Startupsvar.dk
co/ Navitas, Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C
info@startupsvar.dk

Driftsbudget – et eksempel

Driftsbudgettet viser de indtægter og udgifter, du forventer, der kommer i virksomheden, når den er startet.

Normalt laver man driftsbudgettet for et år ad gangen for at kunne vurdere driften over en længere periode end blot f.eks. en måned.

Posterne i et driftsbudget

Et driftsbudget er opdelt i en masse forskellige poster - dvs. linjer, der hver beskriver en indtægt eller udgift. Herunder finde du de mest almindelige poster i et driftsbudget. Læs evt. en beskrivelse af posterne i driftsbudgettet.

Ofte vil posterne følge de konti, som bliver oprettet i dit regnskabssystem.

Et driftsbudget er opdelt i følgende hovedområder:

Salg/omsætning (excl. moms)
- Vareforbrug/direkte omkostninger
= Bruttofortjeneste/dækningsbidrag
- Faste omkostninger
- Renter
- Afskrivninger
= Overskud (din løn)

Eksempel på poster i et driftsbudget

Omsætning (varesalg)

 • Salg 1
 • Salg 2
 • Salg 3

Omsætning i alt:

Variable omkostninger

 • Materialer
 • Lønomkostninger
 • Transportomkostninger
 • Andet

Variable omkostninger i alt:
Dækningsbidrag: (omsætning minus variable omkostninger)

Faste omkostninger

 • Funktionærløn (incl. ATP og sociale omkostninger)
 • Freelance hjælp
 • Opkobling til ekstern server m.v.
 • Lokaleleje (el, vand og varme)
 • Reparation og vedligehold af lokaler
 • Rengøring
 • Drift af bil/kørselsgodtgørelse
 • Rejseudgifter
 • Kontorartikler
 • Porto og gebyrer
 • Telefon, mobil, internet
 • Web site og hosting
 • Markedsføring/annoncer/reklame
 • Repræsentation
 • Mødeudgifter
 • Faglitteratur
 • Forsikringer (sygdom, ansvar, indbo, bil)
 • Kontingenter
 • Kursusudgifter
 • EDB udstyr/software
 • Leasingafgift
 • Småanskaffelser ikke EDB/software
 • Vedligehold af driftsmidler
 • Revisor, advokat, anden rådgivning
 • Uforudsete omkostninger

Faste omkostninger i alt:

Renter

 • Renter af banklån
 • Renter af kassekredit
 • Andre renter

Renter i alt:

Afskrivninger:

 • Driftsmidler
 • Andet
 • Afskrivninger i alt:

Faste omkostninger inkl. renter og afskrivninger i alt:
Nettoresultat (dækningsbidrag minus faste omkostninger minus renter minus afskrivninger):

Download skabelon til driftsbudget

We har lavet en skabelon i et regneark til dit driftsbudget. Udfyld det og du får et økonomisk overblik over din virksomhed.
Gå til download driftsbudget skabelon

ProLøn gør det nemt at udbetale løn

Henrik Petersen, Uggelhuse Auto:

"Det betyder ikke noget, hvem man får fat i hos ProLøn, de virker kompetente hver og en. Dertil kommer, at jeg faktisk føler, de kender mig. 
De har god tid til dig og er altid nemme at komme i kontakt med."

Få ro i sindet
ProLøns medarbejdere sidder klar ved telefonen og hjælper dig igang. Tilmeld dig ProLøn GRATIS og få håndteret bøvlet ved løn.

Læs mere om lønadministration med gratis personlig support fra ProLøn

Gå til ProLoen.dk


Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk
Ingen taler om iværksætteri som overlevelse, men det er præcis, hvad det er.- Anita Roddick, stifter af Body Shop

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Finansiering og lån til opstart af virksomhed
3 budgetskabeloner til iværksættere
Beregn omsætning og salg
Startbudget - udgifter før start af virksomhed
Driftsbudget - en beskrivelse
Driftsbudget - et eksempel
Likviditetsbudget - enkel forklaring
Investorer - er det noget for dig
Banken kan låne dig penge til start
Iværksætterstøtte til start af virksomhed
Etableringsbudget eksempel
Andre emner:
Kom i gang med markedsføring
Registrering af virksomhed
Administration & Bøvl
Finansiering af start
Succesfulde iværksættere
Socialøkonomisk virksomhed