Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Fejl i bogføringen

Har du lavet en fejl i bogføringen, så er du nødt til at rette i bogføringen. Rettelser kaldes også efterposteringer eller omposteringer.

Visse typer af posteringer, som man normalt ikke laver i forbindelse med den daglige bogføring, men derimod med faste periodiske mellemrum (f.eks. i forbindelse med årsafslutning), kaldes ligeledes efterposteringer.

Efterposteringer skal have bilagsnummer

Efterposteringer skal som alle andre posteringer have et bilagsnummer. Endvidere bør der som udgangspunkt være et tilhørende papirbilag som forklaring til rettelsesposteringen. Men i mange tilfælde vil den tekst, man skriver i bogføringen, være tilstrækkelig som forklaring, og papirbilag kan udelades.

Eksempel ompostering

  • Problem:
    Du har to kunder, der begge hedder Jens Jensen. Den ene hedder Jens A. Jensen, den anden Jens B. Jensen. Du er kommet til at bogføre (kreditere)en indbetaling fra Jens A. Jensen på Jens B. Jensens konto. Du skal nu rette fejlen.


  • Løsning
    Du retter fejlen ved at debitere (modpostering, der ophæver fejlen) indbetalingen på Jens B. Jensens konto og kreditere indbetalingen på Jens A. Jensens konto.

Indbetalingen er oprindeligt debiteret banken. Du behøver ikke at rette noget på bankkontoen, da denne del af den oprindelige postering (debiteringen) i sig selv var korrekt.

Denne rettelse behøver ikke noget papirbilag. Det er tilstrækkeligt i teksten i rettelsesposteringen at henvise til den oprindelige postering.

Om bilagsnummeret kommer fra den samme nummerserie som den oprindelige postering, eller om du foretrækker at lave rettelser og andre efterposteringer i en særskilt nummerserie, er helt op til dig som bogholder. Der skal blot være et system, der er til at finde ud af.

Rettelser på oprindelig dato

Rettelser bogføres på samme dato som den postering, der rettes. Af og til ser man, at rettelser bogføres pr. en senere dato, men det er en uskik og giver anledning til fejl eller i bedste fald forvirring.

Konsekvente fejl

En gylden regel er, at hvis du laver fejl, så gør det konsekvent! Med andre ord, hvis du er i tvivl om hvordan du håndterer en bestemt type postering, så gør det på samme måde hver gang.

Hvis en bestemt type af posteringer konsekvent er ført på den forkerte konto, er det som regel let for f.eks. revisor at rette fejlen efterfølgende.

Hvis derimod den samme type posteringer i nogle tilfælde er ført på én måde, i andre tilfælde på en anden (måske den rigtige måde), kan det være meget mere tidkrævende at rette fejlene.

Eksempel på konsekvent fejl

Du har ved en fejl trukket moms af køb af frimærker. Er dette gjort helt konsekvent, kan man rette fejlen ved én enkelt postering, der dækker hele årets køb af porto.
Er fejlen derimod kun opstået hver anden gang, der er købt frimærker, skal man efterfølgende gennemgå alle posteringer på denne konto for at rette fejlen korrekt.

Det, der tager tid for f.eks. en revisor, er ikke kun at rette fejl, men nok så meget at finde fejlene i bogføringen – og revisor arbejder på timeløn.

Og er bogføringen ikke ført konsekvent på samme måde i løbet af året, er revisor nødt til at gå meget mere ned i detaljer i bogføringen, når fejlene skal findes. Derfor ovenstående gyldne regel

Afprøv gratis et regnskabsprogram

Toke er iværksætteren bag regnskabsprogrammet Billy. Han satte sig for at lave Danmarks nemmeste regnskabssystem.

Han er så stolt af det, at han giver dig en 30 dages gratis prøveperiode - Der er ingen binding efter 30 dage.
20.000 virksomheder bruger allerede programmet.

2 minutter og du er i gang
Billy er et online regnskabsprogram. Når du registrerer dig, får du en kort introduktion, og du er klar til at bruge programmet. Så nemt er det faktisk.
Klik, indtast email og kom i gang

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Ham der kun tænker på at fange mus, vil aldrig fange en løve.
Ukendt klog kvinde

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Bogføring og regnskab
Fradrag i skatteregnskabet
Faktura - hvordan ser den ud
Skatteregnskab for din virksomhed
Fradrag i momsregnskabet
Kasseregnskab og kontanter
Regnskabsprogram vælg det bedste
Kontoplan - et spejlbillede på virksomhedens aktivitet
Transaktioner og bogføring
Brug af bogføringsprogram
Få altid et bilag til dit regnskab
Fejl i bogføringen - sådan retter du fejl
Regning til det offentlige - NemHandel
Daglige rutiner
Topskat som selvstændig
Økonomistyring i små virksomheder
Momsindberetning
Bogholder
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden