Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Registreret socialøkonomisk virksomhed - RSV

Driver I en socialøkonomisk virksomhed kan den blive officiel registreret som en socialøkonomisk virksomhed.

Formålet med loven om registrerede socialøkonomiske virksomheder er at skabe grundlag for en fælles identitet for socialøkonomiske virksomheder. Dette sikres ved, at virksomheder, der lever op til lovens betingelser, får eneret til betegnelsen:

 • Registreret Socialøkonomisk Virksomhed - RSV

Det giver ingen umiddelbare økonomiske eller juridiske fordele at registrere sig som socialøkonomisk virksomhed. I øjeblikket er fordelen, at det bliver nemmere at kommunikere til omverden, at man arbejder ud fra socialøkonomiske principper.

Der er dog lovgivning på vej, der vil gøre det lettere for kommunerne at samarbejde med en RSV.

Se hvilke registrerede socialøkonomiske virksomheder  der findes idag.

Definition af socialøkonomisk virksomhed

Den officielle definition af en socialøkonomisk virksomhed er:

 • Har et socialt formål, dvs. et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte
 • Er erhvervsdrivende
 • Er uafhængig af det offentlige,
 • Er inddragende og ansvarlig i sit virke og
 • Har en social håndtering af sit overskud

En social håndtering af overskud består i, at virksomheden bruger sit resultat/overskud efter skat til reinvestering i egen virksomhed, investering i eller donationer til andre registrerede.

Betingelser for registrering

Betingelserne for registrering er at virksomheden /organisationen drives i selskabsform eller i en anden juridisk konstruktion. Starter I ny virksomhed, skal I først registreres som en almindelig virksomhed inden I ansøger om at blive registreret som socialøkonomisk virksomhed. Eksisterende virksomheder kan gå direkte til registrering.

Enkelmandsvirksomheder og interessentskaber kan ikke blive registreret¬† som socialøkonomiske virksomhed.

Indberetninger ved registrering

Ved registrering skal følgende kunne dokumenteres:

 • Det sociale formål
 • At den er erhvervsdrivende - arbejder med køb og salg
 • Den er uafhængig af det offentlige
 • Hvordan den er inddragende og ansvarlig i sit virke
 • Social håndtering af sit overskud

Rapportering

En registreret socialøkonomisk virksomhed skal aflægge økonomisk årsrapport som andre selskaber. Derudover skal den i forbindelse med indsendelse af årsrapporten også dokumenteres:

 • Det samlede vederlag m.v. til nuværende og forhenværende medlemmer af ledelsen
 • Aftaler indgået med nærtstående parter
 • Likvide midler og andre aktiver, der udloddes eller uddeles af virksomhedens formue
 • Hvordan virksomheden opfylder sit sociale formål

Vederlag/løn

Ledelsen i den socialøkonomiske virksomhed skal sikre, at den løn der udbetales til ledelse og medarbejdere følger arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til virksomhedens sociale formål.

Registrer virksomheden som RSV

Gå til Virks hjemmeside for Stiftelse eller ændrringer af selskab. Udfyld derefter de forskellige faneblade - eller hop over allerede udfyldte faneblade, hvis I tidligere har oprettet et selskab.

¬†RSV-valgmuligheden finder du under fanebladet: "Kapitalnedsættelse /RSV"


Den højestråbende i rummet er ofte den svageste.
- fra filmen American Gangster

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Download social virksomhed
Socialøkonomisk virksomhed
Socialøkonomisk forretningsplan
Socialøkonomisk business model canvas
Mini-socialøkonomisk forretningsplan
Socialøkonomisk gobelin - tegning af livet som soc iværksætter
Formål socialøkonomisk virksomhed
Kommunen og socialøkonomisk virksomhed
Registreret socialøkonomisk virksomhed - RSV
Socialt arbejde kan måles
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden