Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Ejeraftale

En ejeraftale er en aftale mellem to eller flere ejere af et selskab som går ud på at beskrive, hvordan man kan skilles igen.

Når to eller flere personer opretter et fælles selskab, er det en god idé at udarbejde en kontrakt, der regulerer, hvordan man kan skilles igen.
Kontrakten skal laves, mens man stadig er venner.

Ejeraftale mindsker skilsmisse

Bare det at to ejere diskuterer vigtige punkter i samarbejdet om deres fælles virksomhed, er med til at mindske, at man går fra hinanden.

Det er ret normalt, at man bare går i gang med at arbejde i virksomheden og lever i den tro, at man er enige om al ting. Det er man ikke.

Aftale mellem personer

Ejeraftale er ikke et dokument som umiddelbart har indflydelse eller ret over jeres fælles selskab. Det er en aftale mellem to personer, som ejer et selskab sammen. Ejeraftale er altså ikke en erstatning for selskabets vedtægter.

Aftalefrihed

Ejerne kan selv fastlægge indholdet af ejeraftalen. Der er ikke offentlige krav om, hvordan en aftale skal se ud. Ejerne skal blot være enige i aftalen, inden den underskrives.

Indehold i en ejeraftale

Nedenstående er et forslag til, hvad en ejeraftale kan indeholde. Diskuter den med dine medejere og få skrevet ned, hvad I er enige om. Diskuter f.eks.:

  • Indledende bestemmelser – selskabets navn og baggrunden for oprettelsen

  • Formål - selskabet formål bør fremgå af kontrakten

  • Selskabets fremtid – hvad har I af visioner for jeres virksomhed?

  • Selskabets formue – hvem indskyder hvad i selskabet? Penge, midler, rettigheder og arbejdskraft

  • Ejer- og hæftelsesforhold – det bør fastlægges klart og tydeligt, hvor stor en andel af selskabets bruttoformue de enkelte interessenter ejer

  • Over- og underskud – aftale om reguleringen af årets overskud og årets underskud

  • Selskabets ledelse – procedure for udpegning af ledelsen bør aftales, og ledelsens løn bør bestemmes

  • Beslutninger og tegning af selskabet – hvem tegner selskabet udadtil

  • Overdragelse af andele – det bør aftales, hvordan interessenterne kan overdrage deres andele i selskabet

  • Misligholdelse – hvad sker der, hvis en af interessenterne misligholder kontrakten

  • Ændringer – ændringer af kontrakten bør kun kunne ske med alle interessenters samtykke

  • Lovvalg og voldgift - det bør aftales, at tvister løses efter dansk ret

  • Eksemplarer og underskrift - antal eksemplarer af aftalen bør fremgå, samt interessenternes underskrifter

Afprøv gratis et regnskabsprogram

Toke er iværksætteren bag regnskabsprogrammet Billy. Han satte sig for at lave Danmarks nemmeste regnskabssystem.

Han er så stolt af det, at han giver dig en 30 dages gratis prøveperiode - Der er ingen binding efter 30 dage.
20.000 virksomheder bruger allerede programmet.

2 minutter og du er i gang
Billy er et online regnskabsprogram. Når du registrerer dig, får du en kort introduktion, og du er klar til at bruge programmet. Så nemt er det faktisk.
Klik, indtast email og kom i gang

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Ethvert stort problem er en stor mulighed.
- Vinod Khosla, co-founders of Sun Microsystems

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Aftaler som virksomheden laver
Konkurrenceklausul mv.
Salgs- og leveringsbetingelser
Købeloven - salg til forbrugere
Beskyttelse af varemærkerettigheder
Hæftelse for gæld
Om at bruge en advokat
Forsikringer i virksomheden - se hvilke du behøver
Samtykkeerklæring nyhedsbrev
Baggrundsmusik i virksomheden
Ejerbog og ejerregistrering
Anpartsselskab, ApS - fordele og ulemper ved ApS
Holdingselskab - fordele og ulemper ved holdingselskab
Ejeraftale er en aftale mellem ejere i et selskab
Skattefri virksomhedsomdannelse
Selskabsloven
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden