Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Hæftelse for gæld

Når du starter din virksomhed, risikerer du at komme til at hæfte for gæld stiftet i forbindelse med driften.

Det er vigtigt at du og din samlever/ægtefælle gør jer klart, hvordan I hæfter for den gæld der måtte opstå ved drift af virksomheden.

Ugifte samlevende:
Ugifte samlevende hæfter ikke for hinandens gældsforpligtigelser. Din samlever hæfter derfor kun for din gæld, hvis det separat er aftalt med de enkelte kreditorer.

Herudover skal din samlever naturligvis respektere de sikkerheder kreditorerne måtte have i ex. jeres fælles bolig.

Ægtefæller:
I et ægteskab er der særråden og særhæften.

  • Særråden betyder at hver ægtefælle som udgangspunkt frit kan anvende de midler vedkommende har.
  • Særhæften betyder at hver ægtefælle alene hæfter for den gæld vedkommende stifter.

Som ægtefæller hæfter I derfor, som udgangspunkt, ikke for hinandens gæld.

Begge hæfter for skattegæld
Der er dog en væsentlig undtagelse, idet ægtefæller hæfter for skattegæld som er opstået under ægteskabet. Da der typisk vil være gæld til SKAT ved en konkurs, er det derfor vigtigt at være opmærksom på dette.

Skilsmisse særeje og fuldstændigt særeje ændrer ikke på ægtefællers hæftelse for hinandens gæld. Særeje er blot udtryk for at ægtefællerne ved ægteskabets ophør beholder deres egne aktiver og passiver.

Afprøv gratis et regnskabsprogram

Toke er iværksætteren bag regnskabsprogrammet Billy. Han satte sig for at lave Danmarks nemmeste regnskabssystem.

Han er så stolt af det, at han giver dig en 30 dages gratis prøveperiode - Der er ingen binding efter 30 dage.
20.000 virksomheder bruger allerede programmet.

2 minutter og du er i gang
Billy er et online regnskabsprogram. Når du registrerer dig, får du en kort introduktion, og du er klar til at bruge programmet. Så nemt er det faktisk.
Klik, indtast email og kom i gang

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Det er lige meget om du tror du kan, eller du ikke kan, så har du ret.
- Henry Ford, ham med Ford bilerne

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Aftaler som virksomheden laver
Konkurrenceklausul mv.
Salgs- og leveringsbetingelser
Købeloven - salg til forbrugere
Beskyttelse af varemærkerettigheder
Hæftelse for gæld
Om at bruge en advokat
Forsikringer i virksomheden - se hvilke du behøver
Samtykkeerklæring nyhedsbrev
Baggrundsmusik i virksomheden
Ejerbog og ejerregistrering
Anpartsselskab, ApS - fordele og ulemper ved ApS
Holdingselskab - fordele og ulemper ved holdingselskab
Ejeraftale er en aftale mellem ejere i et selskab
Skattefri virksomhedsomdannelse
Selskabsloven
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden