Startupsvar.dk
Powered by DANA
info@startupsvar.dk

Skatteregnskab

Skatteregnskab er det regnskab SKAT bruger til at udregne den skat, du som indehaver af en personligt ejet virksomhed skal betale.

Når man som iværksætter taler om regnskab, tænker de fleste på regnskabet til skattevæsenet, selv om banken og eventuelt andre også skal se regnskabet.

Regnskabet bruger man også selv til at få et overordnet overblik over virksomhedens drift.

Udvidet selvangivelsen for erhvervsdrivende

Alle danske skattepligtige får i slutningen marts eller i begyndelsen af april på www.skat.dk adgang til en "Selvangivelse" fra skattevæsenet.

Lønmodtagere og alle andre borgere får adgang til en "almindelig" selvangivelse, mens selvstændige får en udvidet selvangivelse – hvor du "selv skal angive" tal fra virksomhedens regnskab.

Skal altid indsendes

En vigtig forskel på de to typer selvangivelse er, at man ved den almindelige selvangivelse kun skal udfylde og acceptere den, hvis man har ændringer til de tal, der er fortrykt fra skattevæsenets side.

En udvidet selvangivelse altid skal udfyldes og indsendes.

Fristen for indsendelse af en udvidet selvangivelse er den 1. juli, altså 6 måneder efter skatteårets udløb.

Tast-selv

Selvangivelsen udfyldes online på www.skat.dk. Det kræver en digital signatur. Har du en revisor til at hjælpe dig, vil han normalt ordne selvangivelsen for dig.

Regnskabet skal ikke længere vedlægges selvangivelsen

Man skal ikke aflevere skatteregnskabet sammen med selvangivelsen. Kun hvis skattevæsenet senere indkalder regnskabet, skal det afleveres. Men man skal stadig som før lave et skatteregnskab, blot skal man selv opbevare det, indtil skattevæsenet eventuelt skal bruge det.

Skatteregnskab kort

Der findes en lang række detailregler omkring skatteregnskabet. Disse regler bevirker, at regnskabet i nogle tilfælde kan være endog særdeles kompliceret, mens det i andre tilfælde kan være relativt enkelt.

I de simpleste tilfælde består skatteregnskabet af tre ting:

  1. Opgørelse af indtægter og udgifter for kalenderåret (indkomståret), samt nettoresultatet.

  2. Opgørelse af aktiver og passiver, dels ved årets start, dels ved årets slutning. Både virksomhedens og indehaverens private formueforhold bør medtages.

  3. Opgørelse af en såkaldt kapitalforklaring, der bl.a. viser, hvilket privatforbrug den indkomst, der fremgår af regnskabet, giver plads til.

Kapitalforklaringen er ofte den regnskabsteknisk set vanskeligste af de tre opgørelser. Kapitalforklaringen var tidligere en obligatorisk del af regnskabet, men er i dag som oftest frivillig.

Hvordan regner man skatten ud?

Som hovedregel – og lettere forenklet – kan man sige, at skatten af en indtægt tjent ved selvstændig virksomhed er den samme som skatten af det samme beløb tjent som lønindtægt. Der er vel at mærke tale om nettoindtægt, d.v.s. at alle omkostninger ved virksomheden trækkes fra omsætningen, før skatten beregnes.

Revisorbistand

Da regnskabet som anført kan være kompliceret, vælger de fleste selvstændige erhvervsdrivende at lade en revisor udarbejde årsregnskabet, også selv om der ikke fra skattevæsenet eller andre myndigheder er formelt krav herom.

Ikke mindst i opstartsåret kan det være en god idé at have revisorhjælp, hvis man ikke selv fagligt er "på hjemmebane" med regnskabsforhold. Efterfølgende vælger hovedparten fortsat at lade en revisor ordne regnskabet og andre skatteforhold.

Nogle vælger imidlertid efter et par år at spare pengene til revisor og forsøger at lave regnskabet selv. Har man lidt forstand på regnskabsforhold, kan dette da også være en overkommelig opgave.

Afprøv gratis et regnskabsprogram

Toke er iværksætteren bag regnskabsprogrammet Billy. Han satte sig for at lave Danmarks nemmeste regnskabssystem.

Han er så stolt af det, at han giver dig en 30 dages gratis prøveperiode - Der er ingen binding efter 30 dage.
20.000 virksomheder bruger allerede programmet.

2 minutter og du er i gang
Billy er et online regnskabsprogram. Når du registrerer dig, får du en kort introduktion, og du er klar til at bruge programmet. Så nemt er det faktisk.
Klik, indtast email og kom i gang

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


If you sit back and wait for someone else to be ready, you will spend half your life doing nothing.
- Unknown

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Bogføring og regnskab
Fradrag i skatteregnskabet
Faktura - hvordan ser den ud
Skatteregnskab for din virksomhed
Fradrag i momsregnskabet
Kasseregnskab og kontanter
Regnskabsprogram vælg det bedste
Kontoplan - et spejlbillede på virksomhedens aktivitet
Transaktioner og bogføring
Brug af bogføringsprogram
Få altid et bilag til dit regnskab
Fejl i bogføringen - sådan retter du fejl
Regning til det offentlige - NemHandel
Daglige rutiner
Topskat som selvstændig
Økonomistyring i små virksomheder
Momsindberetning
Bogholder
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden