Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Konkurrenceklausul mv.

Når du starter egen virksomhed, kan din tidligere arbejdsgiver opstille begrænsninger i forhold til hvad du må.

En tidligere arbejdsgiver kan begrænse en tidligere medarbejders muligheder for at konkurrere mod denne på en række forskellige måder.

Grundlæggende findes der 3 forskellige muligheder for at begrænse en medarbejders evne til konkurrence/ drive en ny startet virksomhed:

  1. Konkurrenceklausul
  2. Kundeklausul
  3. Markedsføringsloven.

1) Konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul begrænser en tidligere ansats adgang til at starte eller på anden måde være interesseret i en virksomhed, som er konkurrerende med den tidligere arbejdsgiver.

Iværksætteren vil derfor i en periode være afskåret fra at deltage i sådanne konkurrerende virksomheder. Er du i tvivl om, hvorvidt du er bundet af en konkurrenceklausul, skal det fremgå skriftligt af ansættelsesbeviset fra din tidligere arbejdsgiver.

2) Kundeklausul

En kundeklausul har til formål at forhindre iværksætteren i at have kontakt til de kunder, han tidligere betjente hos sin tidligere arbejdsgiver. Al forretningsmæssig kontakt til tidligere kunder er således "forbudt" i en aftalt periode.

Hvis du er bundet af en kundeklausul skal det fremgå skriftligt af ansættelsesbeviset fra din tidligere arbejdsgiver.
Læs mere om Kunde og konkurrenceklausul

3) Markedsføringsloven

Markedsføringslovens § 1 og 19 siger at man skal opføre sig i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Dette er en almindeligt gældende forpligtigelse, som også gælder overfor andre end tidligere arbejdsgivere.

Hvis iværksætteren i forbindelse med start af virksomhed opfører sig illoyalt overfor sin gamle arbejdsgiver ved at udnytte erhvervshemmeligheder - dvs. kundeoplysninger, prisoplysninger etc., kan dette være en overtrædelse af markedsføringslovens regler.

En overtrædelse af markedsføringslovens § 19 kan medføre:

  • Erstatningskrav for det tab arbejdsgiver har lidt
  • Fogedforbud mod den aktivitet du udøver
  • Fængsel eller bødestraf


Når der er mest mørk ser man stjernerne.
- Ralph Waldo Emerson, forfatter

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Aftaler som virksomheden laver
Konkurrenceklausul mv.
Salgs- og leveringsbetingelser
Købeloven - salg til forbrugere
Beskyttelse af varemærkerettigheder
Hæftelse for gæld
Om at bruge en advokat
Forsikringer i virksomheden - se hvilke du behøver
Samtykkeerklæring nyhedsbrev
Baggrundsmusik i virksomheden
Ejerbog og ejerregistrering
Anpartsselskab, ApS - fordele og ulemper ved ApS
Holdingselskab - fordele og ulemper ved holdingselskab
Ejeraftale er en aftale mellem ejere i et selskab
Skattefri virksomhedsomdannelse
Selskabsloven
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden