Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Forsikring af ansatte

Du skal tegne en forsikring mod arbejdsskader, når du ansætter medarbejdere i din virksomhed.

Loven

I "Lov om sikring mod følger af arbejdsskade" er det bestemt, at enhver, der beskæftiger fremmed arbejdskraft – lønnet eller ulønnet – i over 20 timer årligt, skal sikre denne arbejdskraft mod følgerne af en evt. arbejdsskade.

Pligten omfatter også medlemmer af arbejdsgiverens familie, hvis deres arbejde kan sidestilles med andre ansattes.

Arbejdsskadeforsikring

Du skal tegne en arbejdsskadeforsikring for at sikre din medarbejder økonomisk, hvis han/hun kommer ud for en arbejdsulykke.
Du vælger selv, hvilket forsikringsselskab du vil tegne forsikringen i. Prisen for forsikringen afhænger af risikoen for, at der sker ulykker på virksomheden.

Dækningsområde

Arbejdsskadeforsikring dækker typisk:

  • Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m.
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Godtgørelse for varigt men
  • Dækning ved dødsfald
  • Erstatning for tab af forsørger
  • Godtgørelse til efterladte

Forsikringsselskab

Bruger du allerede et forsikringsselskab i dag, vil det være naturligt også at bruge dette til at tegne din arbejdsskadeforsikring i.

Indehaveren og arbejdsskadeforsikring

Som indehaver af en enkeltmandsvirksomhed er du ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringen. Hvis I ønsker det, kan I tegne jeres egne individuelle forsikringer.

Visse forsikringsselskaber har en indehaverforsikring, som dækker efter samme vilkår som for de ansatte.

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES)

Du skal betale til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring for at sikre din medarbejder økonomisk, hvis han/hun får en erhvervssygdom.
Du bliver automatisk tilmeldt Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). Det sker, når du på Virk.dk indberetter, at du er blevet arbejdsgiver.


The loudest one in the room is the weakest one in the room.
- fra filmen American Gangster

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Ansattes rettigheder i virksomheden
Lønadministration - hold styr på ansatte
Lønsystemer - få et overblik
Ansættelsesbevis skal udarbejdes
Afskedigelse af en medarbejder
Ansætte en timelønnet medarbejder
Ansætte en funktionær
Forsikring af ansatte
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden