Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Sådan laver du en faktura

En faktura er fagudtrykket for det man i daglig tale kalder for en regning.

Du skal skrive en faktura, når du sælger noget til dine kunder. Undtagelsen er dog, hvis du er detailhandler og bruger kasseapparat. Her træder kassebonen i stedet for en faktura, men skal dog i vid udstrækning indeholde de samme oplysninger.

En faktura skal frem for alt indeholde en specifikation af, hvad det er du sælger, hvor mange enheder til hvilken stykpris, eller en ganske kort beskrivelse af den ydelse, du har leveret.

Endvidere kan du, alt efter de nærmere omstændigheder, skrive forskellige betingelser, der er knyttet til salget, f.eks. betalingsbetingelser, garantibestemmelser, fragt- og leveringsbetingelser osv.

Lovpligtigt indhold

Herudover er der nogle faste ting, der skal fremgå:

 • Udstedelsesdato
 • Fortløbende nummer, som kan bygge på flere serier
 • Sælgers, dvs. din virksomheds, CVR, navn og adresse
 • Købers navn og adresse
 • Varen eller ydelsens art, mængde
 • Den dato, hvor levering af varerne hvis den er forskellig fra fakturadatoen
 • Momsgrundlaget, enhedsprisen uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, når disse ikke er indregnet i enhedsprisen
 • Den gældende momssats
 • Det samlede momsbeløb -
 • CVR nummer
 • Kunden navn og adresse

Fakturanummer

Fakturanummer som skal være fortløbende, som udgangspunkt i én lang nummerserie, dag for dag, måned for måned og år for år. Normalt har man kun én nummerserie, men er der vægtige grunde til det, kan du dog godt arbejde med to eller flere nummerserier.

At bruge flere nummerserier kan f.eks. være nødvendigt, hvis du i nogle tilfælde skriver fakturaer fra et bogføringsprogram på din computer, mens du i andre tilfælde skriver fakturaer med håndskrift fra en "fakturablok".

En sådan blok skal på forhånd være påtrykt fakturanumre, og sådanne fakturaer skal indeholde de samme oplysninger som fakturaer i øvrigt.

CVR-nummer

Dit firmas adresse og cvr-nummer. Bruger du en fakturablok til at lave håndskrevne fakturaer, kan du påføre disse oplysninger med et stempel.

Specifikation af moms

Specifikation af moms, herunder hvis der er positioner på fakturaen, der er momsfrie.

Kundens navn og adresse

Du skal påføre fakturaen din kundes navn og adressse.

Handler du med kunder i udlandet, er der en række særlige regler, du skal være opmærksom på, herunder at på fakturaer til erhvervskunder indenfor EU, skal du anføre kundens cvr-nummer i hjemlandet.

Faktura til det offentlige

Sælger du ydelser eller varer til det offentlige, skal du udarbejde og sende en speciel faktura. Du skal bruge NemHandel, der er en særlig måde at fakturere på.

Hjemmelavet faktura

Du må gerne lave din egen faktura i fx Word eller Excel blot du følger ovenstående regler. Gem og send dog fakuraen som en PDF fil, som kunden ikke kan ændre i.

Gem din kopi

Du skal altid have en kopi af din faktura til kunden. Skriver du fakturaer med et bogføringsprogram, er det i almindelighed bedst at udskrive en papirkopi og arkivere den i et ringbind i nummerorden, men i nogle tilfælde – det er et spørgsmål om teknik og datasikkerhed – kan du nøjes med den kopi, der normalt er "gemt" i bogføringsprogrammet.

Bruger du en fakturablok, skal der være en "gennemskrivningskopi" med kalkerpapir eller lignende. Kopien skal du bruge dels som dokumentation for din bogføring.

Afhængig af, hvordan du har tilrettelagt din regnskabsrutine, skal du måske også bruge fakturakopien til at holde øje med, om din kunde betaler sin regning. Mange styrer dette ved håndskrevne notater på fakturakopien, mens andre bruger bogføringssystemet til dette.

Faktura som PDF

Tidligere lagde man meget vægt på, at der fandtes én og kun én "originalfaktura", underforstået papirfaktura. Dette synspunkt holder dog ikke længere, idet det i dag er almindeligt accepteret, at fakturaer sendes på e-mail, som regel som pdf-filer.

Sådan kan din faktura se ud

Download eksempel på faktura.

Gratis fakturaprogram med Billy Free

Toke er iværksætteren bag regnskabsprogrammet Billy. Han satte sig for at lave Danmarks nemmeste regnskabssystem. Nu giver han dig et gratis fakturaprogram.

Med Billy Free kan du helt gratis sende fakturaer til dine kunder let og enkelt. Du får også overblik over kontakter og hvem der har betalt.

2 minutter og du er i gang
Billy Free er et et online fakturaprogram. Når du registrerer dig, får du en kort introduktion, og du er klar til at bruge programmet. Så nemt er det faktisk.
Klik, indtast email og kom i gang


Firmanavn:
CVR nummer:
Kontaktperson:
E-mail:
Telefon:
Kommentar / Spørgsmål:
 

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Livet er ikke altid at sidde med de gode kort. Ofte er det at spille dårlige kort godt.
- Jack London, amerikansk forfatter

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Bogføring og regnskab
Fradrag i skatteregnskabet
Faktura - hvordan ser den ud
Skatteregnskab for din virksomhed
Fradrag i momsregnskabet
Kasseregnskab og kontanter
Regnskabsprogram vælg det bedste
Kontoplan - et spejlbillede på virksomhedens aktivitet
Transaktioner og bogføring
Brug af bogføringsprogram
Få altid et bilag til dit regnskab
Fejl i bogføringen - sådan retter du fejl
Regning til det offentlige - NemHandel
Daglige rutiner
Topskat som selvstændig
Økonomistyring i små virksomheder
Momsindberetning
Bogholder
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden