Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Kontoplan

En kontoplan er en måde at opdele en virksomheds økonomiske aktiviteter på, så de bliver nemmere at overskue.

Sælger du f.eks. trusser og T-shirts i din virksomhed, kan du oprette:

 • En konto, hvor du registrer Salg af trusser og
 • En konto, hvor du registrer Salg af T-shirts

Det betyder, at når der er gået et år, kan du i dit regnskabsprogram præcis se, hvor mange trusser du har solgt, og hvor mange T-shirts du har solgt.

Havde du valgt kun at oprette ´en konto til Salg af tekstiler havde du ikke været i stand til at se hvor meget du havde solgt af hvert stykke tekstil.

Bogføringslovgivningen

Bogføringslovgivningen kræver, at man har en hensigtsmæssig kontoplan, men bortset fra enkelte specifikke regler om f.eks. momsregnskabet, er der ingen lovbestemmelser omkring kontoplanens indhold og opbygning.

Der er kun et generelt formuleret krav om, at virksomheden har en kontoplan, der passer til virksomhedens eget behov. Nummersystemet er f.eks. op til én selv.

Ikke en bankkonto

Når der her tales om en konto, må du ikke forveksle den med din bankkonto som du har i banken.
En konto er i dette tilfælde en bestemt side/felt i bogføringsprogrammet, hvor du eller din revisor registrer et bestemt køb eller salg, du har foretaget i din virksomhed.

Struktur i kontoplanen

Formålet med en kontoplan er at have en fast struktur i de konti, der oprettes i bogholderiet.
Ofte bliver planen opdelt i konti der viser:

 • Daglige drift aktiviteter
  - viser virksomhedens indtægter og udgifter

 • Aktiverne i virksomheden
  - viser hvor meget virksomheden er værd

 • Passiverne i virksomheden
  - viser hvor meget virksomheden skylder væk

Eksempel på en kontoplan

En enkel kontoplan kan f.eks. se således ud:

DRIFT
- Omsætning
- Vareforbrug
- Personale
- Markedsføring
- Drift af biler
- Lokaler
- Administration
- Renteindtægter
- Renteudgifter
- Ekstraordinære indtægter
- Ekstraordinære udgifter

.
AKTIVER
- Grunde og bygninger
- Driftsmateriel og inventar
- Varebeholdning
- Tilgodehavender
- Likvide beholdninger
PASSIVER
- Egenkapital
- Langfristet gæld
- Bankgæld
- Leverandørgæld
- Moms
- Løn relateret gæld
- Anden kortfristet gæld

Kontoplan i dit bogføringsprogram

Du skal vælge et regnskabsprogram til lave din bogføring i. Alle regnskabsprogrammerne på markedet kommer med deres eget indbyggede kontoplan og de følger i det store hele ovenstående struktur.
Du skal dog tilrette kontoplanen i regnskabsprogrammet så det bliver relevant og skaber overblik for din virksomhed.


Afprøv gratis et regnskabsprogram

Toke er iværksætteren bag regnskabsprogrammet Billy. Han satte sig for at lave Danmarks nemmeste regnskabssystem.

Han er så stolt af det, at han giver dig en 30 dages gratis prøveperiode - Der er ingen binding efter 30 dage.
20.000 virksomheder bruger allerede programmet.

2 minutter og du er i gang
Billy er et online regnskabsprogram. Når du registrerer dig, får du en kort introduktion, og du er klar til at bruge programmet. Så nemt er det faktisk.
Klik, indtast email og kom i gang

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Succes er hvor god du er til at komme tilbage, når du når rammer bunden.
- George S. Patton, general fra 2. Verdenskrig

 

Sitemap