Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Lønsumsafgift

Når du sælger momsfri ydelser, skal du som hovedregel betale lønsumsafgift i stedet for moms.

Lønsumsafgift er en mindre afgift du skal betale af den samlede sum af løn i virksomheden.

Hvem betaler lønsumsafgift

Det gælder for eksempel fysioterapeuter, hyrevognmænd, undervisere, læger og alternative behandlere som lever op til SKATs uddannelseskrav.

Du skal registrere virksomheden for lønsumsafgift, når det er tydeligt, at grundlaget for at beregne lønsumsafgiften overstiger 80.000 kr. over en periode på 12 måneder.

Grundlag for beregning af lønsum

Når du skal finde virksomhedens lønsum, medregnes enhver form for løn, som virksomhedens ansatte har erhvervet inkl. tillæg, uanset om de indgår i lønnen eller ydes særskilt.

For læger m.v., kulturelle virksomheder, private skoler og kurser, rejsebureauer og taxavognmænd, beregnes lønsumsafgiften som 4,12 % af lønsummen plus/minus virksomhedens over-/underskud.

Regnskab

Du skal føre et regnskab, så du kan opgøre den lønsumsafgift, som du skal angive og betale til SKAT. Regnskabet skal samtidig give SKAT mulighed for at kontrollere, at din lønsumsafgift bliver rigtigt beregnet.

På SKATs hjemmeside kan du læse mere om lønsumsafgift.

A-kasse for iværksættere og selvstændige...

Hvorfor stå i en A-kasse, når man er selvstændig?
En A-kasse er en forsikring imod arbejdsløshed der sikrer dig økonomisk.

I Danmark har man mulighed for at modtage forskellige ledighedsydelser, alt efter ens situation, dette gælder også selvstændige.

En af ydelserne hedder dagpenge, dette er den højeste ydelse man kan opnå som ledig, og det er en væsentlig højere sats end kontanthjælp.

Det kræver at man er medlem af en arbejdsløshedskasse, også kaldet en A-kasse.

Så se mere om en a-kasse for selvstændige: Frie.dk

Jamen, jeg er allerede medlem af en anden a-kasse? – Det gør ikke noget, det er nemt nok, Frie opsiger dit medlemsskab og sikrer, at din anciennitet flytter med. Og hvis du har betalt forud får du de penge retur igen.

Så tøv ikke. Se mere her: Frie.dk

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Succes er bare udtryk for held. Bare spørg alle dem der fejler.
- Earl Wilson, afdød amerikansk journalist

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
CVR - Registrering af virksomhed
Årsregnskab - regler for regnskab
Valg af virksomhedsform - fordele og ulemper
Tilladelser ved start af virksomhed
Regler ved fødevarevirksomhed
Lønsumsafgift - momsfrie virksomheder
Virksomhedens navn - må jeg bruge navnet jeg har valgt
Hjælp til Iværksætterselskab - IVS
Find dine Branchekoder
Enkeltmandsvirksomhed er den mest enkle virksomhedsform at oprette og det er gratis
Andre emner:
Kom i gang med markedsføring
Registrering af virksomhed
Administration & Bøvl
Finansiering af start
Succesfulde iværksættere
Socialøkonomisk virksomhed