Startupsvar.dk
Powered by DANA
info@startupsvar.dk

Lønadministration

Ansætter du én eller flere medarbejdere, har du pligt til at føre lønregnskab. Du skal bruge hjælp til det.

Lønadministration indebærer, at du skal tilbageholde flere forskellige slags skat, ATP m.v. i dine medarbejderes løn. Endvidere skal du beregne og beskatte feriepenge.

Blot du har en enkelt medarbejder, skal du tage højde for en lang række forhold i lønregnskabet. Har du fået 3-4 medarbejdere og stadig laver løn på et regneark, vil du nemt kunne spare en hel dags arbejde ved hver lønudbetaling, hvis du anskaffer dig et lønsystem.

Vi vil ikke gennemgå alle tænkelige detaljer i lønberegningen, men nøjes med et enkelt eksempel.

Eksempel på lønadministration

Du har ansat en medarbejder på timeløn. Medarbejderen skal i april måned have løn for 160 timer á 150 kr. Du skal tilbageholde ATP, beregne AM-bidrag og A-skat.
Restbeløbet – nettolønnen – udbetales til medarbejderen som løn. Medarbejderens trækprocent er 40, og det månedlige fradrag er 4.000 kr.

Lønseddel

Medarbejderens lønseddel kommer til at se nogenlunde således ud:

Eksempel på en lønseddel

Derefter skal du…

For hver krone, der tilbageholdes hos medarbejderen i ATP-bidrag, skal du selv betale to. Du skal dermed i eksemplet betale kr. 180 kr. i "arbejdsgiver-ATP-bidrag" for din medarbejder.

Endvidere skal du beregne AM-bidrag og A-skat af feriepengene. Disse forskellige former for skat af feriepenge skal beregnes og betales månedsvis, mens nettoferiepengene skal betales kvartalsvis til FerieKonto.

Lønadministration af feriepenge

Feriepengeberegningen ser i eksemplet således ud:

Beregning af feriepeneg

Når medarbejderen skal holde ferie, udbetaler FerieKonto beløbet til medarbejderen. De renter, der løber på i mellemtiden, tilfalder FerieKonto.

Sygdom

Bliver en medarbejder syg, er der en række særlige regler omkring sygedagpenge, særligt sygeferiepenge-bidrag i den anledning m.v., som du skal tage højde for i dit lønregnskab.

Indberette skat

Endelig skal du hver måned for hver medarbejder indberette månedens udbetalte løn til SKAT som såkaldt e-indkomst.

Få hjælp

Alt i alt er lønadministration en særdeles kompliceret sag. Det er de færreste, der kan finde ud af det uden teknisk hjælp af den ene eller den anden art.

Den eneste praktisk gennemførlige løsning er derfor at bruge et lønsystem til at klare din lønadministration.

UBEGRÆNSET RÅDGIVNING OM HR OG PERSONALEJURA

De fleste virksomheder har brug for hjælp med HR og personalejura.

Du får ubegrænset adgang til professionel rådgivning ved at tegne et abonnement hos os. Vi sikrer at du overholder gældende regler og du behøver ikke at bekymre dig om hvor ofte og hvor mange timer du bruger os.

Vi rådgiver dig også, når der opstår konflikter med dine medarbejdere, så de bliver løst hurtigt og effektivt.

Vores rådgivning sparer dig for tid og penge, som du i stedet kan bruge på at udvikle din forretning.

Hvilken typer opgaver kan SEROP hjælpe min virksomhed med?

 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter
 • Sygdom og forpligtelser for personale
 • Graviditet og barsel for personale
 • Ferie og feriepenge
 • Overenskomstforhold
 • Kunde- og konkurrenceklausuler
 • Forhold vedr. elever og flexjobbere
 • Udarbejdelse af advarsel, opsigelse, bortvisning
 • Funktionærlov og anden ansættelsesretlig lovgivning
 • Personaleforhold ved overtagelse af virksomhed
 • Arbejdsmiljø, herunder arbejdspladsvurdering (APV), og anmeldelse af arbejdsskader
 • Rådgivning om sygeforsikring og sygedagpenge for ejer
 • Rettigheder og økonomi under barsel for ejer

Se mere om vores service her

Tag kontakt til os her www.serop.dk/bliv-kontaktet/

Fokusér på dine kunder, så klarer vi resten!

TILBUD

Skal du til at ansætte? Eller er du i tvivl om du overholder loven?
Få gennemgået din ansættelseskontrakt uden beregning!

Du kan få hjælp af os til at sikre at du overholder gældende regler inden for ansættelse!

SEROP gentager succesen fra sidste år, ved at hjælpe danske virksomheder med en gennemgang af en af deres ansattes ansættelseskontrakter helt uden beregning.

Hvis vi finder fejl/mangler i ansættelseskontrakten så informeres du herom.

Klik her og få gennemgået virksomhedens ansættelseskontrakt uden beregning!

Tilbuddet gælder resten af 2018

Vi ser desværre tit at virksomheder modtager krav om godtgørelse fra de ansattes fagforeninger grundet ukorrekte og /eller mangler i dennes ansættelseskontrakt (ansættelsesbevis).

For det meste er der tale om punkter, som enten helt mangler eller ikke er ukorrekt udfyldte, hvilket er penge virksomheden nemt kunne have sparet ved, at lade os gennemgå kontrakten og sikre at den er i overensstemmelse med gældende regler og nuværende lovgivninger.

Læs mere på Serop.dk, her kan du også finde hjælp til HR- og personalejura og GDPR

 

 

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Ledelse er at kunne omforme visioner til virkelighed.
- Warren Bennis, professor

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Ansattes rettigheder i virksomheden
Lønadministration - hold styr på ansatte
Lønsystemer - få et overblik
Ansættelsesbevis skal udarbejdes
Afskedigelse af en medarbejder
Ansætte en timelønnet medarbejder
Ansætte en funktionær
Forsikring af ansatte
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden