Startupsvar.dk
Powered by DANA
info@startupsvar.dk

Købeloven - salg til forbrugere

Købeloven er en lov udarbejdet for at sikre forbrugeren visse rettigheder overfor virksomheden, de handler med.

Som virksomhed bliver du nødt til at sætte dig ind i købeloven, så du ved, hvilke regler du skal følge.

Kun forbrugere

Købeloven er kun gældende over for forbrugere – altså private individer (business to consumer, B2C)
Når to virksomheder handler sammen (business to business, B2B), er der aftalefrihed.

Hovedpunkter i købeloven:

Reklamationsfrist

Kunden kan reklamere over en vare i to år fra leveringstidspunktet. Denne regel er i forbrugerforhold ufravigelig, men kan i B2B fraviges ved aftale. Hvis din leverandør kun vil give dig tre måneders reklamationsfrist, har du måske et problem, da du så selv kommer til at betale for rettelse af fejl, du måtte opdage derefter.

Reklamationsfrist eller garanti

Det er let at forveksle de to begreber reklamationsfrist og garanti.

Reklamation vedrører fejl og mangler ved varen, som har været til stede på leveringstidspunktet. Den største forskel på de to begreber i praksis er, at en garanti "vender bevisbyrden", således at det ikke er køber, der skal bevise, at der forelå en mangel på leveringstidspunktet.

Er der eksempelvis givet en funktionsgaranti ("jeg giver 2 års garanti"), kan køber nøjes med at konstatere, at genstanden ikke virker, hvorefter det er sælger, der evt. skal bevise, at problemerne skyldes kundens fejlagtige håndtering af varen.

Mangelbegrebet

Mangel i købelovens forstand kan være mange ting, og købeloven giver kun en generel beskrivelse af mangelbegrebet. Overordnet set siger købeloven, at salgsgenstanden skal leve op til det, der er aftalt, både med hensyn til art, mængde, kvalitet og andre egenskaber.

Mangelbeføjelser

Købeloven siger også, hvad en køber kan forlange, hvis der er en mangel ved det produkt, han har købt. Køberen har valget mellem at:

  • Kræve omlevering
  • Kræve afhjælpning
  • Hæve købet
  • Kræve et passende afslag i købesummen

Som udgangspunkt kan forbrugeren i første omgang kun vælge mellem omlevering og afhjælpning.

Dog skal der være tale om en væsentlig mangel, for at købet skal kunne hæves.

Læs mere om købeloven hos Dansk Erhverv

Forbrug.dk

Forbrug.dk er portal for offentlig forbrugerinformation udarbejdet til forbrugere. Det kan være lærerig at se købelovens intentioner fra forbrugerens side.

DANA - A-kasse for selvstændige

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Ingenting vil blive gjort, hvis alle udfordringer først skulle ryddes af vejen.
-Samuel Johnson, engelsk forfatter født 1709

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Aftaler som virksomheden laver
Konkurrenceklausul mv.
Salgs- og leveringsbetingelser
Købeloven - salg til forbrugere
Beskyttelse af varemærkerettigheder
Hæftelse for gæld
Om at bruge en advokat
Forsikringer i virksomheden - se hvilke du behøver
Samtykkeerklæring nyhedsbrev
CE Mærkning
Ejerbog og ejerregistrering
Baggrundsmusik i virksomheden
Anpartsselskab, ApS - fordele og ulemper ved ApS
Holdingselskab - fordele og ulemper ved holdingselskab
Ejeraftale er en aftale mellem ejere i et selskab
Skattefri virksomhedsomdannelse
Selskabsloven
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden