Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Ledighed og virksomhed

Du kan under specielle omstændigheder få lov til at starte egen virksomhed, når du får dagpenge fra din a-kasse.

Bi-erhverv
Det er ikke umiddelbart lovligt at starte virksomhed, når man er på dagpenge fra a-kassen. Og dog. Man kan starte på bi-erhverv, så man både kan have egen virksomhed og modtage dagpenge.

Der er dog en del regler, du skal kunne opfylde, for at a-kassen kan udbetale dig dagpenge.

Regler der skal opfyldes
Overordnet set skal du være i stand til at følge disse regler for at kunne modtage dagpenge:

  • Du skal kunne sandsynliggøre, at du kan drive din virksomhed uden for normal arbejdstid, hvis du får fuldtidsarbejde.
     
  • Du har ikke faste træffetider eller andet, der vil forhindre dig i at overtage fuldtidsarbejde med dags varsel.
     
  • Du er aktivt jobsøgende til fuldtidsarbejde.
     
  • Du står til rådighed for fuldtidsarbejde. Det indebærer blandt andet, at du kan deltage i fuldtidsaktivering, uanset hvor meget tid du bruger på din bibeskæftigelse.

Gå ikke i gang før du har fået lov
Du må ikke gå i gang med virksomheden, uden at du har lave en skriftlig aftale med din a-kasse om, hvad du må og ikke må. Kontakt derfor din a-kasse og få klar besked om dine muligheder.

Finansiering via dagpenge
Som iværksætter kan det godt føles som at gå på en knivsæg for at opfylde de forskellige krav.

Du kan også betragte muligheden for både at få dagpenge og starte virksomhed som en billig finansiering af dit fremtidige liv som selvstændig. Du slipper for at låne penge i banken og betale renter mod at leve med forskellige regler og få udbetalt dagpenge.

Kontanthjælp
Får du kontanthjælp fra kommunen, må du ikke starte virksomhed. Gør du det, mister du din kontanthjælp.

Uden for systemet er du fri
Får du slet ikke forsørgelse fra det offentlige, er du en fri person og kan starte alle de virksomheder, du vil, uden at spørge nogen om lov.


Hvis du ikke gør de ting, du elsker, så er dit liv ikke er værd at leve. Hvad elsker du?
– King Sidharth, indisk iværksætter

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Succesfulde iværksættere - brug 5 principper og få succes
Start som freelancer - organiser dig som solo iværksætter
Ledighed og virksomhed - hvad må jeg?
Arbejde hjemme eller ude
8 råd til at fejle som iværksætter
Købe en virksomhed frem for at starte fra bunden
Du kan godt gå i gang
4 typer af iværksættere
Iværksætterydelse
Iværksætterbøger
Guide til at starte virksomhed i Danmark
Andre emner:
Kom i gang med markedsføring
Registrering af virksomhed
Administration & Bøvl
Finansiering af start
Succesfulde iværksættere
Socialøkonomisk virksomhed