Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Step 1 - Personlige ressourcer

I dette punkt i forretningsplanen skal du:

  1. Selv erfare om du har adgang til de rette ressourcer
  2. Overbevise læseren om at du og dit team kan løfte opgaven

Ressourcer = den gode vind
Som iværksætter har man sjældent en klar plan over, hvordan man når frem til sit mål - hvis man overhovedet har defineret et sådan. I stedet bruger man det, man umiddelbart har ved hånden og lader sine midler/ressourcer styre den retning, man går i:

  • Dine karaktertræk, præferencer og evner
  • Din uddannelse, kurser, erfaringer fra arbejde og fritid
  • Dit sociale og faglige netværk

Med afsæt i disse tre ressourcer sætter iværksætteren sejl og begiver sig ud på rejsen mod egen virksomhed. Har du glemt hvor mange ressourcer, du har adgang til, får du her muligheden for at genfinde dem.
Læs om de 5 principper succesfulde iværksættere følger.

Spørgsmål i forretningsplanskabelonen:

Uddannelse og erfaring
Starter man virksomhed, er det en meget stor fordel, at det foregår inden for det erfaringsområde, man kender til. Skal man først til at lære sin ydelse eller sit produkt at kende helt fra bunden samtidig med, at man skal få virksomhedens drift til at fungere, er det en næsten en uoverkommelig opgave.
Beskriv din/dine partneres uddannelse og erfaring inden for området.

Kompetence
Ligger der en uddannelse til baggrund for kompetencen i virksomheden, er det selvfølgelig et stort plus. Kan man yderligere tilføje flere års praktisk arbejde inden for området, vil kompetencen yderligere få et stort løft.

Ens livserfaring og fritidsengagement er også vigtige at genopdage ved start af virksomhed. Er man opvokset som søn af en brugsuddeler, har man stor viden om kundekontakt og livet som selvstændig erhvervsdrivende.

Har man dyrket sejlsport hele sit liv, gør det ikke så meget, at man har fået en uddannelse, der ikke har noget med sejlsport at gøre, hvis man vil til at sælge bådudstyr over internettet. Husk, at hele dit liv er en ressource, der skal kastes ind i at få virksomheden til at blomstre.

Find og beskriv alle dine relevante kompetencer.

Økonomiske ressourcer
Få iværksætte har penge stående på en bankkonto, som kan bruges til start. Alligevel finder man ofte penge forskellige steder.
Beskriv din økonomiske situation og evt. hvor du har mulighed for at finde penge til start af virksomheden.

Netværk inden for branchen?
De rigtige kontakter inden for branchen er guld værd, men også inden for andre områder af virksomhedsdrift er det vigtigt med et kontaktnet.
Erfaringen siger, at rigtig mange kundekontakter opstår, fordi der er en, der kender en, som man ved har gjort et godt stykke arbejde for en anden.

Beskriv dit netværk inden for den branche, du skal starte i. Fortæl også, hvis der er en du kender, der kan hjælpe inden for andre områder. Jo mere støtte du kan finde, jo mere tror man på, at din virksomhedsidé kan gennemføres.

Viden om ydelsen/produktet
Det er vigtigt, at man har stor viden om den ydelse eller det produkt, man vil sælge. Veldefinerede ydelser som f.eks. at sælge pølser, pizzaer eller gøre rent, kan man godt starte virksomhed inden for uden det store forkendskab.

At åbne et oversættelsesbureau uden have en ordentlig sproguddannelse vil være uklogt. Jo mere specialiseret ydelsen er, desto vigtigere er det, at man har stor viden om emnet.

Hvilken dyb viden om dit produkt tilbyder du din virksomhed?

Stærke sider i forhold til virksomheden
Under de foregående punkter er beskrevet de forskellige ressourcer, du har i forhold til drift af en virksomhed. I dette punkt i forretningsplanen skal du prioritere de ressourcer, du mener har den største positive betydning for virksomheden.

Hvor er du rigtig god?

Svage sider i forhold til virksomheden
For at vise læseren af forretningsplanen, at man har en realistisk sans, og at man ved, hvor skoen trykker, må man også fortælle, hvor ens ressourcer ikke rækker. Det er også vigtigt for egen afklaring. Er alt rosenrødt, er der ingen, der tror på projektet.

Hvor er du svagest i forhold til virksomheden?

Download forretningsplan
Gå til download forretningsplan og find skabeloner til budgetter og forretningsplanDe største fejltagelse laver jeg, når jeg ikke følger min mavefornemmelse, men dermod følger tanken ved at score lidt ekstra nemme penge.
- Benjamin Philip Stifter og ejer af Teeshoppen.dk & Duck Denmark

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Download forretningsplan
Forretningsplan i 9 enkle trin
Forretningsplan trin 1 - Personlige ressourcer
Forretningsplan trin 2 – Produktet / din ydelse
Forretningsplan trin 3 - Beskrivelse af markedet
Forretningsplan trin 4 - Salg og markedsføring
Forretningsplan trin 5 - Organisering
Forretningsplan trin 6 - Virksomhedens udvikling
Forretningsplan trin 7 - Budgetter
Forretningsplan trin 8 - Finansiering af start
Forretningsplan trin 9 - Virksomhedens mission
Mini-forretningsplan
Forretningsplan – Cafe
Forretningsplan – IT virksomhed
Eksempel på business plan
Hvorfor lave en forretningsplan
Andre emner:
Forretningsplan i 9 trin
Eksempel forretningsplan
Download forretningsplan