Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Socialøkonomisk business model canvas

En socialøkonomisk business model canvas er en grafisk fremstilling af de 12 byggesten en socialøkonomisk virksomhed består af.

Printer du den socialøkonomiske business model canvas ud vil du og dine samarbejdspartnere får stor hjælp til at formulere jer om de områder alle socialøkonomiske virksomheder skal forholde sig til.

Det handler om business

Hvis du og dine partnere arbejder på at udarbejde en socialøkonomisk forretningsplan så hjælper dette værktøj jer til at fokusere på, hvordan jeres virksomhed/projekt kan komme til at tjene sine egne penge – modsat til at søge offentlig støtte eller fundraise.

Den socialøkonomiske business model canvas hjælper jer altså til at "udarbejde en model til hvordan organisationen kan tjene sine egne penge"

3 vigtige forskelle

Den socialøkonomiske business model canvas minder meget om den kendte business model canvas. Den store forskel er, at socialøkonomiske business model canvas tager 3 ekstra byggeelementer med:

  1. Sociale output – beskrev det socialt gode virksomheden ønske at udføre
  2. Social målgruppe – hvilke personer eller områder målretter det sociale output sig i mod?
  3. Social outcomes – hvad er den langsigtede social "indtægt" for målgruppen?

De 9 andre byggesten i den socialøkonomiske forretningsmodel følger de forretningsorienterede byggesten som er kendt fra Osterwalders Business model Generation bog 

Innovation i veletablerede NGOer

Veletablerede NGOer og organisationer er i dag pressede af krav om egenindtjening og faldende offentlige tilskud. Her er den socialøkonomiske business model et fremragende værktøj til få hjælp til at tænke innovativt og til at imødegå udfordringerne.

Speciel indenfor 3 af byggestenene vil der være meget at arbejde med:

  • Aktiviteter – udfører organisationen sine sociale aktiviteter på den bedste og mest rationelle måde?
  • Ressourcer – organisationens mangeårige opsamlede ressourcer kan de udnyttes på en mere optimal måde for målgruppen
  • Partnerskaber – har organisationen de rette partnere og hvilke partnere er endnu ikke identificeret og hvilke bruges ikke optimalt.

Download socialøkonomisk business model canvas

Brug den socialøkonomiske business model canvas ved at printe den ud enten som A3 eller bedre, hvis I er mange der arbejder sammen, som en poster.

Det gode ved canvasen er, at alle deltagende kan se alle byggestenene og det derved bliver nemmere at diskutere de samme områder.
- Download socialøkonomiske business model canvas


Først skal forretningen fungere, og så kobler man det sociale på.
- Henrik Riber, initiativtager til Allehånde køkken

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Download social virksomhed
Socialøkonomisk virksomhed
Socialøkonomisk forretningsplan
Socialøkonomisk business model canvas
Mini-socialøkonomisk forretningsplan
Socialøkonomisk gobelin - tegning af livet som soc iværksætter
Formål socialøkonomisk virksomhed
Kommunen og socialøkonomisk virksomhed
Registreret socialøkonomisk virksomhed - RSV
Socialt arbejde kan måles
Andre emner:
Kom i gang med markedsføring
Registrering af virksomhed
Administration & Bøvl
Finansiering af start
Succesfulde iværksættere
Socialøkonomisk virksomhed