Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Inkasso - få kunden til at betale

De fleste virksomheder oplever før eller siden, at en kunde trods gentagne rykkere ikke betaler en regning.

Når kunden nægter at betale, men ikke gør indsigelser mod kravet, kan regningen som regel inddrives via inkasso. Hvis en kunde siger, at du ikke har leveret den aftalte vare, kan du ikke indlede en inkassosag, så er det en retssag du skal starte.

Kan inkasso betale sig? Det korte svar er normalt "ja". Selv mindre beløb på 2 - 4.000 kan med fordel inddrives via inkassoprocessen.

Inkassosagens gang

En inkassosag følger normalt et meget standardiseret mønster. Sagen starter normalt med, at du sender en faktura til din kunde. Denne faktura betales ikke og problemet opstår.

Du kan så enten vælge at sende op til 3 rykkere pålagt rykkergebyr, eller overdrage sagen til et inkassobureau. Hvis du vælger selv at sende rykkere, skal du være opmærksom på reglerne om rykkergebyrer – bl.a. må der kun opkræves gebyr på 100 kr. pr. gang.

Når sagen er modtaget af et inkassobureau eller en advokat, vil man herfra sende endnu en rykker til skyldner, og fastholde dit krav. Hvis der fortsat ikke bliver betalt, bliver den såkaldte "udenretlige inkasso" indledt.

Udenretlig inkasso

Den udenretlige inkasso betyder, at inkassobureauet eller advokaten fremsender et inkassovarsel pålagt inkassoomkostninger til skyldner.

Den udenretlige inkasso skal altså ikke koste dig noget. Dit inkassobureau eller din advokat får løn betalt direkte fra skyldner hvis de skaffer dig dine penge.
Hvis den udenretlige inkasso ikke får skyldner til at betale, fortsætter sagen til domstolene – altså til "indenretlig inkasso".

Indenretlig inkasso

Hvis dit krav er på under 100.000 kr., vil der nu blive udarbejdet et betalingspåkrav, som indgives direkte til fogedretten. Fogedretten tilsiger skyldner, og oplyser ham, at han skal møde i fogedretten en bestemt dag. Hvis skyldner ikke møder den pågældende dag, kan du efterfølgende anmode om at få skyldner politifremstillet.

Når skyldner møder i fogedretten, afholdes et fogedmøde. På dette møde diskuteres skyldners økonomiske forhold, og man forsøger at finde en betalingsaftale. Såfremt man ikke kan blive enige om en aftale, kan der foretages udlæg i dele af skyldners ejendele.

Hvis skyldner fortsat ikke betaler, kan disse ejendele tvangssælges på auktion, og fortjenesten kan bruges til at dække dit krav helt eller delvist.
Et krav om betaling af et pengebeløb forældes efter 3 år, og det er derfor vigtigt at du inden udløbet af denne frist får indledt en inkassosag. Ellers mister du retten til beløbet.

Hvis kunden ikke har fået den rette vare

Hvis kunden gør indsigelser og nægter at betale, f.eks. fordi kunden/skyldner mener, at du ikke har leveret rettidigt, i rette kvalitet eller lignende, kan problemet kun løses ved en retssag.

Hvis sagen omhandler beløb på under 50.000 kr., kan sagen løses lettere og billigere via småsagsprocessen fremfor at starte en retssag.

Skrevet af Christian Hornskov, HornskovVindberg Inkasso

Lav din egen inkasso

Man kan også nemt og sikkert selv stå for inkassoprocessen.

Der findes flere services på nettet som f.eks. www.e-inkasso.dk

E-inkasso er en komplet inkasso pakke, hvor man som virksomhed får de fordele som hidtil har været forbeholdt advokaterne og inkassovirksomhederne.


Så snart en person eller en virksomhed beslutter at nu har man succes, så stopper fremskridtet.
- Thomas J. Watson, første direktør af IBM

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Få et større overskud
Covid 19 - Coronahjælpepakker
Covid 19 - Coronahjælpepakker & Udskydelse af moms m.m.
Covid 19 - Udfasning af ordning om lønkompensation
Covid 19 - Udskydelse af moms, A-skat og lønsumsafgift
Likviditet i virksomheden
Dækningsbidrag så du kan forstå det
Ophør af virksomhed
Betalingsbetingelser du skal bruge i virksomheden
Kalkuler prisnedsættelse
Kalkulation af din pris
Inkasso - få kunden til at betale
Driftsøkonomiske begreber
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden