Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Payroll tax - lønsumsafgift

When you sell services where you do not add moms, you generally have to pay payroll tax instead of moms.

Payroll tax is a small fee you have to pay off the total sum of wages in the company.

Who pays the payroll tax

This applies for businesses in the health, cultural and public education sector. For example, physiotherapists, taxi drivers, teachers, doctors and alternative practitioners who meet SKAT´s training requirements.
You must register the company payroll tax when it is clear that the basis for calculating the payroll tax exceeds 80,000 kr. over a period of 12 months.

Basis for the calculation of payroll tax

When you need to find a company´s payroll tax, you have to add any form of wages the company employees receive including supplements, regardless of whether they are a part of the wages or are paid separately.

For doctors, cultural businesses, private schools and courses, travel agencies and taxi drivers, payroll tax is 4.12% of payroll plus / minus the company´s profit / loss.

Accounts

You must keep records so you can calculate the payroll tax you must declare and pay to the tax authorities. The accounts must be cept in such a way that SKAT can check that your payroll tax is properly calculated.
At SKAT´s website you can read more about payroll tax – in Danish.

A-kasse for iværksættere og selvstændige...

Hvorfor stå i en A-kasse, når man er selvstændig?
En A-kasse er en forsikring imod arbejdsløshed der sikrer dig økonomisk.

I Danmark har man mulighed for at modtage forskellige ledighedsydelser, alt efter ens situation, dette gælder også selvstændige.

En af ydelserne hedder dagpenge, dette er den højeste ydelse man kan opnå som ledig, og det er en væsentlig højere sats end kontanthjælp.

Det kræver at man er medlem af en arbejdsløshedskasse, også kaldet en A-kasse.

Så se mere om en a-kasse for selvstændige: Frie.dk

Jamen, jeg er allerede medlem af en anden a-kasse? – Det gør ikke noget, det er nemt nok, Frie opsiger dit medlemsskab og sikrer, at din anciennitet flytter med. Og hvis du har betalt forud får du de penge retur igen.

Så tøv ikke. Se mere her: Frie.dk

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Success is simply a matter of luck. Ask any failure.
- Earl Wilson, afdød amerikansk journalist

 

Sitemap
Related articles:
Related articles:
Registration of business - getting the CVR
Accountability
Authorisations to start
Payroll tax - lønsumsafgift
Entrepreneurial limited company – Iværksætterselskab - IVS
Industry codes (branchekode)
Sole Proprietorship - enkeltmandsvirksomhed
Other subjects:
Sales and marketing
Legalise your business
Administration in a company
Financing startup
Personal consideration
Social enterprise