Startupsvar.dk
Powered by DANA
info@startupsvar.dk

Følg markedsføringsloven

Markedsføringsloven er de erhvervsdrivendes færdselslov, når det drejer sig om salg og markedsføring.

Ifølge loven skal erhvervsdrivende i deres markedsføring overholde god skik, og der må ikke anvendes mangelfulde eller vildledende oplysninger i markedsføringen.

Loven indeholder også en række specialbestemmelser om skjult reklame, spam, børn og unge, kreditkøb, gebyrer mv.

Markedsføringsloven lovgiver om:

 • § 1. God skik
 • § 2. Markedsføringslovens anvendelsesområde
 • § 3. Vildledning
 • § 4. Skjult reklame og reklameidentifikation
 • § 5. Sammenlignende reklame
 • § 6. Uanmodede henvendelser - spam mv.
 • § 7. Vejledninger
 • § 8. Børn og unge
 • § 9. Salgsfremmende foranstaltninger
 • § 12. Garanti
 • § 13. Prisoplysninger
 • § 14. Kreditkøb
 • § 15. Gebyrer
 • § 16. Organiseret rabat
 • § 18. Forretningskendetegn

Forbrugerombudsmanden
Forbrugerombudsmanden har lavet en hjemmeside, der beskriver markedsføringsloven til bunds. Besøg den.
- Gå til Forbrugerombudsmandens hjemmeside om markedsføringsloven

Erhvervsrådgivning er en kerneydelse for ADVODAN Hillerød.

Vi er med til at udvikle vores erhvervsklienter gennem løbende sparring. Vi tænker kommerciel jura, og det vil sige, at vi sætter resultaterne før juristeriet. Vi er til for erhvervsklienterne og prøver at sætte os i erhvervsklienternes sted.

Sparring og udvikling er også hovedbestanddelene i vores bestyrelsesarbejde for erhvervsklienterne. Når vi er indtrådt i bestyrelsen, påtager vi os ansvaret for det gode bestyrelsesarbejde og den værdiskabende ledelse. Vi evner både at sikre de formelle rammer omkring bestyrelsesarbejdet, og vi tager også del i det kommercielle arbejde med strategi og opfølgning.

Vi rådgiver om bestyrelsesansvar og forsikringer, honorar til bestyrelsen og alle andre selskabsretlige forhold, ligesom vi sammen med selskabets revisor bistår i den økonomiske og strategiske rådgivning. Læs mere om bestyrelse her.

Vi bistår ved opretning af selskaber, fusion eller spaltning heraf, herunder rådgivning om de skattemæssige konsekvenser og udformer alle relevante selskabsretlige dokumenter samt registrerer disse. Læs mere om selskaber her.

Hvis du har brug for at drøfte din sag, så kontakt os!

Thomas Vang Christensen
Advokat
48 20 74 01
thch@advodan.dk

Phillipp N. Quedens
Advokat
48 20 74 02
phqe@advodan.dk

Henrik Hornsleth
Advokat
48 20 74 00
horn@advodan.dk

Tina Skov Westerberg
Advokatsekretær
48 20 74 10
tiwe@advodan.dk

Du har en fordel på advokatrådgivning og inkasso som medlem af A-kassen DANA - se mere her!

 

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Du skal passe på, hvis du ikke ved, hvor du går hen, for du kommer måske aldrig dertil.
- Yogi Berra, amerikansk baseball stjerne

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Hjælp til salg og markedsføring
Tilmeld dig nyhedsbrev
SWOT-analyse - skab overblik for din virksomhed
Salgsbrev efter AIDA metoden
Persona – sådan ser min kunde ud
Telefonsalg til potentielle kunder
Følg markedsføringsloven
Markedsføringsplan
Salgsteknikker
5 enkle tips til søgemaskineoptimering - SEO
Internationalisering af din webshop
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden