Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Salgs- og leveringsbetingelser

Har du salgs- og leveringsbetingelser, kan kunderne se, hvad de går ind på og kan sige fra, hvis de synes, det er urimeligt.

Som virksomhed behøver du ikke at udarbejde salgs- og leveringsbetingelser, men de kan være med til at mindske eventuelle uoverensstemmelser med kunden.

Du kan betragte salgs- og leveringsbetingelser som en service over for kunden. Det er dog vigtigt at kunden accepterer betingelserne inden handlen gennemføres. I modsat fald gælder betingelserne ikke.

Salg til virksomhed eller til forbruger

Der er forskel på, hvilke betingelser du kan give virksomheder og forbrugere.
Aftaler mellem to virksomheder kan udarbejdes, som man nu finder bedst for den givne aftale – der er aftalefrihed.

I aftaler med private forbrugere skal man følge Købelovens bestemmelser.

Tre trin til ordren

Når du sælger opgaver og løsninger, er der ofte tre trin til, at ordren er solgt og leveret:

  • Overslag - her giver du kunden et groft overslag over opgavens omfang og hvad det ca. kommer til at koste.

  • Tilbud – her giver du kunden et konkret tilbud på opgaven med pris, tid og opgavens indhold. Tilbuddet gælder fx 14 dage. Send dine salgs- og leveringsbetingelser med.

  • Ordrebekræftelse – siger kunden ja til tilbuddet – og dette skal ske skriftligt fx via en mail, sender du en ordrebekræftelse, og ordren er nu hjemme.

Find skabelon til Salg- og leveringsbetingelser på Startvækst.dk

A-kasse for iværksættere og selvstændige...

Hvorfor stå i en A-kasse, når man er selvstændig?
En A-kasse er en forsikring imod arbejdsløshed der sikrer dig økonomisk.

I Danmark har man mulighed for at modtage forskellige ledighedsydelser, alt efter ens situation, dette gælder også selvstændige.

En af ydelserne hedder dagpenge, dette er den højeste ydelse man kan opnå som ledig, og det er en væsentlig højere sats end kontanthjælp.

Det kræver at man er medlem af en arbejdsløshedskasse, også kaldet en A-kasse.

Så se mere om en a-kasse for selvstændige: Frie.dk

Jamen, jeg er allerede medlem af en anden a-kasse? – Det gør ikke noget, det er nemt nok, Frie opsiger dit medlemsskab og sikrer, at din anciennitet flytter med. Og hvis du har betalt forud får du de penge retur igen.

Så tøv ikke. Se mere her: Frie.dk

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


De fleste store mennesker har opnået deres største succes, kort tid før de ville have begået deres største fejl.
Napoleon Hill, forfatter

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Aftaler som virksomheden laver
Konkurrenceklausul mv.
Salgs- og leveringsbetingelser
Købeloven - salg til forbrugere
Beskyttelse af varemærkerettigheder
Hæftelse for gæld
Om at bruge en advokat
Forsikringer i virksomheden - se hvilke du behøver
Samtykkeerklæring nyhedsbrev
Baggrundsmusik i virksomheden
Ejerbog og ejerregistrering
Anpartsselskab, ApS - fordele og ulemper ved ApS
Holdingselskab - fordele og ulemper ved holdingselskab
Ejeraftale er en aftale mellem ejere i et selskab
Skattefri virksomhedsomdannelse
Selskabsloven
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden