Startupsvar.dk
Powered by DANA
info@startupsvar.dk

Lawyer

A lawyer can be of great assistance to you - in the start-up phase as well as the day-to-day running of your business.

Only, you have to be aware that lawyers do not work for free. Therefore, it would be wise first to have a word about your need for legal assistance with one of your free advisers.

Legal assistance

Legal assistance include:

  • Choice of business format (hereunder liability category)
  • Cooperation agreements
  • Sales agreements
  • Tenancy agreements
  • Agency and distribution agreements
  • Deeds of conveyance
  • Franchise agreements

If necessary, you lawyer can of course provide legal assistance and represent you in court, should disputes arise from your business operations.

Contact

You can look names and addresses up in the local directory or on the Internet.

Legal expenses

Most legal services have fixed guiding rates for core legal services such as tenancy agreements and deeds of conveyance. Ask the price, before you employ a lawyer.

Erhvervsrådgivning er en kerneydelse for ADVODAN Hillerød.

Vi er med til at udvikle vores erhvervsklienter gennem løbende sparring. Vi tænker kommerciel jura, og det vil sige, at vi sætter resultaterne før juristeriet. Vi er til for erhvervsklienterne og prøver at sætte os i erhvervsklienternes sted.

Sparring og udvikling er også hovedbestanddelene i vores bestyrelsesarbejde for erhvervsklienterne. Når vi er indtrådt i bestyrelsen, påtager vi os ansvaret for det gode bestyrelsesarbejde og den værdiskabende ledelse. Vi evner både at sikre de formelle rammer omkring bestyrelsesarbejdet, og vi tager også del i det kommercielle arbejde med strategi og opfølgning.

Vi rådgiver om bestyrelsesansvar og forsikringer, honorar til bestyrelsen og alle andre selskabsretlige forhold, ligesom vi sammen med selskabets revisor bistår i den økonomiske og strategiske rådgivning. Læs mere om bestyrelse her.

Vi bistår ved opretning af selskaber, fusion eller spaltning heraf, herunder rådgivning om de skattemæssige konsekvenser og udformer alle relevante selskabsretlige dokumenter samt registrerer disse. Læs mere om selskaber her.

Hvis du har brug for at drøfte din sag, så kontakt os!

Thomas Vang Christensen
Advokat
48 20 74 01
thch@advodan.dk

Phillipp N. Quedens
Advokat
48 20 74 02
phqe@advodan.dk

Henrik Hornsleth
Advokat
48 20 74 00
horn@advodan.dk

Tina Skov Westerberg
Advokatsekretær
48 20 74 10
tiwe@advodan.dk

Du har en fordel på advokatrådgivning og inkasso som medlem af A-kassen DANA - se mere her!

 

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Whenever an individual or a business decides that success has been attained, progress stops.
-Thomas J. Watson, forst CEO for IBM

 

Sitemap
Related articles:
Related articles:
Agreements between companies
Terms of Sale and Delivery
Lawyer
Insurances in the company
Private limited Company - Anpartsselskab - ApS
Other subjects:
Bookkeeping and accounting
The person behind the business
Help to marketing and sales
The law and your business
Focus on revenue
Hiring staff