Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Investorer - er det noget for dig

Investorer stiller skrappe krav for at investere i en virksomhed. Lever du op til dem.

Hvis du mener, at din virksomhed er en attraktiv investering for investorer, kan du kontakte investorer og høre, hvad de mener.

Dette kikker en investor på

Alle investorer kikker efter de bedste ideer og de bedste personer bag de gode ideer.
Ved idéen kikker de på:

 • Den skal have betydeligt indtjeningspotentiale – lav én, sælg millioner
 • Likviditet skal skabes hurtigt
 • Risikoen skal kunne kalkuleres
 • Gerne et beskyttet forretnings-setup eller patenteret produkt
 • Kan hurtigt komme til at generere indkomst – og meget af det

Ved personen/teamet kikker investor på:

 • Personen/teamet skal være betydeligt økonomisk hægtet op på projektet
 • Villig til at yde indsatsen hele vejen trods personlige omkostninger
 • Fysisk og psykisk stabil
 • Have en overbevisning der:
  • Vælger resultater frem for egen status
  • Vælger ansvarlighed frem for popularitet
  • Vælger klarhed frem for vished
  • Vælger konflikt frem for harmoni
  • Vælger tillid frem for usårlighed

(Kilde: Hjortholm International)

Har du en virksomhed og et team, der lever op til de krav?

Afgiv ejerskab

Hvis du finder en investor, der vil investere i din virksomhedsidé, skal du forvente, at du skal afgive ejerskab. Investorer vil eje så meget som muligt af dit firma, så kan de bestemme mest muligt, og – når de sælger det på et tidspunkt – tjene mest muligt.
Læs evt. hæftet Fra eneejer til medejer af egen virksomhed

Her får du et overblik over investorer:

Innovationsmiljøerne

De offentligt finansierede Innovationsmiljøer er de mest "venlige" investorer. Der findes fire Innovationsmiljøer rundt om i Danmark, som har penge til at investere i innovative nye vækstvirksomheder.

Der skal laves en forretningsplan til et af innovationsmiljøerne, og de vil så tage stilling til, om de synes, forretningsidéen er god og teamet bag kan løfte idéen. Tror de på forretningsplanen, kan de investere op til 1.7 kr. millioner i virksomheden.

Business Angels

Business Angels er formuende privatpersoner, der investerer i virksomheder på privat basis. Det er deres egne personlige penge, de investerer i nystartede virksomheder, og de også ønsker at tjene penge på deres risikable investeringer.

Business Angels står ikke i telefonbogen, og de finder ofte selv deres investeringer.
Der er dog ofte i iværksættermiljøer kontakter til Business Angels, fx hos ConnectDenmark.dk og gennem Væksthusene og Innovationsmiljøerne

Vækstfonden

Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetence til rådighed.

Venturefonde

En venturefond er en pengetank – en stor bankkonto på en halv til en hel milliard, som er skabt af nogle investorer som f.eks. pensionskasser, store virksomheder og stater.

Fonden investerer disse penge i business cases, som de vælger efter et sæt kriterier, som ligner de ovennævnte kriterier for investorer. Investerer de 10 millioner, forventer de 100 tilbage.
Find venturefonde i Danmark

9 ud af 10 gjorde det på egen hånd

Ifølge undersøgelser fra Duke University, der har undersøgt 549 iværksættere, hvor virksomhederne er kommet forbi "søge-kapital-til-udvikling-stadiet" og som har generet en reel omsætning, har kun 9 % fået investorkapital.

For langt de fleste - 70% - af de succesfulde iværksættere, der starter deres første selskaber, kom pengene fra personlig opsparing og hårdt arbejde.

Et langt mindre antal fik penge fra forretningspartnere, banklån, venner og familie og andre kilder.

A-kasse for iværksættere og selvstændige...

Hvorfor stå i en A-kasse, når man er selvstændig?
En A-kasse er en forsikring imod arbejdsløshed der sikrer dig økonomisk.

I Danmark har man mulighed for at modtage forskellige ledighedsydelser, alt efter ens situation, dette gælder også selvstændige.

En af ydelserne hedder dagpenge, dette er den højeste ydelse man kan opnå som ledig, og det er en væsentlig højere sats end kontanthjælp.

Det kræver at man er medlem af en arbejdsløshedskasse, også kaldet en A-kasse.

Så se mere om en a-kasse for selvstændige: Frie.dk

Jamen, jeg er allerede medlem af en anden a-kasse? – Det gør ikke noget, det er nemt nok, Frie opsiger dit medlemsskab og sikrer, at din anciennitet flytter med. Og hvis du har betalt forud får du de penge retur igen.

Så tøv ikke. Se mere her: Frie.dk

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Succes kan koges ned til hårdt arbejde og passion for det du laver. Hvis du arbejder hårdt over lang tid vil du kunne se resultatet.
– Stanley Tang, amerikansk iværksætter

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Finansiering og lån til opstart af virksomhed
3 budgetskabeloner til iværksættere
Beregn omsætning og salg
Startbudget - udgifter før start af virksomhed
Driftsbudget - en beskrivelse
Driftsbudget - et eksempel
Likviditetsbudget - enkel forklaring
Investorer - er det noget for dig
Banken kan låne dig penge til start
Iværksætterstøtte til start af virksomhed
Etableringsbudget eksempel
Andre emner:
Kom i gang med markedsføring
Registrering af virksomhed
Administration & Bøvl
Finansiering af start
Succesfulde iværksættere
Socialøkonomisk virksomhed