Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Driftsøkonomiske begreber

Stort set alle virksomheder bruger de samme principper, når det kommer til regnskabet.

Derfor gælder de nedenstående driftsøkonomiske begreber på de fleste virksomheder.

Driftsregnskab

Enhver virksomheds regnskab for driften er opbygget på følgende måde:

Salg/omsætning (excl. moms)
- Vareforbrug/direkte omkostninger
= Bruttofortjeneste/dækningsbidrag
- Faste omkostninger
- Renter
- Afskrivninger
= Nettoresultat/ overskud


Dette gælder med den modifikation, at f.eks. mange servicevirksomheder ikke har variable omkostninger, men kun faste omkostninger.

Omsætning

Omsætningen er den regnskabsmæssige betegnelse for summen af alle virksomhedens salgsindtægter. Beløbet skal regnskabsmæssigt opgøres uden moms.

Den moms, virksomheden indsamler sammen med sit salg, er penge der tilhører SKAT og er altså ikke en indtægt for virksomheden.

For at få en god omsætning, skal du sikre dig at du har kalkuleret din pris på den bedste måde.

Variable omkostninger

Disse kaldes også direkte omkostninger eller – i en handelsvirksomhed – vareforbrug. Ved variable omkostninger forstås omkostninger, der varierer sammen med omsætningen.

Eksempler:

 • Bagerens køb af mel og gær varierer med, hvor mange rundstykker han sælger
 • Benzintankens køb af benzin varierer med, hvor meget benzin den sælger
 • Entreprenørens køb af arbejdskraft afhænger af, hvor mange fundamenter, han skal støbe

En revisor eller konsulent har ofte ingen variable omkostninger.

Bruttoavance/dækningsbidrag

Dækningsbidrag er omsætningen minus variable omkostninger, men uden fradrag af andre omkostninger.

Ofte udgør de variable omkostninger en næsten fast procentdel af omsætningen. I så fald kan dækningsbidraget beregnes som en tilsvarende fast procentdel af omsætningen – kaldet dækningsgrad.

Dækningsgrad

Dækningsgraden svinger fra branche til branche. Dækningsgrad på en restaurant er måske 65%, mens den for en kiosk kan være 20%.

Er du konsulent, revisor eller advokat og sælger timer eller viden er dækningsgraden ofte 100%. Det eneste "vareforbrug" man har er det papir rapporten, regnskabet eller kontrakten skal skrives ud på.

Faste omkostninger

Kaldes også indirekte omkostninger eller kapacitetsomkostninger. Disse omkostninger er ikke mere faste, end at de sagtens kan variere. Det bliver de dog ikke til "variable omkostninger" af.

Variable omkostninger varierer med omsætningen, mens faste omkostninger kan variere med alle mulige andre faktorer. Faste omkostninger tager ofte længere tid at fjerne - de er faste. Faste omkostninger omfatter f.eks. husleje, telefon, internet, forsikringer mv.

Nettoresultat/overskud

Kaldes også resultat, overskud eller "løn til indehaver". Nettoresultat er den indtægt, indehaveren får ud af at drive sin virksomhed.

Nøgletal:

Der findes en lang række nøgletal, som kan bruges til at vurdere virksomheden ud fra. I mindre virksomheder kan mange af nøgletallene forekomme irrelevante, men de kan dog kaste lys over dele af virksomheden.

Her er de mest almindelige nøgletal (tegnet "/" er divisionstegn):

 • Overskudsgraden:
  (Nettoresultat/Omsætning) x 100.

 • Kapacitetsgraden:
  Bruttoavance/kapacitetsomkostninger.

 • Afkastningsgraden:
  (Nettoresultat/Samlet balance) x 100.

 • Varelagers omsætningshastighed:
  Omsætning/ Varebeholdninger.

 • Aktivers omsætningshastighed:
  Omsætning/samlet balance.

 • Kredittid debitor:
  ((Varedebitorer x 365)/1.25) / Omsætning.

 • Kredittid kreditor:
  ((Varekreditorer x 365)/1.25) / Omsætning.

 • Likviditetsgraden:
  (Omsætningsaktiver/Kortfristet gæld) x 100.

 • Soliditetsgrad:
  (Egenkapital/Samlet balance) x 100.

  Kapitalgrad:
  Egenkapital/Selskabskapital.

 • Nulpunktsomsætning:
  ((Bruttoavance - Nettoresultat)/ Dækningsgraden) x 100.

 • Sikkerhedsmargin:
  (Omsætning-Nulpunktsomsætning)/Omsætning x 100.

 • Indre Værdi:
  (Egenkapital/Selskabskapital) x 100.

Afprøv gratis et regnskabsprogram

Toke er iværksætteren bag regnskabsprogrammet Billy. Han satte sig for at lave Danmarks nemmeste regnskabssystem.

Han er så stolt af det, at han giver dig en 30 dages gratis prøveperiode - Der er ingen binding efter 30 dage.
20.000 virksomheder bruger allerede programmet.

2 minutter og du er i gang
Billy er et online regnskabsprogram. Når du registrerer dig, får du en kort introduktion, og du er klar til at bruge programmet. Så nemt er det faktisk.
Klik, indtast email og kom i gang

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Jeg synes faktisk, at det er bedre at fejle med noget man elsker, end at være en succes med noget man hader.
- George Burns, amerikansk komiker og forfatter

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Få et større overskud
Covid 19 - Coronahjælpepakker
Covid 19 - Coronahjælpepakker & Udskydelse af moms m.m.
Covid 19 - Udfasning af ordning om lønkompensation
Covid 19 - Udskydelse af moms, A-skat og lønsumsafgift
Likviditet i virksomheden
Dækningsbidrag så du kan forstå det
Ophør af virksomhed
Betalingsbetingelser du skal bruge i virksomheden
Kalkuler prisnedsættelse
Kalkulation af din pris
Inkasso - få kunden til at betale
Driftsøkonomiske begreber
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden