Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Købeloven

Som virksomhed bliver du nødt til at sætte dig ind i købeloven, så du ved, hvilke regler du skal følge.

Hovedpunkter i købeloven:

Reklamationsfrist

Kunden kan reklamere over en vare i to år fra leveringstidspunktet. Denne regel er i forbrugerforhold ufravigelig, men kan i B2B fraviges ved aftale. Hvis din leverandør kun vil give dig tre måneders reklamationsfrist, har du måske et problem, da du så selv kommer til at betale for rettelse af fejl, du måtte opdage derefter.

Reklamationsfrist eller garanti

Det er let at forveksle de to begreber reklamationsfrist og garanti.

Reklamation vedrører fejl og mangler ved varen, som har været til stede på leveringstidspunktet. Den største forskel på de to begreber i praksis er, at en garanti "vender bevisbyrden", således at det ikke er køber, der skal bevise, at der forelå en mangel på leveringstidspunktet.

Er der eksempelvis givet en funktionsgaranti ("jeg giver 2 års garanti"), kan køber nøjes med at konstatere, at genstanden ikke virker, hvorefter det er sælger, der evt. skal bevise, at problemerne skyldes kundens fejlagtige håndtering af varen.

Mangelbegrebet

Mangel i købelovens forstand kan være mange ting, og købeloven giver kun en generel beskrivelse af mangelbegrebet. Overordnet set siger købeloven, at salgsgenstanden skal leve op til det, der er aftalt, både med hensyn til art, mængde, kvalitet og andre egenskaber.

Mangelbeføjelser

Købeloven siger også, hvad en køber kan forlange, hvis der er en mangel ved det produkt, han har købt. Køberen kan for eksempel:

  • Kræve omlevering
  • Kræve afhjælpning
  • Hæve købet
  • Kræve et passende afslag i købesummen

Som udgangspunkt kan forbrugeren i første omgang kun vælge mellem omlevering og afhjælpning.

Dog skal der være tale om en væsentlig mangel, for at købet skal kunne hæves.

A-kasse for iværksættere og selvstændige...

Hvorfor stå i en A-kasse, når man er selvstændig?
En A-kasse er en forsikring imod arbejdsløshed der sikrer dig økonomisk.

I Danmark har man mulighed for at modtage forskellige ledighedsydelser, alt efter ens situation, dette gælder også selvstændige.

En af ydelserne hedder dagpenge, dette er den højeste ydelse man kan opnå som ledig, og det er en væsentlig højere sats end kontanthjælp.

Det kræver at man er medlem af en arbejdsløshedskasse, også kaldet en A-kasse.

Så se mere om en a-kasse for selvstændige: Frie.dk

Jamen, jeg er allerede medlem af en anden a-kasse? – Det gør ikke noget, det er nemt nok, Frie opsiger dit medlemsskab og sikrer, at din anciennitet flytter med. Og hvis du har betalt forud får du de penge retur igen.

Så tøv ikke. Se mere her: Frie.dk

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Ingenting vil blive gjort, hvis alle udfordringer først skulle ryddes af vejen.
-Samuel Johnson, engelsk forfatter født 1709

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Aftaler som virksomheden laver
Konkurrenceklausul mv.
Salgs- og leveringsbetingelser
Købeloven - salg til forbrugere
Beskyttelse af varemærkerettigheder
Hæftelse for gæld
Om at bruge en advokat
Forsikringer i virksomheden - se hvilke du behøver
Samtykkeerklæring nyhedsbrev
Baggrundsmusik i virksomheden
Ejerbog og ejerregistrering
Anpartsselskab, ApS - fordele og ulemper ved ApS
Holdingselskab - fordele og ulemper ved holdingselskab
Ejeraftale er en aftale mellem ejere i et selskab
Skattefri virksomhedsomdannelse
Selskabsloven
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden