Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Ophør af virksomhed

Det er ikke risikofrit at starte egen virksomhed. Selvom du har planlagt din start godt og arbejdet hårdt, kan det gå galt - Du kan gå konkurs.

Ofte har iværksætteren en fornemmelse af, at det ikke går så godt med virksomheden. Der kommer ikke så mange kunder som tidligere, og de, der kommer, køber ikke så meget.

Det er måske også blevet svært at betale regningerne sidst på måneden. Lidt søvnproblemer er der også kommet.

Erkend at det går dårligt

Jo tidligere du bliver klar over og vil erkende, at noget har ændret sig i forhold til det, du har planlagt, jo bedre er dine muligheder for at forholde dig til ændringerne og forsøge at rette op på dem.

Ofte ser man, at en virksomhed må lukke, selv om den kunne være reddet, hvis indehaveren af virksomheden på et tidligere tidspunkt var blevet klar over, at tingene ikke gik, som de skulle.

Find problemet

For at kunne gå i gang med at løse de problemer, virksomheden har og undgå konkurs, må man finde ud af, hvor problemerne ligger.
Det første man skal gøre er at kigge på sit regnskab og holde det op mod sit driftsbudget.

 • Regnskabet kan fortælle dig, hvordan virkeligheden har set ud f.eks. de sidste tre måneder
 • Budgettet over din drift fortæller dig, hvordan du forventede, virkeligheden skulle se ud

Hvis du kan se, at regnskabet slet ikke ser så godt ud som det budget, du lavede for 12 måneder siden, så har du en krise. Har du ikke et budget, kan du alligevel fra dit regnskab se, at det ikke går så godt.

Erkend din krise og få gjort noget ved den.

3 trin for at undgå konkurs

På førstehjælpskurser lærer man denne grundregel, når man ser en ulykke:

Stands ulykken – Sørg derefter for at behandle patienten og ring så efter hjælp

En virksomhed i krise skal behandles på samme måde. Stop først ulykken – Virksomheden bløder. Når blødningen er stoppet, kan man starte med at forbedre virksomheden.

1) Stands ulykken

Via regnskabet kan man ofte se, hvor pengene forsvinder hen. Her ser du de områder, hvor de typisk forsvinder hen, når virksomheden er i krise:

 • Lønninger – Du har undladt at afskedige, da omsætningen faldt
 • Dårlig likviditet kig på alle udgifter og skær alt væk, der ikke hjælper på salg
 • Dyre lån – Gennemgå din finansiering, har du for dyre lån?
 • Få dine penge hjem – Er der mange der skylder dig penge – brug f.eks. inkasso
 • Stop udviklingsaktiviteterfokuser på salg og oprydning

2) Behandling af patienten - Dermed kan du undgå ophør af virksomheden

Når blødningerne på virksomheden er stoppet, og den umiddelbare fare for at virksomheden lukker er overstået, skal virksomhedens fremtid sikres.

Ud fra f.eks. en SWOT-analyse og erfaringer fra tiden før krisen, kan følgende tiltag igangsættes:

 • Find de rette kunder – Behold dem, du tjener penge på, og sig farvel til resten
 • Sælg de rigtige produkter/ydelser – Vurdér, om du opfylder kundens behov 100%
 • Kalkuler dine prisergennemgå alle dine produkter og vurdér, om salget er rentabelt
 • Leverandørgennemgang – Har du de rigtige leverandører, og betaler du den rette pris for produktet
 • Outsource – Kan du få lavet opgaver billigere ude i byen end hos dig selv?

3) Ring efter hjælp

Din revisor bør være din sparringspartner, når det drejer sig om økonomistyring og det at fange en krise i opløbet. Nogle revisorer er desværre ikke særlig dygtige til at være sparringspartner. Er din revisor ikke en dygtig sparringspartner, så må du ringe efter hjælp.

Kontakt Early Warning

Har du erkendt, at der er krise i din virksomhed, så kontakt Early Warning. Early Warning giver gratis, uvildig og fortrolig vejledning til virksomheder i krise.

Afprøv gratis et regnskabsprogram

Toke er iværksætteren bag regnskabsprogrammet Billy. Han satte sig for at lave Danmarks nemmeste regnskabssystem.

Han er så stolt af det, at han giver dig en 30 dages gratis prøveperiode - Der er ingen binding efter 30 dage.
20.000 virksomheder bruger allerede programmet.

2 minutter og du er i gang
Billy er et online regnskabsprogram. Når du registrerer dig, får du en kort introduktion, og du er klar til at bruge programmet. Så nemt er det faktisk.
Klik, indtast email og kom i gang

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


En vinder er en taber, der har evalueret sig selv.
- Rasmus Ankersen, rådgiver for topsportsfolk og erhvervsledere

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Få et større overskud
Covid 19 - Coronahjælpepakker
Covid 19 - Coronahjælpepakker & Udskydelse af moms m.m.
Covid 19 - Udfasning af ordning om lønkompensation
Covid 19 - Udskydelse af moms, A-skat og lønsumsafgift
Likviditet i virksomheden
Dækningsbidrag så du kan forstå det
Ophør af virksomhed
Betalingsbetingelser du skal bruge i virksomheden
Kalkuler prisnedsættelse
Kalkulation af din pris
Inkasso - få kunden til at betale
Driftsøkonomiske begreber
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden