Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Driftsbudget – et eksempel

Driftsbudgettet viser de indtægter og udgifter, du forventer, der kommer i virksomheden, når den er startet.

Normalt laver man driftsbudgettet for et år ad gangen for at kunne vurdere driften over en længere periode end blot f.eks. en måned.

Posterne i et driftsbudget

Et driftsbudget er opdelt i en masse forskellige poster - dvs. linjer, der hver beskriver en indtægt eller udgift. Herunder finde du de mest almindelige poster i et driftsbudget. Læs evt. en beskrivelse af posterne i driftsbudgettet.

Ofte vil posterne følge de konti, som bliver oprettet i dit regnskabssystem.

Et driftsbudget er opdelt i følgende hovedområder:

Salg/omsætning (excl. moms)
- Vareforbrug/direkte omkostninger
= Bruttofortjeneste/dækningsbidrag
- Faste omkostninger
- Renter
- Afskrivninger
= Overskud (din løn)

Eksempel på poster i et driftsbudget

Omsætning (varesalg)

 • Salg 1
 • Salg 2
 • Salg 3

Omsætning i alt:

Variable omkostninger

 • Materialer
 • Lønomkostninger
 • Transportomkostninger
 • Andet

Variable omkostninger i alt:
Dækningsbidrag: (omsætning minus variable omkostninger)

Faste omkostninger

 • Funktionærløn (incl. ATP og sociale omkostninger)
 • Freelance hjælp
 • Opkobling til ekstern server m.v.
 • Lokaleleje (el, vand og varme)
 • Reparation og vedligehold af lokaler
 • Rengøring
 • Drift af bil/kørselsgodtgørelse
 • Rejseudgifter
 • Kontorartikler
 • Porto og gebyrer
 • Telefon, mobil, internet
 • Web site og hosting
 • Markedsføring/annoncer/reklame
 • Repræsentation
 • Mødeudgifter
 • Faglitteratur
 • Forsikringer (sygdom, ansvar, indbo, bil)
 • Kontingenter
 • Kursusudgifter
 • EDB udstyr/software
 • Leasingafgift
 • Småanskaffelser ikke EDB/software
 • Vedligehold af driftsmidler
 • Revisor, advokat, anden rådgivning
 • Uforudsete omkostninger

Faste omkostninger i alt:

Renter

 • Renter af banklån
 • Renter af kassekredit
 • Andre renter

Renter i alt:

Afskrivninger:

 • Driftsmidler
 • Andet
 • Afskrivninger i alt:

Faste omkostninger inkl. renter og afskrivninger i alt:
Nettoresultat (dækningsbidrag minus faste omkostninger minus renter minus afskrivninger):

Download skabelon til driftsbudget

We har lavet en skabelon i et regneark til dit driftsbudget. Udfyld det og du får et økonomisk overblik over din virksomhed.
Gå til download driftsbudget skabelon

A-kasse for iværksættere og selvstændige...

Hvorfor stå i en A-kasse, når man er selvstændig?
En A-kasse er en forsikring imod arbejdsløshed der sikrer dig økonomisk.

I Danmark har man mulighed for at modtage forskellige ledighedsydelser, alt efter ens situation, dette gælder også selvstændige.

En af ydelserne hedder dagpenge, dette er den højeste ydelse man kan opnå som ledig, og det er en væsentlig højere sats end kontanthjælp.

Det kræver at man er medlem af en arbejdsløshedskasse, også kaldet en A-kasse.

Så se mere om en a-kasse for selvstændige: Frie.dk

Jamen, jeg er allerede medlem af en anden a-kasse? – Det gør ikke noget, det er nemt nok, Frie opsiger dit medlemsskab og sikrer, at din anciennitet flytter med. Og hvis du har betalt forud får du de penge retur igen.

Så tøv ikke. Se mere her: Frie.dk

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Ingen taler om iværksætteri som overlevelse, men det er præcis, hvad det er.- Anita Roddick, stifter af Body Shop

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Finansiering og lån til opstart af virksomhed
3 budgetskabeloner til iværksættere
Beregn omsætning og salg
Startbudget - udgifter før start af virksomhed
Driftsbudget - en beskrivelse
Driftsbudget - et eksempel
Likviditetsbudget - enkel forklaring
Investorer - er det noget for dig
Banken kan låne dig penge til start
Iværksætterstøtte til start af virksomhed
Etableringsbudget eksempel
Andre emner:
Kom i gang med markedsføring
Registrering af virksomhed
Administration & Bøvl
Finansiering af start
Succesfulde iværksættere
Socialøkonomisk virksomhed