Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Lønadministration

Ansætter du én eller flere medarbejdere, har du pligt til at føre lønregnskab. Du skal bruge hjælp til det.

Lønadministration indebærer, at du skal tilbageholde flere forskellige slags skat, ATP m.v. i dine medarbejderes løn. Endvidere skal du beregne og beskatte feriepenge.

Blot du har en enkelt medarbejder, skal du tage højde for en lang række forhold i lønregnskabet. Har du fået 3-4 medarbejdere og stadig laver løn på et regneark, vil du nemt kunne spare en hel dags arbejde ved hver lønudbetaling, hvis du anskaffer dig et lønsystem.

Vi vil ikke gennemgå alle tænkelige detaljer i lønberegningen, men nøjes med et enkelt eksempel.

Eksempel på lønadministration

Du har ansat en medarbejder på timeløn. Medarbejderen skal i april måned have løn for 160 timer á 150 kr. Du skal tilbageholde ATP, beregne AM-bidrag og A-skat.
Restbeløbet – nettolønnen – udbetales til medarbejderen som løn. Medarbejderens trækprocent er 40, og det månedlige fradrag er 4.000 kr.

Lønseddel

Medarbejderens lønseddel kommer til at se nogenlunde således ud:

Eksempel på en lønseddel

Derefter skal du…

For hver krone, der tilbageholdes hos medarbejderen i ATP-bidrag, skal du selv betale to. Du skal dermed i eksemplet betale kr. 180 kr. i "arbejdsgiver-ATP-bidrag" for din medarbejder.

Endvidere skal du beregne AM-bidrag og A-skat af feriepengene. Disse forskellige former for skat af feriepenge skal beregnes og betales månedsvis, mens nettoferiepengene skal betales kvartalsvis til FerieKonto.

Lønadministration af feriepenge

Feriepengeberegningen ser i eksemplet således ud:

Beregning af feriepeneg

Når medarbejderen skal holde ferie, udbetaler FerieKonto beløbet til medarbejderen. De renter, der løber på i mellemtiden, tilfalder FerieKonto.

Sygdom

Bliver en medarbejder syg, er der en række særlige regler omkring sygedagpenge, særligt sygeferiepenge-bidrag i den anledning m.v., som du skal tage højde for i dit lønregnskab.

Indberette skat

Endelig skal du hver måned for hver medarbejder indberette månedens udbetalte løn til SKAT som såkaldt e-indkomst.

Få hjælp

Alt i alt er lønadministration en særdeles kompliceret sag. Det er de færreste, der kan finde ud af det uden teknisk hjælp af den ene eller den anden art.

Den eneste praktisk gennemførlige løsning er derfor at bruge et lønsystem til at klare din lønadministration.


Ledelse er at kunne omforme visioner til virkelighed.
- Warren Bennis, professor

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Ansattes rettigheder i virksomheden
Lønadministration - hold styr på ansatte
Lønsystemer - få et overblik
Ansættelsesbevis skal udarbejdes
Afskedigelse af en medarbejder
Ansætte en timelønnet medarbejder
Ansætte en funktionær
Forsikring af ansatte
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden