Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Start som freelancer

Der findes ikke en standarddefinition af en freelancer, men et bud på en definition er:

 • En freelancer er en person med kvalifikationer og viden til salg.

Arbejder solo

Det er mere et mind-set end så meget andet at være freelancer. En freelancer har besluttet, at han eller hun arbejder alene og stræber på ingen måde efter at skulle have ansatte. En freelancer sælger sig selv til at lave en webløsning, en undervisning eller at lede et projekt.

Iværksætteren vil typisk ikke have noget imod at have ansatte.

Freelance karakteristika

Her er samlet forskellige karakteristika for en person, der arbejder som freelancer:

 • Løser opgaver for skiftende arbejdsgivere
 • Sælger som regel ikke tid, men resultater
 • Arbejder på aftalte vilkår fra opgave til opgave
 • Opsøger selv sine opgaver
 • Arbejder selvstændigt
 • Arbejder sammen med skiftende personer og teams
 • Kan være lønmodtager (ledig eller i arbejde)
 • Kan være selvstændig med eget CVR-nummer

Freelancer sammen med flere

Bare fordi man har besluttet at arbejde som freelancer, betyder det ikke, at man skal arbejde alene. Som freelancer har man brug for at stort netværk af kollegaer og konkulegaer (konkurrenter, der også er kollegaer). Personer, man kan trække ind i en opgave eller give opgaver videre til, hvis man selv er optaget.

Organisationsform

En freelancer kan organisere sig som:

 • Freelance lønmodtager - har forskellige ansættelser i forskellige virksomheder
 • Ledig med bierhverv - man skal have fået lov af sin A-kasse til at drive virksomhed på deltid.
 • Freelance selvstændig – har registreret sig som enkeltmandsvirksomhed

Typiske arbejdsfunktioner

Arbejdsfunktionerne kan f.eks. være:

 • Konsulentopgaver i form af projektering, research og vidensindsamling
 • Undervisnings- og foredragsopgaver
 • Projektopgaver inden for både den offentlige og den private sektor
 • Sprog- og oversættelsesopgaver
 • Dokumentations- og evalueringsopgaver
 • IT-udvikling og -formidling

Læs mere om at arbejde solo og som freelancer på konsulentfirmaet Karlbaks hjemmeside

Download skabelon til udarbejdelse af en freelanceplan

A-kasse for iværksættere og selvstændige...

Hvorfor stå i en A-kasse, når man er selvstændig?
En A-kasse er en forsikring imod arbejdsløshed der sikrer dig økonomisk.

I Danmark har man mulighed for at modtage forskellige ledighedsydelser, alt efter ens situation, dette gælder også selvstændige.

En af ydelserne hedder dagpenge, dette er den højeste ydelse man kan opnå som ledig, og det er en væsentlig højere sats end kontanthjælp.

Det kræver at man er medlem af en arbejdsløshedskasse, også kaldet en A-kasse.

Så se mere om en a-kasse for selvstændige: Frie.dk

Jamen, jeg er allerede medlem af en anden a-kasse? – Det gør ikke noget, det er nemt nok, Frie opsiger dit medlemsskab og sikrer, at din anciennitet flytter med. Og hvis du har betalt forud får du de penge retur igen.

Så tøv ikke. Se mere her: Frie.dk

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


For at få succes, vær lige så hurtig til at udnytte muligheder, som du er hurtig til at drage konklusioner.
Benjamin Franklin, amerikansk præsident

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Succesfulde iværksættere - brug 5 principper og få succes
Start som freelancer - organiser dig som solo iværksætter
Ledighed og virksomhed - hvad må jeg?
Arbejde hjemme eller ude
8 råd til at fejle som iværksætter
Købe en virksomhed frem for at starte fra bunden
Du kan godt gå i gang
4 typer af iværksættere
Iværksætterydelse
Iværksætterbøger
Guide til at starte virksomhed i Danmark
Andre emner:
Kom i gang med markedsføring
Registrering af virksomhed
Administration & Bøvl
Finansiering af start
Succesfulde iværksættere
Socialøkonomisk virksomhed