkostninger
Fra dit salg skal du i første omgang fratrække de omkostninger, der er direkte forbundet med dit salg. De variable omkostninger afhænger altid af salget. Jo mere du sælger, jo større vil dine direkte omkostninger være.

Når du sælge 100 par sko, vil du også have omkostninger til at købe 100 par sko.
Skal du sælge 700 par sko, bliver du også nødt til at købe og betale de 700 par sko.

Er du derimod psykolog, som sælger samtaletimer, vil dine variable omkostninger ofte være lig med 0 kr. Mange andre servicevirksomheder vil have det på samme måde som psykologen, også selvom der er nogle få udgifter, der kan betegnes som direkte omkostninger.

Bruttofortjeneste/dækningsbidrag
Forskellen mellem dit salg og de direkte omkostninger kaldes bruttofortjeneste eller dækningsbidrag. Det beløb, der fremkommer ved at trække de direkte omkostninger fra salget, er et meget vigtigt beløb at have sit øje på. Beløbet fortæller nemlig, hvor mange penge der er til at betale for alle de faste omkostninger.

Hvis beløbet ikke dækker de faste omkostninger, vil virksomheden have et underskud.

Faste omkostninger
Fra dækningsbidraget skal man så fratrække de faste omkostninger. Faste omkostninger er de omkostninger, der ikke umiddelbart vil stige eller falde sammen med salget.
Husleje vil typisk være en fast omkostning, da den ikke er påvirket af om du sælger 100 par sko eller 500 par sko.

Det samme gælder for mange andre omkostninger, selvom den enkelte udgift godt kan være variabel. En telefonregning er en fast omkostning, selv om den ikke er den samme fra måned til måned. Telefonregningen er nemlig ikke direkte forbundet til et stort eller lille salg.

Renter
Har du optaget et lån/fået en kassekredit for at kunne starte virksomheden, kan du trække renterne af dette lån fra som en omkostning for virksomheden.

Da du lavede dit startbudget, fandt du måske ud af, at du skulle låne 100.000 kr. i banken. Hvis banken siger ja til dette lån med en rente på 10% pro anno, betyder det, at du kan trække 10.000 kr. fra i rente.

Du kan dog ikke fratrække afdragene, dem må du betale ud af egen lomme. Renterne fra din kassekredit kan du også trække fra.

Afskrivninger
Har du større investeringer så som ekstra kraftige computere, bil, egne bygninger eller dyrt produktionsudstyr, kan du fratrække den årlige værdiforringelse som en udgift for virksomheden.

Investeringer under 14.100 (2020) kan du dog fratrække med det samme.

Overskud / resultat
Glæden og udfordringen ved at have egen virksomhed skulle gerne bakkes op af, at der også kommer et fornuftigt overskud i virksomheden.

Overskuddet skal mindst kunne dække de private udgifter, men der bør også være plads til at kunne investere penge i virksomheden, så den altid kan være klar til at tage de udfordringer op, som omgivelserne måtte byde.

Virksomheden bør også være så økonomisk stærk, at den kan modstå nedgangstider.

Målet for virksomhedens overskud bør ikke kun være brød på bordet, men også sigte efter plads til udvikling og konsolidering og lidt ekstra velfærdsgoder til ejeren.

Har du oprettet et IVS, ApS eller A/S selskab, er overskud ikke lig med din løn, da du vil være ansat som almindelig lønarbejder i dit eget selskab.

Download forretningsplan
Gå til download forretningsplan og find skabeloner til budgetter og forretningsplan

A-kasse for iværksættere og selvstændige...

Hvorfor stå i en A-kasse, når man er selvstændig?
En A-kasse er en forsikring imod arbejdsløshed der sikrer dig økonomisk.

I Danmark har man mulighed for at modtage forskellige ledighedsydelser, alt efter ens situation, dette gælder også selvstændige.

En af ydelserne hedder dagpenge, dette er den højeste ydelse man kan opnå som ledig, og det er en væsentlig højere sats end kontanthjælp.

Det kræver at man er medlem af en arbejdsløshedskasse, også kaldet en A-kasse.

Så se mere om en a-kasse for selvstændige: Frie.dk

Jamen, jeg er allerede medlem af en anden a-kasse? – Det gør ikke noget, det er nemt nok, Frie opsiger dit medlemsskab og sikrer, at din anciennitet flytter med. Og hvis du har betalt forud får du de penge retur igen.

Så tøv ikke. Se mere her: Frie.dk

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Heldet favoriserer den forberedte.
- Søren Hougaard, fra bogen Iværksætterheld

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Finansiering og lån til opstart af virksomhed
3 budgetskabeloner til iværksættere
Beregn omsætning og salg
Startbudget - udgifter før start af virksomhed
Driftsbudget - en beskrivelse
Driftsbudget - et eksempel
Likviditetsbudget - enkel forklaring
Investorer - er det noget for dig
Banken kan låne dig penge til start
Iværksætterstøtte til start af virksomhed
Etableringsbudget eksempel
Andre emner:
Kom i gang med markedsføring
Registrering af virksomhed
Administration & Bøvl
Finansiering af start
Succesfulde iværksættere
Socialøkonomisk virksomhed