Startupsvar.dk
Powered by DANA
info@startupsvar.dk

Forsikring af ansatte

Du skal tegne en forsikring mod arbejdsskader, når du ansætter medarbejdere i din virksomhed.

Loven

I "Lov om sikring mod følger af arbejdsskade" er det bestemt, at enhver, der beskæftiger fremmed arbejdskraft – lønnet eller ulønnet – i over 20 timer årligt, skal sikre denne arbejdskraft mod følgerne af en evt. arbejdsskade.

Pligten omfatter også medlemmer af arbejdsgiverens familie, hvis deres arbejde kan sidestilles med andre ansattes.

Arbejdsskadeforsikring

Du skal tegne en arbejdsskadeforsikring for at sikre din medarbejder økonomisk, hvis han/hun kommer ud for en arbejdsulykke.
Du vælger selv, hvilket forsikringsselskab du vil tegne forsikringen i. Prisen for forsikringen afhænger af risikoen for, at der sker ulykker på virksomheden.

Dækningsområde

Arbejdsskadeforsikring dækker typisk:

 • Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m.
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Godtgørelse for varigt men
 • Dækning ved dødsfald
 • Erstatning for tab af forsørger
 • Godtgørelse til efterladte

Forsikringsselskab

Bruger du allerede et forsikringsselskab i dag, vil det være naturligt også at bruge dette til at tegne din arbejdsskadeforsikring i.

Indehaveren og arbejdsskadeforsikring

Som indehaver af en enkeltmandsvirksomhed er du og din ægtefælle ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringen. Hvis I ønsker det, kan I tegne jeres egne individuelle forsikringer.

Visse forsikringsselskaber har en indehaverforsikring, som dækker efter samme vilkår som for de ansatte.

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES)

Du skal betale til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring for at sikre din medarbejder økonomisk, hvis han/hun får en erhvervssygdom.
Du bliver automatisk tilmeldt Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). Det sker, når du på på Virk.dk indberetter, at du er blevet arbejdsgiver.

UBEGRÆNSET RÅDGIVNING OM HR OG PERSONALEJURA

De fleste virksomheder har brug for hjælp med HR og personalejura.

Du får ubegrænset adgang til professionel rådgivning ved at tegne et abonnement hos os. Vi sikrer at du overholder gældende regler og du behøver ikke at bekymre dig om hvor ofte og hvor mange timer du bruger os.

Vi rådgiver dig også, når der opstår konflikter med dine medarbejdere, så de bliver løst hurtigt og effektivt.

Vores rådgivning sparer dig for tid og penge, som du i stedet kan bruge på at udvikle din forretning.

Hvilken typer opgaver kan SEROP hjælpe min virksomhed med?

 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter
 • Sygdom og forpligtelser for personale
 • Graviditet og barsel for personale
 • Ferie og feriepenge
 • Overenskomstforhold
 • Kunde- og konkurrenceklausuler
 • Forhold vedr. elever og flexjobbere
 • Udarbejdelse af advarsel, opsigelse, bortvisning
 • Funktionærlov og anden ansættelsesretlig lovgivning
 • Personaleforhold ved overtagelse af virksomhed
 • Arbejdsmiljø, herunder arbejdspladsvurdering (APV), og anmeldelse af arbejdsskader
 • Rådgivning om sygeforsikring og sygedagpenge for ejer
 • Rettigheder og økonomi under barsel for ejer

Se mere om vores service her

Tag kontakt til os her www.serop.dk/bliv-kontaktet/

Fokusér på dine kunder, så klarer vi resten!

TILBUD

Skal du til at ansætte? Eller er du i tvivl om du overholder loven?
Få gennemgået din ansættelseskontrakt uden beregning!

Du kan få hjælp af os til at sikre at du overholder gældende regler inden for ansættelse!

SEROP gentager succesen fra sidste år, ved at hjælpe danske virksomheder med en gennemgang af en af deres ansattes ansættelseskontrakter helt uden beregning.

Hvis vi finder fejl/mangler i ansættelseskontrakten så informeres du herom.

Klik her og få gennemgået virksomhedens ansættelseskontrakt uden beregning!

Tilbuddet gælder resten af 2018

Vi ser desværre tit at virksomheder modtager krav om godtgørelse fra de ansattes fagforeninger grundet ukorrekte og /eller mangler i dennes ansættelseskontrakt (ansættelsesbevis).

For det meste er der tale om punkter, som enten helt mangler eller ikke er ukorrekt udfyldte, hvilket er penge virksomheden nemt kunne have sparet ved, at lade os gennemgå kontrakten og sikre at den er i overensstemmelse med gældende regler og nuværende lovgivninger.

Læs mere på Serop.dk, her kan du også finde hjælp til HR- og personalejura og GDPR

 

 

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


The loudest one in the room is the weakest one in the room.
- fra filmen American Gangster

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Ansattes rettigheder i virksomheden
Lønadministration - hold styr på ansatte
Lønsystemer - få et overblik
Ansættelsesbevis skal udarbejdes
Afskedigelse af en medarbejder
Ansætte en timelønnet medarbejder
Ansætte en funktionær
Forsikring af ansatte
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden