Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Forsikringer i virksomheden

Når du starter virksomhed, skal du vurdere, hvilke forsikringer der skal tegne. Nogle forsikringer er tvungne andre frivillige.

Når du skal vurdere dit forsikringsbehov i virksomheden, kan du dele det op i følgende overgrupper:

  1. Forsikringer som indehaveren kan tegne
  2. Forsikringer som er lovpligtige for virksomheden at tegne
  3. Forsikringer virksomheden kan tegne

1) Forsikringer som indehaveren kan tegne

Virksomhedens forsikringer og indehaverens forsikringer er ikke de samme. Virksomhedens forsikringer forsikrer virksomheden mod forskellige risici.
Indehaverens forsikringer dækker kun personen bag enkeltmandsvirksomheden og skal betales af indehaveren personligt.

Er du ansat som direktør i dit eget selskab f.eks. et APS, skal du forsikringsmæssigt tænke på dig selv som ansat lønmodtager

Indehaveren af en enkeltmandsvirksomhed kan tegne følgende forsikringer:

Sygedagpengeforsikring

Som selvstændig har du ret til sygedagpenge fra kommunen efter 14 dage, hvis du bliver syg. Du skal dog opfylde sygedagpengelovens betingelser, som bl.a. siger, at du skal have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang inden for de sidste 12 måneder og haft overskud i virksomheden.

Du kan tegne en tillægsforsikring, så du kan få sygedagpenge fra dag 2.

Den frivillige forsikring tegnes via Borger.dk

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring - AES

AES giver dig mulighed for at få erstatning, hvis du får en erhvervssygdom. En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene, også hvis der er gået flere år, fra man har været udsat for en skadelig påvirkning, til sygdommen viser sig.

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring tegnes hos Borger.dk - AES

Ulykker
Ulykkesforsikring for indehaveren tegnes i private forsikringsselskaber.

2) Virksomhedens lovpligtige forsikringer

Følgende forsikringer er lovpligtige, når du starter egen virksomhed, dvs. at du skal tegne dem, hvis du opfylder nogle bestemte forhold:

Arbejdsskadeforsikring

Ifølge arbejdsskadesikringsloven har man som arbejdsgiver, der ansætter personer til at arbejde for sig, pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring. Det gælder både lønnet og ulønnet arbejdskraft. Er du ejer af et selskab, er du også ansat og virksomheden skal tegne en ansvarsforsikring til dig.

Du kan tegne en arbejdsskadeforsikring i de fleste danske forsikringsselskaber.

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES)

Ifølge arbejdsskadesikringsloven har man som arbejdsgiver, der ansætter personer til at arbejde for sig, pligt til at tegne en erhvervssygdomsforsikring. Det gælder både lønnet og ulønnet arbejdskraft.
AES sikrer, at ansatte, der får en erhvervssygdom, eller deres efterladte kan få erstatning og godtgørelse.
Læs mere på Borger.dk - AES

3) Forsikringer som virksomheden kan tegne

Man kan tegne forsikringer for næsten alt, så det er vigtigt, at man som virksomhedsejer vurderer risikoen ved det, man laver. Synes man, at man kan leve med ikke at være dækket imod en specifik risiko, er der ingen grund til at tegne en forsikring på den.

Her er nævnt et udvalg af mulige forsikringer, man kan tegne:

  • Bygningsforsikring – dækker brand, indbrud, vand- og stormskade mv.

  • Produktansvar – dækker det ansvar som producent eller sælger pålægges, hvis defekte produkter eller ydelser medfører skade på personer eller ting efter levering

  • Almindeligt erhvervsansvar – dækker skader, du måtte forvolde, hvis du f.eks. er på besøg hos en kunde og kommer til at vælte en kostbar kinesisk vase

  • Professionel ansvarsforsikring – dækker skader, du måtte forvolde som led i dit erhverv. Revisorer og bygningskonstruktører er f.eks. forpligtede til at have en sådan forsikring, som dækker kunders tab, hvis de f.eks. giver forkert rådgivning.

  • Driftsforsikring – dækker, hvis arbejdstager eller -giver uagtsomt påfører en kunde tab af omsætning i forbindelse med udførelse af arbejde.

  • Transportforsikring – dækker skader og tab af varer i forbindelse med import og eksport

  • Maskin- og edb forsikring – dækker skader på produktionsmaskiner og edb-anlæg

Afprøv gratis et regnskabsprogram

Toke er iværksætteren bag regnskabsprogrammet Billy. Han satte sig for at lave Danmarks nemmeste regnskabssystem.

Han er så stolt af det, at han giver dig en 30 dages gratis prøveperiode - Der er ingen binding efter 30 dage.
20.000 virksomheder bruger allerede programmet.

2 minutter og du er i gang
Billy er et online regnskabsprogram. Når du registrerer dig, får du en kort introduktion, og du er klar til at bruge programmet. Så nemt er det faktisk.
Klik, indtast email og kom i gang

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Når du beslutter dig for at næst bedst er godt nok, så er du det resten af livet.
- John F. Kennedy, amerikansk præsident

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Aftaler som virksomheden laver
Konkurrenceklausul mv.
Salgs- og leveringsbetingelser
Købeloven - salg til forbrugere
Beskyttelse af varemærkerettigheder
Hæftelse for gæld
Om at bruge en advokat
Forsikringer i virksomheden - se hvilke du behøver
Samtykkeerklæring nyhedsbrev
Baggrundsmusik i virksomheden
Ejerbog og ejerregistrering
Anpartsselskab, ApS - fordele og ulemper ved ApS
Holdingselskab - fordele og ulemper ved holdingselskab
Ejeraftale er en aftale mellem ejere i et selskab
Skattefri virksomhedsomdannelse
Selskabsloven
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden