Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Regler ved start af fødevarevirksomhed

Skal du starte en restaurant, kagebagning eller anden form for fødevarevirksomhed, er der en del regler, der skal følges.

Så snart du vil producere fødevarer, der skal sælges til forbrugere og forretninger, er der en del regler og love, der skal overholdes. Her er et overblik over de vigtigste regler, du skal følge for at overholde fødevarelovgivningen.

Autorisation til at producere fødevarer

Autorisationen betyder, at Fødevarestyrelsen har givet din virksomhed lov til at producere eller sælge fødevarer i et bestemt lokale, og at de tror på, at du og dine medarbejdere kan håndtere hygiejnen på forsvarlig vis.

Før du starter en produktion af fødevarer, skal du kontakte Fødevarestyrelsen via en speciel blanket, hvor du skal oplyse:

  • Beskrivelse af hvad der sker i virksomheden. Hvilke varer får du ind, hvordan adskiller du dem fra hinanden, hvad gør du ved dem, hvordan opbevarer du de færdige produkter, og hvordan sælger du dem?

  • Plantegning. Tegningen skal vise, hvordan lokalerne er indrettet, og hvilke materialer der er brugt.
    Læs mere på www.foedevarestyrelsen.dk - søg også efter: Indretning

  • Egenkontrolprogram. Du skal beskrive, hvordan du løbende sørger for at din virksomhed overholder reglerne i Fødevarelovgivningen. Du skal lave et skriftligt egenkontrolprogram.
    Læs mere på www.foedevarestyrelsen.dk - søg også efter: Egenkontrol

Når du har indsendt blanketten, kommer fødevaremyndigheden på kontrolbesøg. Her kan du få mere at vide om de krav, der er i forbindelse med din specifikke produktion. Du må ikke starte produktion, før du har modtaget din autorisation.
Læs mere på www.foedevarestyrelsen.dk– søg: Autorisation.

Emballager

Når du har produceret din fødevare, skal den måske emballeres. Der er regler for brug af emballage og genstande som gryder, skeer og håndværktøj, der kommer i kontakt med fødevaren. De skal sikre, at der ikke overføres sundhedsskadelige stoffer til fødevaren.
Læs mere på www.foedevarestyrelsen.dk– søg: Emballage.

Derudover kan der være en emballageafgift, som skal betales til SKAT.
Læs mere på www.foedevarestyrelsen.dk– søg: Fødevarekontaktmaterialer

Korrekt mærkning

Færdigpakkede fødevarer, som sælges videre til forbrugere i Danmark, skal være mærket på dansk. Mærkningen skal indeholde bestemte oplysninger afhængig af, hvilken vare der er tale om.
Læs mere på www.foedevarestyrelsen.dk– søg: Mærkning.

Eget køkken duer ikke

Du må ikke producere fødevarer til videresalg i dit eget køkken, hvis det ikke er godkendt til formålet. Du bliver derfor nødt til at leje/låne et autoriseret køkken til produktionen.

Du kan bruge et forsamlingshuskøkken, kantinekøkkenet på din arbejdsplads eller et restaurant- eller pizzariakøkken, der måske først åbner kl. 16, og hvor din produktion kan foregå om formiddagen.
Du kan også indrette dit eget industrikøkken, som skal opfylde Fødevarelovgivningens krav.
Læs mere på www.foedevarestyrelsen.dk - søg også efter: Indretning

Hobbyvirksomhed

Er din produktion udelukkende en hobby, og sælger du for under 50.000 kr. om året, behøver du ikke formelt at starte en virksomhed. Du er fritaget for autorisation, hvis du kun lejlighedsvis sælger på markeder, udstillinger, dyrskuer m.v.

HORESTA

HORESTA er hotel-, restaurant- og turisterhvervets landsdækkende branche- og arbejdsgiverorganisation. De har bl.a. en grundig information om fødevaresikkerhed og -regler og andre relevante emner inden for branchen.

Download hæfte

Download hæfte om Start af mindre fødevareproduktion fra Liv og Land hjemmesiden.

Fødevarestyrelsen har udviklet en Startpakke for nye fødevarervirksomheder som er meget informativ. Læs den.

Foodtruck

Skal du sælge mad fra en cykel, madvogn eller foodtruck kan du læse om de specifikke regler for Salg af mad fra cykel, madvogn og markedsbod

Afprøv gratis et regnskabsprogram

Toke er iværksætteren bag regnskabsprogrammet Billy. Han satte sig for at lave Danmarks nemmeste regnskabssystem.

Han er så stolt af det, at han giver dig en 30 dages gratis prøveperiode - Der er ingen binding efter 30 dage.
20.000 virksomheder bruger allerede programmet.

2 minutter og du er i gang
Billy er et online regnskabsprogram. Når du registrerer dig, får du en kort introduktion, og du er klar til at bruge programmet. Så nemt er det faktisk.
Klik, indtast email og kom i gang

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


En vis mængde af modstand er en stor hjælp til en mand. Drager sættes op imod, ikke med vinden.
– Forfatter John Neal, 1793-1876

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
CVR - Registrering af virksomhed
Årsregnskab - regler for regnskab
Valg af virksomhedsform - fordele og ulemper
Tilladelser ved start af virksomhed
Regler ved fødevarevirksomhed
Lønsumsafgift - momsfrie virksomheder
Virksomhedens navn - må jeg bruge navnet jeg har valgt
Hjælp til Iværksætterselskab - IVS
Find dine Branchekoder
Enkeltmandsvirksomhed er den mest enkle virksomhedsform at oprette og det er gratis
Andre emner:
Kom i gang med markedsføring
Registrering af virksomhed
Administration & Bøvl
Finansiering af start
Succesfulde iværksættere
Socialøkonomisk virksomhed