Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Købe en virksomhed

Ofte kan det være en god idé at købe en virksomhed i stedet for at starte helt fra bunden.

Det er ikke altid nødvendigt at have udviklet sin egen idé eller fundet et spændende produkt, som man vil starte virksomhed ud fra.
I mange tilfælde vil det være en meget bedre idé at videreudvikle en allerede eksisterende virksomhed.

Fordele ved køb af virksomhed

Det kan der være både fordele og ulemper forbundet med at købe en virksomhed.
Fordele kan være at du:

 • Har en kundegruppe med det samme
 • Har indtjening fra første dag
 • Har et leverandørnet
 • Har oplært personale
 • Har lokaler
 • Har et produktionsapparat

Ulemper ved køb af virksomhed:

 • En række skattemæssige forhold
 • At du skal betale goodwill
 • At du hænger på garantier overfor kunderne
 • At du hæfter for evt. forfaldne og ikke betalte lønmodtagerkrav
 • At du står med en risiko på miljøområdet

Husk derfor at tage revisor og advokat med på råd, inden du køber en igangværende virksomhed.

Kontrakt til køb af virksomhed

I forbindelse med overtagelse af en virksomhed, skal der udfærdiges en kontrakt. I kontrakten skal du tage højde for og forholde dig til de områder, du får ansvaret for, når du køber virksomheden.

En sådan kontrakt kan bl.a. indeholde bestemmelser om:

 • Købers og sælgers navne og adresser
 • Specifikt hvilken virksomhed, der er tale om
 • Bevillinger, dispensationer, påbud og godkendelser
 • Agenturer, eneforhandlingsaftaler m.v.
 • Hvilke lokaler tilhører virksomheden

 • Virksomhedens navn, der følger med
 • Telefonnummer og domæne navn
 • Evt. patent- og varemærkerettigheder, licensaftaler m.m.
 • Specificeret inventarfortegnelse
 • Hvilke leje- og leasingkontrakter, der påhviler virksomheden

 • Varelager
 • Kundekartotek
 • Ordrebeholdning og igangværende arbejder
 • Leverandøraftaler
 • Personale

 • Forsikringer
 • Alarmer
 • Evt. garantier udstedt til kunder
 • Miljømæssige forpligtelser m.m.
 • Overtagelse af virksomhedens eller sælgers passiver

 • Udestående fordringer - overtages de af køber eller indkasseres de af sælger
 • Konkurrenceklausul overfor sælger
 • Overtagelsesdagen, der danner grundlag for risikoens overgang og refusionsopgørelsen
 • Pris, der kan deles op i betaling af goodwill, inventar, maskiner, service m.v.
 • Købesummens betaling, som normalt består af en kontant udbetaling samt en restkøbesum

 • Skatteforbehold
 • Betingelser, forudsætninger og forbehold
 • Misligholdelse
 • Voldgiftsklausul - værnetingsaftale
 • Hvem der betaler omkostningerne til advokat, mægler, stempler,

 • Diverse overtagelsesgebyrer og tinglysningsafgifter
 • Hvilke materialer, der har været stillet til rådighed for køber
 • Dato og underskrift.

Overtager alt

Når du overtager en virksomhed, overtager du som udgangspunkt alle virksomhedens forpligtelser - også forpligtelserne over for medarbejderne.
Dvs. at du overtager de rettigheder og forpligtelser, der er på overtagelsestidspunktet i henhold til den kollektive overenskomst.

Virksomhedskøber.dk

Læs meget mere om at købe og overtage en virksomhed på hjemmesiden www.virksomhedskober.dk

Find et stort udbud af små og større virksomheder, der er til salg på hjemmesiderne www.saxis.dk og på www.match-online.dk

Afprøv gratis et regnskabsprogram

Toke er iværksætteren bag regnskabsprogrammet Billy. Han satte sig for at lave Danmarks nemmeste regnskabssystem.

Han er så stolt af det, at han giver dig en 30 dages gratis prøveperiode - Der er ingen binding efter 30 dage.
20.000 virksomheder bruger allerede programmet.

2 minutter og du er i gang
Billy er et online regnskabsprogram. Når du registrerer dig, får du en kort introduktion, og du er klar til at bruge programmet. Så nemt er det faktisk.
Klik, indtast email og kom i gang

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Den største fejl i livet er slet ikke at prøve.
– Emil Motycka, amerikansk iværksætter

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Succesfulde iværksættere - brug 5 principper og få succes
Start som freelancer - organiser dig som solo iværksætter
Ledighed og virksomhed - hvad må jeg?
Arbejde hjemme eller ude
8 råd til at fejle som iværksætter
Købe en virksomhed frem for at starte fra bunden
Du kan godt gå i gang
4 typer af iværksættere
Iværksætterydelse
Iværksætterbøger
Guide til at starte virksomhed i Danmark
Andre emner:
Kom i gang med markedsføring
Registrering af virksomhed
Administration & Bøvl
Finansiering af start
Succesfulde iværksættere
Socialøkonomisk virksomhed