Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Ejerbog og Ejerregistrering for selskaber

Alle selskaber skal registrere oplysninger om de ejere, som ejer minium 5 % af selskabets kapital i Det Offentlige Ejerregister

Formålet med Det Offentlige Ejerregisterer at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber - og sikre mod hvidvaskning af sorte penge. Det Offentlige Ejerregisterer er vedtaget ved lov i selskabsloven, så det er altså ikke noget man kan unslå sig.

Du skal også føre Ejerbog

Som ejer af et selskab ved du måske, at du har pligt til føre en ejerbog? 50 % af selskaberne fører dog ikke ejerbog, da de ikke ved, at de skal gøre det. En ejerbog er en fortegnelse over samtlige selskabets aktier eller anparter og information om hvem, der ejer disse. Fører du ikke en ejerbog, bør du nok komme igang.

Online Ejerbog overfører til Ejerregistrering

Erhvervsstyrelsen har oprettet en Online Ejerbog, som automatisk kan overføre dine oplysninger fra Ejerbogen til Ejerregistret. Du slår altså to fluer med et smæk - selskabet får en ejerbog og du opfylder loven ved at blive registreret i Det Offentlige Ejerregisterer. Det er smart og godt tænkt.

Oplysningerne i Ejerbogen bliver ikke offentliggjort som oplysningerne i Ejerregistrering gør.

Oplysninger i Ejerbog

Alle ejere skal registreres i ejerbogen, der skal indeholde oplysninger om:

  • Ejerens samlede andele i selskabet
  • Ejerens navn og bopæl - og for virksomheder navn, CVR-nummer og hjemsted
  • Dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af kapitalandele samt deres størrelse
  • De stemmer, der er knyttet til kapitalandelene

Ved udenlandske personer eller virksomheder skal der vedlægges dokumentation, der sikrer identifikation af kapitalejeren.

A-kasse for iværksættere og selvstændige...

Hvorfor stå i en A-kasse, når man er selvstændig?
En A-kasse er en forsikring imod arbejdsløshed der sikrer dig økonomisk.

I Danmark har man mulighed for at modtage forskellige ledighedsydelser, alt efter ens situation, dette gælder også selvstændige.

En af ydelserne hedder dagpenge, dette er den højeste ydelse man kan opnå som ledig, og det er en væsentlig højere sats end kontanthjælp.

Det kræver at man er medlem af en arbejdsløshedskasse, også kaldet en A-kasse.

Så se mere om en a-kasse for selvstændige: Frie.dk

Jamen, jeg er allerede medlem af en anden a-kasse? – Det gør ikke noget, det er nemt nok, Frie opsiger dit medlemsskab og sikrer, at din anciennitet flytter med. Og hvis du har betalt forud får du de penge retur igen.

Så tøv ikke. Se mere her: Frie.dk

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Kvalitet er aldrig et uheld. Det er et resultat af intilligente forsøg.
- John Ruskin, engelsk forfatter

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Aftaler som virksomheden laver
Konkurrenceklausul mv.
Salgs- og leveringsbetingelser
Købeloven - salg til forbrugere
Beskyttelse af varemærkerettigheder
Hæftelse for gæld
Om at bruge en advokat
Forsikringer i virksomheden - se hvilke du behøver
Samtykkeerklæring nyhedsbrev
Baggrundsmusik i virksomheden
Ejerbog og ejerregistrering
Anpartsselskab, ApS - fordele og ulemper ved ApS
Holdingselskab - fordele og ulemper ved holdingselskab
Ejeraftale er en aftale mellem ejere i et selskab
Skattefri virksomhedsomdannelse
Selskabsloven
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden