Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Fradrag i momsregnskabet

For at du kan få momsen retur på en udgift, du har afholdt, skal tre betingelser være opfyldt.

 1. Udgiften skal vedrøre en momspligtig aktivitet i virksomheden
 2. Der skal være moms i beløbet.
 3. Der er en række undtagelser.

1. Udgiften skal vedrøre en momspligtig aktivitet

Denne betingelse vil oftest være opfyldt pr. automatik, men hvis en virksomhed har både momsfrie og momspligtige aktiviteter, kan betingelsen være aktuel.

Et eksempel er en kiosk, der udover dagligvarer, ugeblade m.v. også sælger tips og lotto som er momsfri aktiviteter. I sådanne tilfælde skal momsregnskabet føres på en speciel måde, som du må tale med SKAT eller din revisor om.

2. Der skal være moms i beløbet.

En række af de udgifter, man normalt afholder i en virksomhed, er momsfrie. Som eksempler kan nævnes:

 • Frimærker,
 • Forsikringer,
 • Aviser,
 • Visse kurser,
 • Visse kontingenter,
 • Tog- og flybilletter.

For at betingelsen om, at der skal være moms i beløbet, er opfyldt, skal momsbeløbet være anført på leverandørens faktura, eller teksten ā€¯beløbet er inkl. momsā€¯ eller en lignende tekst, skal fremgå af fakturaen.

3. Der er en række undtagelser.

Politikerne har vedtaget en række regler, hvorefter momsen ikke kan refunderes, selvom både betingelse nr. 1 og 2 er opfyldt. De vigtigste af disse undtagelser er:

 • Udgifter vedr. køb og drift af personbiler
 • Personalepleje
 • Hotel- og fortæringsudgifter

I visse tilfælde kan man dog medregne 1/4 af momsen på hotel- og restaurationsudgifter. Det vil f.eks. sige, at du ikke kan få momsen af driftsudgifter som benzin og værkstedsudgifter vedr. en personbil refunderet, heller ikke selv om du udelukkende benytter bilen som firmabil.

Dette forhindrer dog ikke, at udgiften til bilen medregnes i skatteregnskabet, her gælder andre regler.

For varebiler på gule plader gælder særlige regler, som under visse betingelser kan føre til, at du kan få momsen af driftsudgifterne retur, selv om du ikke medregner den tilsvarende udgift direkte i dit skatteregnskab. Du kan nemlig medregne den samlede moms af driftsudgifterne på en varebil i dit momsregnskab, også selv om du benytter bilen delvis privat.

Afprøv gratis et regnskabsprogram

Toke er iværksætteren bag regnskabsprogrammet Billy. Han satte sig for at lave Danmarks nemmeste regnskabssystem.

Han er så stolt af det, at han giver dig en 30 dages gratis prøveperiode - Der er ingen binding efter 30 dage.
20.000 virksomheder bruger allerede programmet.

2 minutter og du er i gang
Billy er et online regnskabsprogram. Når du registrerer dig, får du en kort introduktion, og du er klar til at bruge programmet. Så nemt er det faktisk.
Klik, indtast email og kom i gang

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Succes er at gå fra nederlag til nederlag uden at miste modet.
- Winston Churchill, engelsk premierminister

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Bogføring og regnskab
Fradrag i skatteregnskabet
Faktura - hvordan ser den ud
Skatteregnskab for din virksomhed
Fradrag i momsregnskabet
Kasseregnskab og kontanter
Regnskabsprogram vælg det bedste
Kontoplan - et spejlbillede på virksomhedens aktivitet
Transaktioner og bogføring
Brug af bogføringsprogram
Få altid et bilag til dit regnskab
Fejl i bogføringen - sådan retter du fejl
Regning til det offentlige - NemHandel
Daglige rutiner
Topskat som selvstændig
Økonomistyring i små virksomheder
Momsindberetning
Bogholder
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden