Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Markedsanalyse - få viden om kunder

Når man har fået en god virksomhedsidé bør næste skridt være at lave en markedsanalyse for at få viden om kunderne .

Du er forhåbentlig selv helt vild med din virksomhedsidé . Det er dog lige så vigtigt, at kunderne kan lide idéen og vil købe de produkter, der udvikles ud fra den.

Du skal gøre det til en vane at tjekke dine idéer og ydelser på virkelige kunder. Det behøver ikke at være svært eller dyrt at få feedback fra de kunder, der kunne tænkes at købe din ydelse eller dit produkt.

Kvantitative markedsanalyse

Folk der arbejder professionelt med at analysere markedet vælger ofte at udarbejde enten en kvalitativ markedsanalyse eller en kvantitativ analyse. Eller begge to for at få det mest retvisende billede af markedet.

Den kvantitative analyse bruges til at fastslå størrelsen eller omfanget af bestemte holdninger, vaner, forudsætninger eller meninger om bestemte varer osv.

Du laver fx et spørgeskema med relevante spørgsmål som giver dig oplysninger i forhold til en kundes tanker om dit produkt. Spørgeskemaet kan du lave i Google Analyse og du kan bruge din Facebook profil til at samle svar til dit spørgeskema.

På denne måde kan du få fx 50 personers mening og prisen, farven eller funktionen af dit produkt. Du får kvantitet men ikke nødvendigvis en kvalitativ vurdering af dit produkt eller service.

Kvalitativ markedsanalyse

Skal du have en kvalitativ og dybere vurdering af dit produkt skal du ofte interviewe mulige kunder. Du kan lave interview via telefonen, møde kunden i et storcenter eller invitere en større gruppe på kaffe.(fokusgrupper/gruppeinterviews).

Disse interviews bruges ofte som redskab til at få bekræftet eller afkræftet hypoteser om f.eks. forbrugsmønstre, livsstil, forbrugernes holdninger, ønsker eller andet.

Hvis du blot tager dig sammen til at interviewer fem personer, vil du få stor og nyttig viden om dine kunder.

Plan for markedsanalyse

 1. Problem – fastlæg hvilken viden du mangler om dit produkt før du kan lave en god markedsføring

 2. Datakilder – Hvad ved du i forvejen og hvilke data er nemme at få fat i. Hvordan får du den manglende viden?

 3. Respondenter – hvilke personer ønsker du at indhente viden fra?

 4. Kontaktform – Hvordan får du bedst og nemmest kontakt til respondenterne?

 5. Spørgsmål – Udarbejd relevante og neutrale spørgsmål

 6. Test – Inden du får samlet en fokusgruppe eller offentliggør spørgeskemaet så afprøv spørgsmålene på venner eller en lille gruppe.

Markedsanalyse i praksis:

Arbejdet med at lave markedsanalyse foregår på to forskellige måder:

 1. Desk research – du sidder ved dit skrivebord og undersøger kilder
 2. Field reasearch – du er selv aktiv og får informationer fra kunder

1) Desk research

Desk research er ofte det første, du foretager dig. Det kan gøres her og nu og uden megen forberedelse. Åbn din computer og led fx efter:

 • Findes produktet i forvejen?
 • Hvem sælger det og hvad koster det?
 • Findes det i udlandet – hvad er navnet på engelsk?
 • Er der skrevet artikler om emnet i aviser og tidsskrifter?
 • Ligger der nogle rapporter om emnet på universiteterne?
 • Er der en brancheforening inden for området?
 • Led efter virksomheder på Krak Firma + søg f.eks. børnetøj
 • Mange biblioteker har adgang til virksomhedsdatabaser og kan udskrive adresser¬†

2) Field research

Ved field research skal du være mere aktiv. Du skal selv opsøge mulige kunder og konkurrenter og høre deres mening. Var du en stor virksomhed, ville du have hyret et markedsanalysebureau til at udføre opgaven, men det er du ikke.

Du må klare dig med, hvad du har, og det er ofte nok. Prøv fx:

 • Kontakt 5 mulige kunder – stil dem relevante ikke ledende spørgsmål, som du har forberedt.
   
 • "Spioner" dine konkurrenter – stil dig om muligt ved indgangen til konkurrentens virksomhed og iagttag kundernes købsmønstre
   
 • Deltag i arrangementer – mød op hvor kunder og konkurrenter samles og observér

Du vil blive forbavset over, hvor meget ny viden du vil få om dine kunder blot ved at tale med dem. Prøv det, det er gratis, og du vil undgå mange fejltagelser.


Alt hvad du behøver for at blive iværksætter og ændre verden er en arbejdende hjerne - og stort set intet andet.
– Adora Svitak, amerikansk forfatter

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Kom i gang med markedsføring
Min første webshop
Hjemmeside på 20 minutter
Markedsanalyse - få viden om kunder
Salgskanaler for dit produkt
Din elevatortale - fortæl kort hvad du arbejder med
Brug dit netværk som afsæt til at sælge
Hvem er dine konkurrenter
Prisen på dit produkt - find den rette pris
Produktets værdi for kunden
13 måder at markedsføre en butik på
Andre emner:
Kom i gang med markedsføring
Registrering af virksomhed
Administration & Bøvl
Finansiering af start
Succesfulde iværksættere
Socialøkonomisk virksomhed