Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Selskabsloven

Selskabsloven er den lov der regulerer hvordan anpartsselskaber og aktieselskaber skal administreres.

Aktieselskaber og anpartsselskaber kaldes også kapitalselskaber, så når en advokat taler om kapitalselskaber er der bare tale om et anpartsselskab eller aktieselskab.
Læs om fordele og ulemper ved anpartsselskab

Kapitalselskabets navn

I selskabslovens § 2 står der:
Kun aktieselskaber og anpartsselskaber kan og skal i deres navn benytte betegnelserne "aktieselskab" henholdsvis "anpartsselskab" eller forkortelserne A/S henholdsvis ApS

  • Stk. 2. Et kapitalselskabs navn skal tydeligt adskille sig fra navnet på andre virksomheder, der er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system.

  • Stk. 3. Et kapitalselskabs navn må ikke være egnet til at vildlede. Hvis navnet betegner en bestemt virksomhed, må det ikke videreføres uforandret, når kapitalselskabets hovedaktivitet væsentligt forandres.

  • Stk. 4. Kapitalselskaber skal i breve og på andre forretningspapirer, herunder elektroniske meddelelser, og på kapitalselskabets hjemmeside angive navn, hjemsted og cvr-nummer.

Definitioner på selskaber i selskabsloven

I selskabsloven er der følgende definition på selskaber:

1) Aktieselskab:
Et kapitalselskab, herunder et partnerselskab, hvor kapitalejernes indskudskapital er fordelt på aktier. Aktier kan udbydes til offentligheden. Kapitalejerne hæfter alene med deres indskud i selskabet.

2) Anpartsselskab:
Et kapitalselskab, hvor kapitalejernes indskudskapital er fordelt på anparter. Anpartsselskaber kan ikke udbyde deres kapitalandele til offentligheden

  • stk. 3. Kapitalejerne hæfter alene med deres indskud i selskabet.

Som kapitalejer bør man indgå en aftale med de andre kapitalejere i selskabet, kaldet en ejeraftale.

Et anpartsselskab kan også fungere som et holdingselskab.

Afprøv gratis et regnskabsprogram

Toke er iværksætteren bag regnskabsprogrammet Billy. Han satte sig for at lave Danmarks nemmeste regnskabssystem.

Han er så stolt af det, at han giver dig en 30 dages gratis prøveperiode - Der er ingen binding efter 30 dage.
20.000 virksomheder bruger allerede programmet.

2 minutter og du er i gang
Billy er et online regnskabsprogram. Når du registrerer dig, får du en kort introduktion, og du er klar til at bruge programmet. Så nemt er det faktisk.
Klik, indtast email og kom i gang

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Kreativitet forudsætter dyb viden om det specifikke.
- Søren Hougaard, fra bogen Iværksætterheld

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Aftaler som virksomheden laver
Konkurrenceklausul mv.
Salgs- og leveringsbetingelser
Købeloven - salg til forbrugere
Beskyttelse af varemærkerettigheder
Hæftelse for gæld
Om at bruge en advokat
Forsikringer i virksomheden - se hvilke du behøver
Samtykkeerklæring nyhedsbrev
Baggrundsmusik i virksomheden
Ejerbog og ejerregistrering
Anpartsselskab, ApS - fordele og ulemper ved ApS
Holdingselskab - fordele og ulemper ved holdingselskab
Ejeraftale er en aftale mellem ejere i et selskab
Skattefri virksomhedsomdannelse
Selskabsloven
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden